Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Vakance - Jaunatnes lietu speciālista amats

23.01.2018, 17:00

 

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto Jaunatnes lietu speciālista amatu.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Riebiņu novada domē pie sekretāres Saules iela-8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, vai sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz jaunatnes lietu speciālista amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 23. janvāra plkst.17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

 Prasības pretendentiem (-ēm):

  • Augstākā vai vidējā izglītība;
  • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu;
  • Prasme sagatavot administratīvos aktus;
  • Labas datorprasmes, kas apstiprināts ar ECDL sertifikātu;
  • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
  • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām;

 

Galvenie pienākumi:

- vadīt un organizēt Riebiņu novada jaunatnes iniciatīvas centra „Pakāpieni” darbu;

-nodrošināt Centra darbību reglamentējošo dokumentu izpildi;

-plānot un organizēt Centra aktivitātes, īstenot, koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas;

-atbildēt par Centra rīcībā esošo pamatlīdzekļu racionālu un saimniecisku izmantošanu;

-veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

-izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības kompetencē esošajiem un plānotajiem jaunatnes politikas plānotajiem projektu vadīšanas jautājumiem;

-izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īstenot, koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā;

-vecināt pozitīvā Riebiņu novada pašvaldības tēla veidošanu ar jaunatnes iniciatīvas centra „Pakāpieni” vadītāja rīcībā esošajiem līdzekļiem, kā arī piedalīties pašvaldības prezentācijas pasākumos Latvijā un ārvalstīs;

-veikt citus līdzīga rakstura pienākumu pēc tiešā vadītāja rīkojuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
  • Atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
  • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

Dalīties ar galeriju: