Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Galēnu Kultūrvēstures biedrība realizēja projektu „Gribu, varu, daru!”

05.12.2016, 11:35

Galēnu Kultūrvēstures biedrība, stiprinot piederības sajūtu valstij, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, realizēja projektu “Gribu, varu, daru!”, ko finansē Latvijas Kultūras ministrija un atbalsta Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.

 

Projekta  uzdevumi bija: veicināt Riebiņu, Viļānu un Varakļānu novadu jauniešu sadraudzību, apzināt savu novadu Nacionālo Bruņoto spēku personālsastāvu, veikt izpēti un pavēstīt par šiem cilvēkiem- viņu darba ikdienu un sasniegumiem kaimiņu novadu jauniešiem, rosināt jauniešus uzņemties iniciatīvu valstisku pasākumu organizēšanā, stiprināt paaudžu un nāciju saikni-  organizējot Latvijas Republikas dzimšanas dienā Baltā galdauta svētkus.

10. novembrī Riebiņu novada Galēnu pamatskolā 68 jaunieši no Viļānu vidusskolas, Varakļānu vidusskolas un Galēnu pamatskolas satikās starpnovadu jauniešu Lāčplēša dienas sacensībās, diskusijām un kopīgu vakarēšanu. Galēnu Kultūrvēstures biedrības Lāčplēša dienas sacensību organizatoru grupa radīja īstu sacensību maratonu, kurā bija iekļautas šādas disciplīnas: sumo cīņa ( Lāčplēša un Melnā bruņinieka cīniņš), Laimdotas taka, Lāčplēša ceļš, Tribikšu skrējiens, Sumobols, Spīdolas bize, Laimīgais metiens.

Sīvā  piecu komandu cīņā ,ar 48 punktiem kopsummā , uzvarēja Galēnu skolas komanda, 41 punktu un 2. vietu, cītīgi un draudzīgi sadarbojoties, ieguva Viļānu vidusskolas 9.a klases komanda , 31 punktu un 3.vietu – 9.b klases komanda, 28 punktus un 4.vietu Varakļānu vidusskolas 9.klases komanda un visatraktīvākie – visu  šeit minēto novadu skolu kopkomanda 21.punktu un 5.vietu. Pēc kopīgi baudītam pusdienām dalījāmies savās domās, novērojumos un piedalījāmies diskusijā ar NBS rekrutēšanas un atlases centra darbiniekiem. Paldies Andim Ābelītam, kurš izsmeļoši un daudzpusīgi atklāja mums Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku ikdienu un  nozīmi mūsu, Latvijas iedzīvotāju, drošības un miera garantam. Paldies Jānim Ikauniekam par karavīru ekipējuma paraugdemonstrāciju.

Ikviena jauniešu komanda bija sagatavojusi stāstījumu, videofragmentu vai infogrammu par saviem NBS darbiniekiem – ikdienas varoņiem.  Pasākumu noslēdzām ar jauku atpūtas vakaru “Lāčplēšu un Laimdotu ballīti”.

Paldies skolotājām Sarmītei Seržanei, Elizabetei Birulei, Jānim Upeniekam un Dairai Zepai, par savu audzēkņu sagatavošanu un organizēšanu šim pasākumam. Paldies arī Ilgai Pokšānei( Riebiņu novada kultūras centrs) un Guntaram Skudram( Rēzeknes novada IP) par inventāru pasākuma norisei un SIA “Silgali-I” un SIA”Sub Level Tehnika” par atbalstu pasākuma ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā un pasākuma atpūtas pasākuma organizēšanā.

19.novembrī norisinājās šī projekta otrā aktivitāte: Baltā galdauta svētki. Šo svētku pamatideja: veidot valsts simtgadei iemaņas un prasmes organizēt plašāku sabiedrību Baltā galdauta svētkiem, parādīt mūsu trīs novadu kultūrvēsturisko nacionālo ēdienu gatavošanas noslēpumus un dalīties ar tiem.

 

Svētki iesākās ar saimnieču goda parādi, kurā ikviena radošo meistarklašu vadītāja saņēma darba instrumentu – projekta priekšautu. Visi pasākuma dalībnieki bija aicināti piedalīties krievu, ukraiņu un latgaliešu ēdienu gatavošanas meistarklasēs. Tika gatavoti vareņiki un borščs, pārpace, steiviņeica un auzu ķīselis, duršlāgzupa un bibalkas, krievu pankūku 5 dažādi veidi, lauku tortes un dārzeņu, augļu sulu kokteiļi.

 

Pasākuma laikā mainījāmies un pierakstījām dažādas savu vecmāmiņu receptes, dalījāmies ar savu galdu klāšanas pieredzi, kā to darīja mūsu senči. Izjutām ļoti piepildītu un saturiski bagātīgi pavadītu dienu. Visus sagatavotos ēdienus cēlām galdā. Atzīmējot savas valsts 98.dzimšanas dienu, pie mums ciemos aicinājām arī dažādus vieskolektīvus: ļoti atraktīvo un sirsnīgo  ebreju mūzikas ansambli “Rēzeknes klezmeri”( K. Višs, V. Čačis, J. Skritņiks ), nepārspējamo un par ikdienas dzīvi pasmaidīt protošo Stbulnieku sieviešu ansambli ”Zapevočki” ( vadītāja T. Višķere), jauko Murmastienes folkloras kopu (vad. T. Pelša).  Visām goda saimniecēm – vissirsnīgākais PALDIES! Paldies arī tām, kas nevarēja ierasties, bet sūtīja savas ēdienu pagatavošanas receptes un ēdienus! Paldies : Valentīnai Pudulei, Valentīnai Mičulei, un Teklai Mičulei, Anitai Kokinai, Marfai Maslobojevai un Natālijai Petrovai, Nadeždai Laizānei, Valentīnai un Aļesjai Geduševām Sandrai Rimšai un visai viņas radu saimītei, Reginai Šķesterei un Inesei Kunakovai, Intai Usānei, Inārai un Edītei Meikulānēm, Vijai Pudulei.  Paldies visiem brīvprātīgajiem darbiniekiem!

 

Mēs esam bagāti ar to, ko mēs visi kopā spējām padarīt. Esam pozitīvi piepildīti viens ar otru. Laimīgu TEV jauno 99 dzīves gadiņu, Latvija!

 

Galēnu Kultūrvēstures biedrības valdes priekšsēdētāja

Gunita Strode

Dalīties ar galeriju: