Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Šogad veiksmīgi īstenots vēl viens Zivju fonda projekts

27.11.2017, 14:20

 

Pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” šogad ir īstenots jau sestais projekts - projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”.

 

Projekta mērķis bija iegādāties laivu, niedru pļāvēju un ūdensaugu grābekli Riebiņu novadā esošo ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai, tādejādi nodrošinot zivju resursu saglabāšanu..

Projekta ieviešana realizēta Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā  teritorijā, projekta ietvaros tiks iegādāta  laiva, niedru pļāvējs un ūdensaugu grābeklis. Ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada domes kārtībnieki spēs kvalitatīvāk veikt zivju resursu aizsardzības pasākumus Riebiņu novada ūdenstilpēs, iegādājoties laivu, niedru pļāvēju un ūdensaugu grābekli tiks radīti labvēlīgi apstākļi zivju nārstu vietu sakārtošanai un zivju resursu saglabāšanai.

Projekta rezultāti:

  1. Uzlabota zivju resursu saglabāšanas un  aizsardzības pasākumu veikšana Riebiņu novada publiskajos ūdeņos.
  2. Ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldība ilgtermiņā paredz risināt zivju nārsta vietu atjaunošanu Riebiņu novada ūdenstilpnēs.
  3. Tehnikas iegāde ezera aizauguma mazināšanai, nodrošinās dabas aizsardzību un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu Riebiņu novada ezeros un veicinās bioloģiskās daudzveidības un zivsaimniecības attīstību.
  4. Projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību Riebiņu novada ūdenstilpnēs.

Projekta ilgtspēja :

Riebiņu novada ūdenstilpnes ir ļoti svarīgas vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Pasākumi, ko organizē pašvaldība kā apsaimniekotājs, piemēram, zivju resursu pavairošana, zivju aizsardzības līdzekļu materiāltehniskās bāzes papildināšana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanu un ieviesto pasākumu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Riebiņu novada ūdenstilpņu apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

 

Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 8518.40, no kuriem, Zivju fonda finansējums EUR 5000.00,  pārējo EUR 3518.40 līdzfinansē pašvaldība.

Dalīties ar galeriju: