Notikumu kalendārs

    Decembris    

Tiesu izpildītāja organizē nekustamā īpašuma izsoli Sīļukalna pagastā

19.03.2018, 13:00

 

Atbilstoši Civilprocesa likuma 606. panta 5. daļai paziņoju, ka ir nozīmēta pirmā izsole Sarmītei Slūkai piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas "Boņuks", Sīļukalna pag., Riebiņu novads, kad.Nr.76780030525, nod.Nr.4209.

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,43ha platībā un uz zemes gabala esošām dzīvojamās ēkas un septiņām palīgceltnēm. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 13 500. Izsoles solis EUR 135. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

 

Izsole sāksies 17.02.2018. un noslēgsies 19.03.2018. plkst.13.00. Personām, kurām uz

nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni nepieciešams līdz 09.03.2018. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 1350 ZTI Jūlijas Joffes,reģ.Nr.22027110275, depozīta kontā: konta Nr.LV60TREL9199013001000, Valsts kase kodsTRELLV22, EKK F22010010, un nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Dalīties ar galeriju: