Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Vakance - Sagādes un loģistikas speciālista amats

25.01.2018, 17:00

 

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto Sagādes un loģistikas speciālista amatu.

 

 Prasības pretendentiem (-ēm):

  • Augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
  • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu;
  • Prasme sagatavot administratīvos aktus;
  • Labas datorprasmes;
  • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
  • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām.

 

Galvenie pienākumi:

- Preču un pakalpojumu sagāde pašvaldībai un tās struktūrvienībām;

- Autovadītāju darba laika uzskaite;

- Autoparka degvielas un smērvielu patēriņa sagāde, kontrole un uzskaite;

- Autoparka maršrutu izstrāde un koordinēšana un vadība;

- Autoparka remontu organizēšana un kontrole;

- Atskaišu un ceļazīmju sagatavošana;

-  Ar autoparka izmantošanu saistīto preču un pakalpojumu iepirkumu norakstīšanas aktu sastādīšana;

- Iegūt un analizēt informāciju par tirgus konjuktūru;

- Kontrolēt preču un pakalpojumu piegādes termiņu un citus līguma noteikumus   izmantošanas kārtību atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, organizēt nepieciešamo dokumentu apriti šajā jomā;

-Veikt citus līdzīga rakstura pienākumu pēc tiešā vadītāja rīkojuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
  • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
  • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Riebiņu novada domē pie sekretāres Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Sagādes un loģistikas speciālista amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 25.janvāra plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

Dalīties ar galeriju: