Notikumu kalendārs

    Novembris    

Jaunumi

Riebiņu novada dome realizējusi Latvijas Pašvaldību savienības "Meža dienas 2020" projektu "Pašvaldību labie darbi parkos"

09.10.2020, 10:04

 

Riebiņu novada dome ir realizējusi Latvijas Pašvaldību savienības “Meža dienas 2020” ietvaros projektu “Pašvaldību labie darbi parkos”.

 

Projekta ietvaros Rušonas pagasta Geļenovas parkā tika uzstādīta koka konstrukcija bērnu rotaļu laukums, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Rušonas pagasta iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

Attēlā : Ierīkojot rotaļu laukumu bērniem Rušonas pagasta Geļenovas parkā, tika sakārtota un radīta pievilcīgāka vide parka teritorijā  kas piesaistīs jaunus apmeklētājus un dažādos bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

Geļenovas parks atrodas Rušonas pagasta Bicānu ezera krastā. Vasaras sezonā tas ir bieži apmeklēts. Parkā ir pieejama labiekārtota peldvieta, pontonu tilts, piknika vieta, nojume un tagad būs pieejams labiekārtots stūrītis bērniem. Tas ir ainavisks parks ar 23 eksotisku koku un krūmu sugām. Tā platība ir 8 hektāri. Parka vēsture aizsākās 19.gs. 90. gadu beigās, tas ir piederējis muižkungam, kurš parku ierīkojis par godu savai meitai Helēnai. Parka teritorijā bija muižas ēka un tai pieguļošas būves. Muiža bija renesanses stila atdarinājums. Līdz mūsdienām saglabājušies tikai pamati un dažas būves.

 

Rotaļu laukums ir dauzdzfunkcionāls – attīstīs bērnu rāpšanās un balansēšanas prasmes, ķermeņa kustības, stiprinās roku un kāju izturību, bērniem būs dota iespēja aktīvi darboties svaigā gaisā, uzlabot fiziskās prasmes un attīstīt veiklību.

 

             Pie rotaļu laukuma uzstādīti lietošanas noteikumi, lūgums tos ievērot!

 

2020. gada 2. oktobrī projekta ietvaros tika organizēts pasākums ar izglītojošu un informatīvu mērķi, kurā piedalījās Riebiņu, Galēnu, Rušonas pagasta iedzīvotāji, Riebiņu vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni. Izglītojošu lekciju vadīja Andrejs Svilāns (Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, dendrologs). Klātesošajiem tika sniegta informācija par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu parkos, parku apsaimniekošanu, koku nozīmi, to stādīšanas tehniku un par dabas vērtībām, kas ir pieejamas muižu parku teritorijās.

 

 

Attēlā: Izglītojoša nodarbība Riebiņu novada kultūras centrā, ko vadīja Andrejs Svilāns - Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, dendrologs.

 

Projekta kopējās izmaksas - EUR 1200.00, no kuriem Meža attīstības fonda finansējums ir EUR 700,00 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums EUR 500.00.

 

Projekta moto - “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”

 

Lasīt vairāk...

Fizisko aktivitāšu nodarbības Riebiņu novadā

30.09.2020, 13:27

Vēl joprojām jaunieši aktīvi darbojas projektā “PROTI un DARI!”

07.10.2020, 09:49

 

Projektā “PROTI un DARI!” vasara un rudens puse ir bijusi ļoti aktīva. No maija līdz septembrim savas individuālās pasākumu programmas īstenoja 4 jaunieši, kuri saņēma individuālu mentora un programmas vadītāja atbalstu, kā arī apguva jaunas prasmes un zināšanas dažādos veidos - daļa no jauniešiem apguva “B” kategorijas kursus – notika gan teorijas mācības, gan tika iegūta pirmā pieredze praktiskajās braukšanas nodarbībās, jaunieši arī ieguva praktisku pieredzi un iepazina profesijas dodoties ēnot uzņēmumus un iestādes, jaunieši iepazina manikīra, kokzāģētavas operatora, florista, grāmatveža un citas profesijas. Pašlaik aktīvi  savu individuālo pasākumu programmu iziet 3 jaunieši un līdz decembrim ir plānots iesaistīt vēl 5 jauniešus.

 

 

Kopumā no projekta sākuma projektā “PROTI un DARI!” savas individuālās pasākumu programmas ir  īstenojuši 70 jaunieši, kuri saņēma individuālu mentora un programmas vadītāja atbalstu, kā arī apguva jaunas prasmes un zināšanas dažādos veidos. Augustā kopā ar jauniešiem tika veikta arī dalības projektā izvērtēšana, kuras laikā gan jaunieši, gan mentores, gan programmu vadītājas analizēja, kā projektā ir veicies un kādi ieguvumi no tā saņemti un, kas būtu uzlabojams turpmāk. Jaunieši atzina, ka projekts ir bijis vērtīgs, jo palīdzējis ieraudzīt vairāk iespēju jau esošajā vidē, devis iespēju iepazīt viņus interesējošas profesijas, daudziem tā bijusi lieliska iespēja apgūt braukšanas prasmes un tiekties pēc sen lolota sapņa  - nokārtot autovadītāja apliecību. Prieks par katru jaunieti, kas projekta laikā ir iepazinis labāk gan sevi, gan iespējas nodarbinātības un izglītības jomā.

 

Projekts “PROTI un DARI!” dod iespēju jauniešiem vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri pašlaik nemācās, nav darba attiecībās un nav reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā, apgūt jaunas prasmes un zināšanas un virza jaunieti turpināt iegūt zināšanas izglītībā vai palīdz uzsākt strādāt. Projekts veicina jauniešu izaugsmi un palīdz pašiem jauniešiem saprast savus nākotnes mērķus, savukārt mentors palīdz, atbalsta un motivē jaunieti nospraustos mērķus sasniegt. Projekts dod iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kuras var veicināt jaunieša iespēju atrast darbu, apgūstot dažādas prasmes un zināšanas kursos un apmācībās! Tāpat arī tā ir kā iespēja pamēģināt ko jaunu un saprast vai konkrētā sfēra jaunietim ir saistoša. Jaunieša iesaiste projektā var būt sākot no diviem līdz četriem mēnešiem, atkarībā no situācijas un projekta plānotajām aktivitātēm. 

 

Ja arī Tu vēlies iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”, zvani pa tālr. 65324379 vai raksti uz e-pastu inese.jakovele@riebini.lv .

 

Lasīt vairāk...

No 7. oktobra sabiedriskajā transportā obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs

06.10.2020, 16:08

 

6. novembrim pasažieriem, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam un personas ar kustības vai psihiskiem veselības traucējumiem, kuru dēļ nav iespējams masku uzvilkt, sabiedriskajā transportā obligāti jālieto medicīniskā, higiēniskā maska, vizieris vai sejas vairogs (lakati, šalles un tam līdzīgi aizsegi šoreiz netiks atļauti). Jaunie noteikumi attiecas arī uz pašvaldības organizētajiem skolēnu pārvadājumiem.

 

Ņemot vērā, ka saslimstība valstī nedēļas laikā ir pieaugusi divas reizes, kā arī lai varētu vēl neierobežot pulcēšanos un saimniecisko darbību, tika pieņemts lēmums uz laiku ieviest drošības pasākumus sabiedriskajā transportā. Atšķirībā no šā gada pavasarī ieviestajiem piesardzības pasākumiem šoreiz tiks atļauts lietot tikai sejas maskas, kas cieši pieguļ sejai. Maskai jābūt tādai, lai tā ļautu brīvi elpot un būtu ērti lietojama, kā arī sejas maska jāmaina, kad tā ir kļuvusi mitra vai netīra. Tāpat tiek pieļauta viziera vai sejas vairoga lietošana.

 

“Lai nebūtu pamats ieviest papildu ierobežojumus ne sabiedriskajā transportā, ne valstī kopumā, aicinām pasažieriem būt godprātīgiem, piesardzīgiem un ievērot noteiktos drošības pasākumus. Sabiedriskais transports valstī ir vitāla nepieciešamība, tāpēc svarīgi ir darīt visu iespējamo, lai mums atkal nav būtiski jāpārskata reģionālās nozīmes maršrutu tīkla kustības saraksts, slēdzot reisus, kā arī jāierobežo pasažieru skaits transportlīdzeklī,” stāsta Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

 

Tā kā bērniem līdz 13 gadu vecumam trūkst iemaņu sejas masku lietošanā, šī vecuma grupa mutes un deguna aizsegu sabiedriskajā transportā var nelietot, taču vajadzības gadījumā šoferis var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību vecuma noteikšanai. Tāpat tās var nelietot pasažieri, kuriem ir acīmredzami kustības vai psihiskās veselības traucējumi (piemēram, persona nevar kustināt vienu no rokām, persona ar demenci u.tml.), kā rezultātā personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.

 

Iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un iespējamības gadījumā izmantot citas pārvietošanās alternatīvas. Ja citas iespējas nav, aicinām braukt laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru, kā arī maksimāli mēģināt ieturēt distanci, sēdvietas ieņemt pamīšus un iegādāties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, neizmantojot skaidras naudas norēķinus.

 

Atgādinām, ka transportlīdzekļi katru dienu tiek dezinficēti, īpašu uzmanību pievēršot virsmām, kurām pasažieri pieskaras biežāk.

 

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Lasīt vairāk...

Jaunu dalībnieku uzņemšana

06.10.2020, 10:22

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

05.10.2020, 14:41

 

 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.

 

1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 

2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā. Iespējams, ne tikai saņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

 

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

 

3. Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl viens iemesls maksāšanas paziņojumus saņemt elektroniski. 2020. gada sākumā tika izsūtīti vairāk kā 1 milj. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu izmaksas par vienu vēstules izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka daļa nekustamā īpašuma īpašnieku atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par vienu sūtījumu ir lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības kopā samaksā vairāk kā 1 milj. EUR tikai pasta izdevumiem.

 

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim (vai līdz termiņam, ko pašvaldība ir noteikusi ar lēmumu sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī) veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu punktos un bankā.

 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

 

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties arī atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvošanos.

Lasīt vairāk...

Atbalsts Riebiņu novada skolēniem projekta ietvaros tiks nodrošināts arī šogad

05.10.2020, 14:24

 

Riebiņu novada dome arī 2020./2021. mācību gadā turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

Riebiņu novada pašvaldībā šogad projektā iesaistījušās visas 3 pamatskolas: Galēnu, Dravnieku un Rušonas pamatskola, kā arī Riebiņu vidusskola – kopskaitā 45 skolēni, kuriem konsultatīvo atbalstu mācību priekšmetos nodrošinās 35 pedagogi.

 

Katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek izvērtēti riski, izstrādāts individuālais PMP (priekšlaicīgas mācību pamešanas) riska mazināšanas plāns un atbalsta pasākumu īstenošana (papildus konsultāciju veidā dažādos mācību priekšmetos). Pateicoties pašvaldības atbalstam un nodrošinājumam, skolēniem nav nepieciešamības no projekta līdzekļiem segt sabiedriskā transporta pakalpojuma izdevumus, naktsmītnes nodrošināšanas dienesta viesnīcā vai internātā izmaksas, ēdināšanas izmaksas, individuālo mācību līdzekļu nodrošināšanu, tādējādi vairāk līdzekļu un laika veltot tieši skolēnu individuālajām konsultācijām.

 

Arī Riebiņu novada biedrības turpina aktivitātes projekta pasākumā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

 

Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Pakāpieni" piecu gadu jubilejas pasākuma ietvaros noritēja projekta aktivitātes, kuras apmeklēja Riebiņu, Galēnu un Dravnieku pamatskolas audzēkņi (kulinārijas meistarklase ar šefpavāru K. Ušacki). 

 

 

Noslēgumam tuvojas Sīļukalna pagasta biedrības “Saulrozītes” projekts „Mācies, pilnveidojies, sasniedz!”, kurš pavasarī tika pagarināts esošās ārkārtas situācijas dēļ. Aktīvi tiek realizēti šī gada uzsaukuma projekti. Galēnu pagasta biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība” realizē projektu “Būt drosmīgam nozīmē dzīvot ar sirdi”, kura ietvaros jau veiktas lielākā daļa plānoto aktivitāšu, iesaistot Galēnu pamatskolas audzēkņus. Savukārt Riebiņu novada attīstības biedrība turpina projekta “Saliec savu rītdienu 153 dienās” aktivitātes, iesaisot visu novada izglītības iestāžu skolēnus, savukārt Rušonas pagasta jauniešu biedrība “Jaunie Spārni” projekta ietvaros vasarā īstenojusi Diennakts nometni “Tauriņu salidjums” Rušonas pamatskolas skolēniem. 

 

 

Antra Meluškāne,

projekta koordinatore Riebiņu novadā

Lasīt vairāk...

Veiksmīgi īstenots veselības un sporta nedēļas organizēšanas projekts

02.10.2020, 13:04

 

Riebiņu novada dome laika posmā no 23. septembra līdz 30. septembrim veiksmīgi īstenoja projektu “Veselības un sporta nedēļas organizēšana Riebiņu novadā”, kura mērķis bija iesaistīt iedzīvotājus veselīgās un fiziskās aktivitātēs, tādējādi uzlabojot zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes un sportošanas veidus, tādejādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu.

 

Finansējums projekta īstenošanai – EUR 995,00 apmērā, kas bija pasākumu organizēšanai un norisei, tika līdzfinansēts no Eiropas Savienības  Erasmus+ projekta “Eiropas sporta nedēļa” un valsts budžeta līdzekļiem. Riebiņu novada izglītības iestādēs tika organizētas fizisko aktivitāšu dienas, veicot dažādas sportiskas aktivitātes. Jāpiebilst, ka Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notika sesto gadu.

 

24. septembra vakarā Riebiņos notika “Nakts orientēšanās”, kurā aktīvi piedalījās ne tikai Riebiņu novada iedzīvotāji, bet arī blakus novada interesenti. 25. septembrī Rušonas pagastā tika organizēta aktivitāte senioriem – “Nūjošanas koptreniņš senioriem”, savukārt Galēnu pamatskolas sporta laukumā norisinājās futbola turnīrs novada jaunatnei. 26. septembrī notika izglītojoša lekcija “Veselīga dzīvesveida stūrakmeņi” Kastīres bibliotēkā, kuras laikā varēja iegūt ļoti vērtīgu informāciju kā motivēt sevi pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Savukārt 27. septembrī notika Ģimeņu diena un kross pa Riebiņu ielām ar Anitu Kažemāku Siliņu, kurā dalībnieki pārstāvēja ne tikai Riebiņu novadu, bet bija arī ciemiņi no Jēkabpils, Preiļiem, Dagdas, Līksnas, Līvāniem un Vārkavas. Bet 29. septembra pēcpusdienā Riebiņu pagastā notika vēl viena interesanta aktivitāte – “Veloorientēšanās ar šaušanu mērķī Riebiņu pagastā”. Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu līdzdalību organizētajos pasākumos!

Attēlā: Veiksmīgi atrodot kontrolpunktus, jau tumsas aizsegā top “Nakts orientēšanās” dalībnieku kopbilde.

 

 

Projektā paredzēto aktivitāšu organizēšana tika rīkota projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2020” ietvaros. Pasākumi tika organizēti ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

 

Projekta koordinatore 

Mārīte Pokšāne

Lasīt vairāk...

Izglītojoša lekcija Riebiņu KC

02.10.2020, 13:00

Rudens kross ar Anitu Kažemāku Siliņu. Sacensību rezultāti

27.09.2020, 10:00

 

Noslēgušās sacensības - rudens kross ar Anitu Kažemāku Siliņu. Sacensību rezultāti skatāmi šeit.

 

Sacensību NOLIKUMS!

Lasīt vairāk...

Swedbank sniedz konsultācijas bibliotēkā

25.09.2020, 08:44

 

Lai plašāk izglītotu par ērtākajiem veidiem, kā izmantot bankas pakalpojumus, palīdzēt sakārtot aktuālās vajadzības, ikviens interesents tiek aicināts uz individuālu tikšanos ar Swedbank konsultantu Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 65323646.

 

Par tikšanās datumu un laiku interesenti tiks informēti individuāli. Uz konsultāciju jāņem līdzi lietotāja numurs un internetbankas autorizēšanās līdzeklis – kodu kalkulators vai Smart-ID.

Lasīt vairāk...

Jauniešus aicina uz otro pasākumu “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”

23.09.2020, 11:16

 

16. septembrī Daugavpilī veiksmīgi aizvadīts pirmais pasākums “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kas tika veltīts mūsdienu komunikācijai, informācijai un digitālo prasmju nozīmei mūsdienās. Pasākumā piedalījās 20 komandas no Latgales reģiona izglītības iestādēm. Divdesmit komandu konkurencē plašas un kompetentas žūrijas vērtējumā pirmo vietu ieguva Daugavpils 9. vidusskolas un Daugavpils Vienības pamatskolas apvienotā komanda ar ideju “#Nē Dezinformācijai!”, kuras ietvaros Daugavpils pilsētas dažādu lūku vākus uz ielām jaunieši piedāvā veidot kā savdabīgu orientēšanās produktu pilsētā, kur katrs vāks būtu atšķirīgs ar savu saukli, kas gājējiem liktu aizdomāties par dezinformāciju sabiedrībā.

 

Jau 7. oktobrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā GORS norisināsies otrais pasākums, kas tiks veltīts jauniešu līdzdalībai un starptautiskai sadarbībai. Pasākuma laikā tiks izrunāti jautājumi par jauniešu līdzdalības nozīmi gan vietējā līmeņa jautājumu risināšanā, gan valsts un starptautiskajā līmenī. Īpaša uzmanība tiks pievērsta starptautiskās sadarbības projektiem un programmām, kas sniedz jauniešiem iespēju piedalīties jauniešu apmaiņas projektos par sev svarīgām tēmām, doties brīvprātīgajā darbā un gūt darba pieredzi, kā arī pārņemt citu valstu organizāciju pieredzi dažādu jomu projektu un aktivitāšu īstenošanā. Pasākumā jaunieši kopā ar viedokļu līderiem un ekspertiem piedalīsies diskusijā, iegūs jaunas zināšanas un pilnveidos prasmes, kā arī komandas izstrādās un prezentēs savas idejas dzīvē īstenojamām aktivitātēm. Arī šoreiz žūrija izvēlēsies labāko ideju, kuras realizēšanai tiks piešķirts finansējums 1000 eiro apmērā. Pieteikties dalībai pasākumā var aizpildot elektronisko pieteikuma anketu līdz 2. oktobrim.

 

Mācību iestādes, jauniešu centrus un jauniešu NVO aicinām reģistrēt komandas 3 līdz 4 jauniešu sastāvā aizpildot PIETEIKUMA ANKETU.

 

 

Pasākuma PROGRAMMA Rēzekne, 07.10.2020.

 

Jauniešu, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu,  vecākiem jāaizpilda un jāparaksta atļaujas formu bērnu filmēšanai un fotografēšanai pasākuma ietvaros!

 

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” tiek rīkots ar mērķi, lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.

 

Kopumā Latgales reģionā notiks vēl četri pasākumi:  Rēzeknē – Jauniešu līdzdalība un starptautiskā sadarbība (07.10.20.), Ludzā – Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība (30.10.20.); Balvos – Vide un Eiropas zaļais kurss; un Krāslavā – Eiropas Savienības nākotne.

 

 Pasākumu rīko biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils Vienības pamatskolu un ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Latvijas Jaunatnes padomies atbalstu.

 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, Tālrunis uzziņām: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

 

Lasīt vairāk...

Starp konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2020” finālistiem – Riebiņu vidusskola

22.09.2020, 11:43

Šī gada 8.septembrī noslēdzās projektu pieteikšana konkursam „Nacionālā eTwinning balva 2020”. eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāvji kopā ar eTwinning vēstnieci Edīti Sarvu izvērtēja 16 konkursam pieteiktos projektus un konkursa finālam izvirzīja 6 labākos projektus, kuri 10.oktobrī savus projektus prezentēs eTwinning konferencē Rīgā.

 

Projekti tika izvērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

 

1) Skolēnu iesaiste un pedagoģiskie jauninājumi
2) Sasaiste ar mācību procesu
3) Sadarbība starp partnerskolu skolēniem
4) IKT lietojums
5) Rezultāts un ietekme

 

Ar projekta vērtēšanas kritērijiem un konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

 

Finālisti (nejaušā secībā):

 

 • Riebiņu vidusskolas projekts “Acquisition of programming skills using the mobile application development environment “MIT App Inventors”” (projekta iesniedzējs Guntis Tjarvja)
 • Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas projekts “Periodicity in our life” (projekta iesniedzēja Ineta Lielkalne)
 • Rīgas Teikas vidusskolas projekts “Deutsch lernen macht Spaß” (projekta iesniedzēja Helēna Briede)
 • J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekts “Born to Read” (projekta iesniedzēja Anna Beļska)
 • Kalnciema vidusskolas projekts “Droši nedrošās spēles” (projekta iesniedzēja Inese Zvaigznone), kas īstenots kopā ar Bauskas Valsts ģimnāziju (projekta iesniedzēja Līga Bajāre)
 • J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekts “Plastic Free Baltic Sea” (projekta iesniedzēja Natālija Karpenko)

 

Pieteikties konkursam varēja projekta īstenotāji (pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās izglītības iestādes pedagogi), 2019./2020. mācību gadā īstenojuši projektu eTwinning ietvaros un ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu.

 

10.oktobrī Nacionālajā konferencē Rīgā notiks finālistu prezentācijas klātienē, konkursa rezultātu paziņošana un balvas pasniegšana.

 

Balvas uzvarētājiem un finālistiem

 

No katra finālā pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam skolotājam (starptautisko projektu kategorija) un 2 projekta dibinātājiem (nacionālo projektu kategorija) tiek piešķirts eTwinning apbalvojums – apmaksāta dalība individuālās profesionālās pilnveides mācībās, par kuru vietu un laiku dalībnieki tiks informēti pēc balvas iegūšanas.

 

„Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu aicinām piedalīties eTwinning projektu īstenotājus. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu īstenotājus.

Lasīt vairāk...

Bezmaksas lekcija

26.09.2020, 10:30

Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu laikā samazinājušies par 5,05 miljoniem eiro

18.09.2020, 14:26

 

 

Lai novērstu situāciju, kad iedzīvotāji pārmaksā par valsts kompensējamajiem medikamentiem, no šā gada 1. aprīļa tika mainīta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība – ārsts receptē tagad norāda aktīvo vielu, nevis konkrēta medikamenta nosaukumu, savukārt aptiekas no vienādas iedarbības zālēm izsniedz kompensējamās zāles ar zemāko cenu, kuras ir tikpat kvalitatīvas, efektīvas un drošas. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem kopš jaunā kārtība stājusies spēkā, pacienti līdzmaksājumos par valsts kompensējamajām zālēm ik mēnesi ietaupa vairāk nekā 1 miljonu eiro, kas kopumā pirmajos piecos mēnešos ļāvis viņiem ietaupīt 5,05 miljonus eiro.

 

Pacientu vidējais papildus veiktais maksājums jeb līdzmaksājums par vienu recepti, iegādājoties dārgākas līdzvērtīgas iedarbības zāles, jūnijā samazinājies par 45%, jūlijā – par 46%, bet augustā – par 48%, proti, augustā tas ir samazinājies no 3,60 eiro uz 1,88 eiro, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu. Pacientu līdzmaksājums par vienu recepti laikā no šī gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim vidēji samazinājies par 1,60 eiro.

 

Jaunā sistēma veicinājusi medikamentu cenas samazināšanos

 

Līdz ar brīdi, kad tapa zināms, ka no 1. aprīļa stāsies spēkā jaunā kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība, uz 2020. gada 1. aprīli 250 kompensējamajiem medikamentiem ražotājs ir samazinājis cenu, tai skaitā 50 medikamentiem ar pirms tam jau esošu zemāko cenu. Uz 2020. gada 1. maiju cenas samazinātas vēl 18 medikamentiem, uz 1. jūliju – vēl 75 medikamentiem, bet uz 1. septembri –  vēl 45 medikamentiem.

 

Laikā no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 1. jūlijam pirms sistēmas maiņas no kompensējamo zāļu saraksta svītrots 81 medikaments, bet pēc sistēmas maiņas laikā no 2020. gada 1. februāra līdz 2020. gada 1. jūlijam – 99 medikamenti. Savukārt 70 jauni medikamenti ir iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā. Līdz ar to nav apstiprinājušās bažas, ka jaunā kārtība veicinās zāļu svītrošanu no kompensējamo zāļu saraksta. Gluži pretēji, tā veicinājusi zāļu cenu samazinājumu un zemākas cenas zāļu pieejamību.

 

No 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam saņemti 175 ārstu un farmaceitu un 20 pacientu ziņojumi par zāļu blaknēm. Salīdzinoši 2019. gadā kopumā Zāļu valsts aģentūra saņēma 61 ārstu un farmaceitu un 48 pacientu blakņu ziņojumus. Ziņojumu analīze liecina, ka ziņotās blaknes ir jau norādītas zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā kā galvenokārt mazāk būtiskas blaknes, proti, tās ir jau zināmas un paredzētas. Blakņu ziņošanas aktivitāte Latvijā joprojām ir vērtējama kā zema, salīdzinot ar tādām valstīm kā Francija, Dānija un Nīderlande, kur saņemto blakņu ziņojumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem vairākkārt pārsniedz ik gadu Latvijā saņemtos ziņojumus. Zāļu valsts aģentūra un Veselības ministrija aicina iedzīvotājus arī turpmāk par novērotajām blaknēm, ko, iespējams, izraisījušas zāles, ziņot gan ārstam vai farmaceitam, gan Zāļu valsts aģentūrai un atgādina, ka, ja tam ir medicīnisks pamatojums, ārsts joprojām 30% gadījumu var izrakstīt recepti konkrētajam kompensējamajam medikamentam, norādot zāļu komerciālo nosaukumu.

 

Statistikas dati arī liecina, ka šī gada aprīlī, maijā un jūnijā ārstniecības personas izrakstīto kompensējamo zāļu receptēs ir lietojušas aktīvās vielas jeb starptautisko nepatentēto nosaukumu gandrīz 90% gadījumu. Salīdzinājumam - 2020. gada martā, kad jaunā kārtība vēl nebija stājusies spēkā, izrakstot zāles kompensācijas kārtības ietvaros, tikai 16% gadījumu tika lietots aktīvās vielas nosaukums.

 

Veselības ministrija izsaka pateicību gan ārstiem, gan farmaceitiem, kas paralēli Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta un Veselības inspekcijas īstenotajai skaidrojošajai kampaņai par valsts kompensējamo medikamentu jauno izrakstīšanas kārtību iedzīvotājiem skaidro pārmaiņas, ko šī kārtība paredz. Vienlaikus Veselības ministrija aicina visus ārstus turpināt informēt iedzīvotājus par jauno kārtību, tai skaitā arī attālināti izrakstot kompensējamo zāļu receptes. Ārsti visefektīvāk var gan sniegt nepieciešamo informāciju, gan atspēkot dažādus iedzīvotāju vidū iesakņojušos mītus, piemēram, ka dārgāki medikamenti ārstē labāk un ir iedarbīgāki, jo zāļu jomā augstāka cena nenozīmē labāku kvalitāti. Kā liecina šā gada augustā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja, sev nepieciešamo informāciju par valsts kompensētajiem medikamentiem pacienti primāri vēlas saņemt no sava ārsta (57%) vai farmaceita (51%) un tikai pēc tam no valsts iestāžu tīmekļvietnēm (40%) vai medijiem.

 

Latvijas ģimenes ārsti, slimnīcas un aptiekas ir nodrošināti ar nepieciešamajiem ārstiem, farmaceitiem un pacientiem paredzētajiem informatīvajiem materiāliem gan elektroniskā, gan arī drukātā formātā. Kopumā līdz šim ir izplatīts viens miljons informatīvo materiālu 1286 ģimenes ārstu praksēm, 37 Latvijas slimnīcām, 7 aptieku tīkliem visā Latvijā un profesionālajām organizācijām un asociācijām.

 

Kā jau Veselības ministrija minējusi iepriekš, jaunā valsts kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtība stājās spēkā no šā gada 1. aprīļa un sistēmas izvērtējums un uzlabojumi notiks vismaz gadu no tās ieviešanas.

 

Fakti:

 • Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela. Palīgvielas veido zāļu formu, krāsu, garšu un citas īpašības.
 • Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu pašu iedarbību var būt dažādi ražotāji, nosaukumi, izskats (krāsa, forma vai iepakojums) un var atšķirties to cena.
 • Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, ārsts kompensējamo zāļu receptē no 1. aprīļa norāda tikai zāļu aktīvās vielas nosaukumu. No zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību valsts maksā par tām (kompensē), kurām ir zemākā cena.
 • Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts kompensējamo zāļu receptē norāda un valsts pacientam kompensē arī dārgākas zāles ar tādu pašu aktīvo vielu un iedarbību.
 • Ārsts un pacients sarunas laikā vienojas par to, vai pacients lietos valsts kompensētās zālēs; šādā gadījumā ārsts izrakstīs kompensējamo zāļu recepti.
 • Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt par dārgākām valsts kompensējamajām zālēm vairs nevar.
 • Zāļu aktīvās vielas jeb starptautiskais nepatentētais nosaukums ir norādīts uz zāļu  iepakojuma maziem burtiem un nereti slīprakstā, un tas ir arī lasāms visu zāļu lietošanas instrukcijās. Šis nosaukums uz iepakojuma atrodas līdzās lielajiem burtiem uzrakstītajam konkrēta ražotāja ieviestajam zāļu nosaukumam.
 • Iedzīvotājiem noderīgi informatīvie materiāli par jauno kārtību kampaņas “ZINI un NEPĀRMAKSĀ” ietvaros ir publicēti tīmekļvietnē esparveselibu.lv – šeit.

 

Preses relīze ir tapusi Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas numurs 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Lasīt vairāk...

Nakts orientēšanās turnīrs

24.09.2020, 20:00

Apstiprināts veselības un sporta nedēļas organizēšanas projekts

15.09.2020, 10:21

 

Riebiņu novada dome šī gada augustā saņēma apstiprinājumu projekta “Veselības un sporta nedēļas organizēšana Riebiņu novadā” īstenošanai. Projekta konkursu organizēja biedrība “Latvijas Sporta federācijas padome” kā Eiropas Sporta nedēļas Latvijā nacionālais koordinators.

 

Projekta mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus veselīgās un fiziskās aktivitātēs, tādējādi uzlabojot zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes un sportošanas veidus, tādejādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu. Piešķirts finansējums EUR 995,00 apmērā pasākumu organizēšanai un norisei, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības  Erasmus+ projekta “Eiropas sporta nedēļa” un valsts budžeta līdzekļiem. Projektā paredzēto aktivitāšu organizēšana tiek rīkota projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2020” ietvaros.

 

Riebiņu novadā laika posmā no 23. septembra līdz 30. septembrim tiks organizēta Veselības un sporta nedēļa. Tās ietvaros tiks organizētas fizisko aktivitāšu dienas katrā Riebiņu novada izglītības iestādē, kā arī citas publiskas aktivitātes:

24. septembrī plkst. 20.00 “Nakts orientēšanās ikvienam” pie MJIC “Pakāpieni” Riebiņos.

 

25. septembrī Rušonas pamatskolas sporta laukumā plkst. 17.30 tiks organizēta aktivitāte senioriem – “Nūjošanas koptreniņš senioriem”.

 

25. septembrī plkst. 16.00 “Futbola turnīrs novada jaunatnei” Galēnu pamatskolas sporta laukumā.

 

26. septembrī plkst. 10.30 izglītojoša lekcija “Veselīga dzīvesveida stūrakmeņi” Kastīres bibliotēkā.

 

27. septembrī plkst. 11.00 Ģimeņu diena un kross pa Riebiņu ielām ar Anitu Kažemāku Siliņu, pulcēšanās pie Riebiņu novada domes.

 

29. septembrī plkst. 16.00 “Veloorientēšanās ar šaušanu mērķī Riebiņu pagastā” Riebiņos.

 

Uz visām aktivitātēm tiek aicināts ikviens iedzīvotājs! Pasākumi tiek organizēti, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

Projekta koordinatore

Mārīte Pokšāne

Lasīt vairāk...

BIOR: aicinām suņu īpašniekus un turētājus piedalīties Eiropas nozīmes pētījumā

17.09.2020, 09:51

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” vadošie zinātnieki veic Eiropas nozīmes pētījumu par cilvēkiem bīstamas slimības ehinokokozes ierosinātāju (Echinococcus spp.).

 

Pētījumā aicināti piedalīties suņu turētāji, kā arī mednieki, kuru suņi piedalās medībās. Īpaši aicināti pētījumam atsaukties suņu turētāji, veterinārārsti un dzīvnieku patversmes no Latgales.

 

Suņi, lapsas un jenotsuņi ir tie, kuri pārnēsā šos cilvēkam bīstamās slimības ierosnātājus - ehinokokus. Visbiežāk cilvēki ar ehinokokiem var nejauši invadēties, apēdot parazītu oliņas, kas bijušas uz ogām dārzā vai mežā. Tāpat cilvēki var invadēties pēc suņu glaudīšanas, vai neievērojot personīgo higiēnu un regulāri nemazgājot rokas.

 

Cilvēkā ehinokoki veido audzējiem līdzīgas cistas tādos iekšējos orgānos kā, aknās, plaušās. Ehinokoki cilvēkos var attīstīties līdz pat desmit gadiem, neierosinot cilvēkam klīnisku saslimšanu. Ehinokokoze ir nopietna slimība, kas cilvēkam nav ārstējama, ja diagnoze uzstādīta novēloti.

 

Pētījuma mērķis ir izpētīt ehinokoku epidemioloģisko situāciju Latvijā suņos, kā cilvēkam ikdienā vistuvākajam potenciālam invāzijas avotam.

 

Pētījumā tiks ievākti suņu fekāliju paraugi klasiskiem parazitoloģijas un molekulārās epidemioloģijas pētījumiem, īpašu uzmanību pievēršot ehinokoku sastopamībai. Minētie izmeklējumi tiks veikti bez maksas. Pētījums ir anonīms un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai zinātniskos nolūkos.

 

Piedalīties pētījumā var tie suņi, kuriem pēdējo 3-6 mēnešu laikā nav veikta attārpošana. Suņa saimniekam jāievāc svaigs suņa fekāliju paraugs polietilēna maisiņā, jāaizpilda valsts zinātniskā institūta BIOR mājas lapā atrodamā anketa par suņa paradumiem, un jānogādā paraugs uz tuvāko BIOR paraugu pieņemšanas kabinetu. Par izmeklējumu rezultātiem, suņu īpašnieki tiks informēti individuāli.

 

Latvija ir viena no Eiropas valstīm, kas veic šādu pētījumu. Pētījums tiek veikts arī Francijā, Polijā, Dānijā, Norvēģijā, Igaunijā, Itālijā un Zviedrijā. Pētījuma mērķis ir iegūt vienotas zināšanas Eiropas mērogā un noskaidrot reģionālās atšķirības.

 

 

Pētījums tiek īstenots “Viena Veselība” Eiropas Apvienotās programmas projekta “Multi-disciplinārs pētījums par Echinococcus multilocularis un Echinococcus granulosus s.l. Eiropā: pārtikas ķēdē izmantoto diagnostikas metožu pilnveidošana un saskaņošana (MEmE)” ietvaros. Un “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros (vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001) Institūta “BIOR’’ pētniecības pieteikuma „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei (OMEPPAZ)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204) projekta ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior”
Sabiedrisko attiecību vadītāja
 

Lasīt vairāk...

36-54 no 1838 jaunumiem

1 2 3 4

...

103