Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Aktīvi tiek īstenots veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumu projekts Riebiņu novadā

21.12.2017, 13:27

 

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija ir sākusi īstenot projektu “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”.

 

Projekta mērķis ir organizēt veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tādejādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot sabiedrību pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumos.

 

 

No šī gada oktobra līdz decembra beigām tika īstenotas dažādas aktivitātes, lielākoties tās bija fiziskās aktivitātes. Tika noorganizēta nometne bērniem par garīgās veselības nozīmi un Veselības diena Riebiņos. Aktīvi tika uzsāktas fiziskās aktivitātes katrā Riebiņu novada pagastos – aerobikas – deju un kustību nodarbības; vingrošanas nodarbības visām vecuma grupām; vispārattīstošās vingrošanas nodarbības bērniem izglītības iestādēs; nūjošanas nodarbības.

 

 

Projekts paredz daudzveidīgus pasākumus, tai skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības veselības veicināšanai un slimību primārai profilaksei.

 

2018. gadā turpināsies aizsāktās fiziskās aktivitātes, kā arī būs jogas nodarbības, mākslas terpijas nodarbības, u.c. aktivitātes. Bez fiziskām aktivitātēm tiks rīkoti onkoloģisko slimību, sirds un asinsvadu profilakses pasākumi, kā arī tiks organizēta Pretvēža diena un Sirds diena, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni un zināšanas par onkoloģiskajām slimībām, onkoloģisko slimību profilaksi, savlaicīgu slimību atklāšanu, kā arī ārstēšanās iespējām, un, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību savas sirds veselībai, kā arī izglītotu par sirds slimību riskiem un iespējām stiprināt veselību.

 

 Veselības veicināšanas jomā tiks organizēti pasākumi reproduktīvās veselības veicināšanas jomā, kur būs organizēti lekciju cikli par higiēnu, dzimumbrieduma iestāšanos, kontracepcijas lietošanu, par raksturīgākajām fiziskajām un emocionālajām izmaiņām pusaudžu vecumā. Paredzēts lekciju cikls topošajām māmiņām par veselības aprūpi grūtniecēm, dzemdētājām un jaundzimušajiem; par mātes veselību: grūtniecības laikā, pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodā un par bērnu veselību: sociālo pamatprasmju apguve jaundzimušā periodā un pirmajos dzīves gados. Paredzēts organizēt lekciju ciklus un nodarbības par atkarības profilakses jautājumiem un dažādām veselības veicinošām tēmām. Veselīga uztura veicināšana, uztura paradumu uzlabošana, kuras ietvaros tiks organizēts semināra cikls par ekonomisku uztura pagatavošanu un veselīgu uzturu, lai iepazīstinātu ar jauniem uztura pagatavošanas veidiem, kā arī lai izglītotu par dažādiem ēšanas paradumu aspektiem, tai skaitā psiholoģisko, fizioloģisko un citiem. Tiks organizēti ikgadēji Veselīga uztura svētki ar dažādiem pasākumiem, kas veicinātu veselīga uztura paradumu uzlabošanu. Pasākumu cikls “Jūties labi skolā!” novada izglītības iestāžu skolēniem psihoemocionālā klimata uzlabošanai.

 

Projekta īstenošana ir līdz 2019.gada decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 69 352.00, no tā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% Valsts budžeta dotācija.

 

Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos.

 

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas lapā www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumus bez maksas.

 


 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Dalīties ar galeriju: