Notikumu kalendārs

    Augusts    

Jaunumi

Covid 19 ietekme Latgales reģiona uzņēmējdarbības rādītājos

29.05.2020, 11:45

 

Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija kopš 12.marta ir viesusi virkni striktu ierobežojumu, kas negatīvi ietekmēja visu tautsaimniecību kopumā. Pie tam dažas nozares tas skāra īpaši smagi – kā piemēram tūrisms, sabiedriskā ēdināšana, izmitināšana, publisku pasākumu rīkošana, mākslinieciskā darbība. Sekojot līdzi uzņēmējdarbības rādītāju izmaiņām, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs ne tikai aptaujāja reģiona uzņēmējus, bet arī analizēja publiski pieejamo informāciju Nodarbinātības valsts dienesta (NVA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnēs.

Apskatot bezdarba rādītājus Latgales reģionā no 31.janvāra līdz 30.aprīlim, redzam gan reģistrētā bezdarba pieaugumu (+996), gan brīvo vakanču samazinājumu (-182). Kopējais reģistrētais bezdarba rādītājs uz 30.04.2020 Latgalē sastādīja 15,3%, kas vidēji divreiz vairāk kā citos reģionos.

 

 

31.janvāris

29.februāris

31.marts

30.aprīlis

Brīvo darba vietu skaits

1507

1649

1365

1325

Reģistrēto bezdarbnieku skaits

16654

16579

16693

17650

 

 

 

 

 

 

 

Analizējot VID datus par piešķirto dīkstāves pabalstu Latgales reģiona uzņēmumiem, uz šī gada 12.maiju atbalsts tika piešķirts 72 uzņēmumiem, kas kopā 2018.gadā nodarbināja 899 darbiniekus.

 

Nozare

Uzņēmumu skaits

Kopējais nodarbināto skaits 2018 gadā

Tirdzniecība

13

91

Pakalpojumi

28

273

Ēdināšanas uzņēmumi

19

140

Tūrisms un ceļojumi, Viesnīcas, Kafejnīcas, bāri, restorāni

5

45

Apstrāde, ražošana

7

350

 

 

 

Savukārt nodokļu termiņa pagarinājumu ir saņēmuši 2 Latgales reģiona uzņēmumi, kas pārstāv vairumtirdzniecības un apstrādes sektorus.

 

Atskatoties uz iepriekšējo krīzi 2009.gadā, tās ietekmes sekas Latgales reģions salīdzinājumā ar Rīgas reģiona uzņēmumiem sajuta ar laika nobīdi vairāku mēnešu izteiksmē, taču kopējie uzņēmumu darbības finanšu rādītāji uzrādīja daudz zemāku kritumu salīdzinājumā ar pārējiem reģioniem un īpaši ar Rīgas reģionu. Lielā mērā to var izskaidrot ar uzņēmēju piesardzīgo stratēģisko plānošanu, iekšējiem resursiem.

 

Ziņu sagatavoja

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs

Lasīt vairāk...

Akcija “Piepildīt sapni” turpinās

29.05.2020, 10:53

 

Maijs vairākiem bērniem, kas piedalās Viduslatgales pārnovadu fonda labdarības akcijā “Piepildīt sapni”, ir atnesis prieku par skaistām un derīgām lietām. Arī trīs bērni no Riebiņu novada ir iesaistīti akcijā.

 

 

Divi no viņiem ir jau sagaidījuši savu sapņu lietu un var to lietot. Evelīna, kura nupat saņems liecību par 6. klases pabeigšanu, vasaras priekus baudīs uz sava jaunā skrejriteņa. Savukārt Artūrs klausīsies savu mīļāko mūziku, cik vien skaļi un kur vien gribēs, jo viņam tagad ir pašam savs bezvadu skaļrunis. Ļoti ceram, ka arī Angelikas sapnis drīz būs viņas istabā, - šobrīd ikviens var pielikt savu roku, lai tas īstenotos.

 

Viduslatgales pārnovadu fonds visu vasaru piesaistīs finansējumu, lai iepriecinātu pārējos 9 bērnus.  Aicinām ikvienu Riebiņu novada iedzīvotāju iesaistīties akcijā un ziedot bērnu sapņu īstenošanai.

 

Vairāk informācijas par akciju šeit un bērniem, kuri sapņo par skaistām un derīgām lietām šeit

 

 

 

Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle

Evija Gurgāne

Lasīt vairāk...

Noslēdzies 2019./2020.mācību gads novada izglītības iestādēs

29.05.2020, 09:47

 

Šogad 2019./2020.mācību gads noslēdzās neparasti, jo izglītojamie no 13. marta mācījās attālināti, tāpat nenotika arī tradicionālais gada noslēguma pasākums novadā. Neskatoties uz to, ka tika atcelti dažādi konkursi, sacensības, olimpiādes, varam lepoties ar Riebiņu novada skolēnu sasniegumiem.

 

Pēc novada domes sēdē apstiprinātās kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpus klases konkursos un sporta sacensībās 2019./2020. mācību gadā kopā diplomus un naudas balvas saņēma 117 skolēni: 52 skolēni no Riebiņu vidusskolas,11 skolēni no Sīļukalna pamatskolas, 4 skolēni no Rušonas pamatskolas, 38 skolēni no Galēnu pamatskolas un 12 skolēni no Dravnieku pamatskolas. Pie tam Atzinību un naudas balvu par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu saņēma 11 pedagogi, tajā skaitā Riebiņu vidusskolas 9 skolotāji: Anna Meluškāne, Alla Solovjova, Ārija Pudule, Diāna Bravacka, Ilze Grigule, Laila Vibornā, Anita Puncule, Mārīte Pokšāne, Skaidrīte Vulāne; Dravnieku pamatskolas skolotāja Irēna Mičuliša un Sīļukalna pamatskolas skolotājs Jānis Upenieks.

 

Varam lepoties ar sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs: kopā iegūtas 45 godalgotas vietas, tajā skaitā valsts mērogā – 3 (krievu valodā kā svešvalodā un ZPD); Latgales reģiona – 4 (ZPD); starpnovadu – 25 (angļu valodā, bioloģijā, vēsturē, matemātikā, fizikā, krievu valodā, dabaszinātnēs, latviešu valodā un literatūrā, ķīmijā, filozofijā) un Riebiņu novada – 13.

 

Priecājamies par veiksmīgu piedalīšanos ārpusklases aktivitātēs: dažādos jaunrades un radošo darbu literārajos un mākslas konkursos; skatuves runas un stāstnieku konkursos; valsts pētniecisko darbu konkursā ,,Vēsture ap mums” iegūtas divas 2. vietas un divas 3. vietas; godalgas 48. starptautiskajā bērnu mākslas konkursā ,,Lidice 2020”, bet, gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem, Galēnu pamatskolas tautu deju kolektīvi atlases skatē ieguva 1. un 2. pakāpi, bet Riebiņu vidusskolas folkloras kopa ,,Jumalāni” rezultatīvi piedalījās rīkotajos pasākumos.

 

Kā jau katru gadu, pateicamies arī sportistiem par izcīnītām uzvarām Latvijas, Latgales reģiona un starpnovadu mēroga čempionātos.

 

Paldies izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, skolēniem un vecākiem par  paveikto darbu 2019./2020.mācību gadā. Lai visiem veselīga vasara!

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2019./2020. mācību gadā

  

 

   Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore

Evelīna Visocka

Lasīt vairāk...

Var saņemt īstermiņa aizdevumu no vienotā platības maksājuma

25.05.2020, 10:25

 

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums no vienotā platības maksājuma (VPM). Tas rudenī, kad tiks izmaksāts VPM, tiks atskaitīts no vienotā platības maksājuma, ko saņems lauksaimnieks par VPM pieteiktajiem platības hektāriem. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt no 2020. gada 21. maija līdz 15. augustam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

Īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no vienotā platības maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 

 1. īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 eiro;
 2. atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto hektāru;
 3. saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 100 000 eiro.

 

Īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31. decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.

 

Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aizdevumu:

 1. ja 2020. gadā ir pieteicies vienotajam platības maksājumam;
 2. ja pretendē uz aizdevumu kā de minimis atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, to var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
 3. ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu valsts atbalstu, pieteicējs īstermiņa aizdevuma iesniegumā pamato, kā Covid-19 izplatība negatīvi ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko darbību (pamatojums jābalsta vismaz uz vienu no šiem kritērijiem):
 • atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020. gada martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai jūlijā lauksaimniekam apgrozījums samazinājies vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu;
 • atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020. gada pirmajos piecos mēnešos lauksaimniekam likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar 2019. gada finanšu datiem.

 

 

 

Plašāka informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Ārkārtas atbalsts Covid-19”. Informāciju var saņemt, zvanot uz dienesta klientu apkalpošanas tālruni 67095000.

Lasīt vairāk...

Jaunrades darbu konkurss

20.05.2020, 15:15

No 20. maija atjaunota lielākā daļa valsts apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu

25.05.2020, 10:27

 

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka sākot ar 20.maiju, pieejami gandrīz visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi. Vēl pagaidām ierobežojumi saglabāti plānveida stacionāro pakalpojumu jomā un dienas stacionārā nav pieejamas plānveida operācijas, kas tiek veiktas, izmantojot vispārējo anestēziju (endotraheālo anestēziju vai laringeālo masku). Vienlaikus ārstniecības iestādēs tiek saglabātas stingras epidemioloģiskās drošības prasības, savukārt iedzīvotājiem, pirms došanās pie ārsta vai uz izmeklējumu joprojām spēkā iepriekšējā kārtība - iepriekš jāsazinās un jāvienojas par vizītes laiku un bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst.

 

 

Noteikts, ka pirms plānveida operācijām vai invazīvajām manipulācijām ārstējošais ārsts pacientu nosūta Covid 19 testa veikšanai un manipulācija tiks veikta tikai negatīva testa rezultāta gadījumā.

 

No 20.maija stacionārajā veselības aprūpē, papildus jau iepriekš nodrošinātajiem pakalpojumiem (onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte), pieejama:

 

 • izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu čūlu mikroķirurģiska ārstēšana;
 • acu operācijas, kas bez ķirurģiskas iejaukšanās draud ar aklumu, ja nepieciešama stacionāra ārstēšana;
 • invazīva ārstēšana pacientiem ar sirds ritma traucējumiem;
 • kohleārā implantācija;
 • orgānu transplantācija;
 • locītavu endoprotezēšana.

 

Jau vēstīts, ka no 27.marta līdz 20.aprīlim, lai ierobežotu Covid 19 infekcijas izplatību, tika pārtraukta lielākā daļa plānveida veselības aprūpes pakalpojumu, kā arī pacientu pierakstīšana uz veselības aprūpes pakalpojumiem. Sākot ar 20.aprīli plānveida pakalpojumi pakāpeniski tiek atjaunoti, vienlaikus gan ārstniecības iestādēm, gan pacientiem izvirzot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, kas jāievēro, lai ierobežotu infekcijas izplatību. Šobrīd visi pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi aplūkojami  NVD mājas lapā. Ar 23.aprīli ārstniecības iestādes atsākušas arī pacientu pierakstu uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, prioritāri pierakstot pacientus, kuriem tie tika atcelti. Plānots, ka jūnijā gaidīšanas rindu garumi uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiks atjaunoti arī vietnē rindapiearsta.lv, kas uz pakalpojumu ierobežošanas laiku tika pielāgota, lai iedzīvotājiem būtu iespēja noskaidrot, kurš valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzējs strādā un kādi pakalpojumi pieejami.

 

Neskatoties uz to, ka valsts ambulatoro apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana gandrīz pilnībā atjaunota, NVD atgādina, ka ārstniecības iestādēs pacientu apkalpošanas temps šobrīd ir ievērojami lēnāks nekā tas bijis iepriekš, jo līdz ar pakalpojumu atjaunošanu, ieviesti stingrāki piesardzības pasākumi - jānodrošina atsevišķa pacientu plūsma, jāierobežo pacientu skaits, kas vienlaicīgi uzturas ārstniecības iestādes telpās, jānosaka precīzs ierašanās laiks veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, kā arī pēc katra pacienta vizītes jāveic dezinfekcijas pasākumi. Tāpat ārstniecības iestādēs gan mediķiem, gan pacientiem jānodrošina individuālie aizsardzības līdzekļi. Tāpat ārstniecības iestādēm ir saglabāta iespēja sniegt attālinātas speciālistu konsultācijas, ja tas ir iespējams.

 

NVD aicina pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādi veselības aprūpes pakalpojumi šobrīd  ir nepieciešami un nav atliekami, īpaši būtiski tas ir personām, kuras vecākas par 60 gadiem un personām ar novājinātu imunitāti, kurām Covid 19 infekcija var izraisīt smagas sekas.

 

Gadījumos, ja veselības stāvoklis pasliktinās, jāsazinās ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību, savukārt dzīvībai kritiskā situācijā, jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.

 

Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai veselības problēmas parādās ārpus ārsta darba laika, par savu veselība stāvokli un nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var konsultēties, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, kas darbojas visu diennakti vai, iepriekš piesakoties, apmeklēt dežūrārstu.

 

Gadījumos, ja ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes atsakās veikt pierakstu uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem vai nepieciešama precīzāka informācija par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iedzīvotāji aicināti zvanīt NVD uz bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 80001234.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Sintija Gulbe
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
 

Lasīt vairāk...

Paziņojums par projektu konkursa rezultātiem

20.05.2020, 15:11

 

Riebiņu novada dome no 2020. gada 25. februāra līdz 20. aprīlim (ar pagarinājumu) aicināja jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus atklātajam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

 

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

 

Riebiņu novadā konkursam tika iesniegti 4 projektu pieteikumi. Komisija trīs locekļu sastāvā projektus izvērtēja un īstenošanai apstiprināja 3 projektu pieteikumus.

 

Biedrība “Jaunie Spārni”, projekts “Diennakts nometne “Tauriņu salidojums””– 47 punkti. Projekta mērķis ir Riebiņu novada Rušonas pamatskolas 20 bērniem un jauniešiem noorganizēt diennakts nometni 5 dienu garumā, kurā nodrošināt labvēlīgus apstākļus veselības nostiprināšanai, organizēt izglītošanos un atpūtu, veicināt līdzdalību, attīstot radošo un intelektuālo personības potenciālu, individuālās spējas un dotības, radošo aktivitāti, ievērojot katra bērna un jaunieša intereses.

 

Biedrība “Riebiņu novada attīstības biedrība”, projekts “Saliec rītdienu 153 dienās” – 46,5 punkti. Projekta mērķis – izveidot neformālu jauniešu klubu, iesaistīt Riebiņu novada priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus pozitīvās un motivējošās neformālās apmācībās un aktivitātēs, apgūstot jaunas prasmes un iegūstot piederības sajūtu. Ar projekta “Saliec savu rītdienu 153 dienās” palīdzību motivēt jauniešus rast iedvesmu rītdienai – nākotnei, radīt draudzīgu vidi un drošības sajūtu, sniegt atbalstu, lai jaunietis pārliecinoši turpinātu ceļu uz izvirzīto mērķu un sapņu īstenošanu.

 

Biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība”, projekts “Būt drosmīgam nozīmē dzīvot ar sirdi” – 45,3 punkti. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu prasmi strādāt komandā, sociālās prasmes, motivāciju, veidot stiprāku raksturu, nomainot jauniešu ierasto vidi, paplašināt redzējumu par sociāliem izaicinājumiem sabiedrībā.

 

Viens iesniegtais projekta pieteikums tika noraidīts, neizpildot atbilstības kritērijus.

 

2019./2020. mācību gadā projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tika iesaistītas četras Riebiņu novada izglītības iestādes. Šajos jaunatnes iniciatīvu projektos piedalīties plānots Rušonas, Galēnu un Dravnieku pamatskolu audzēkņiem – gan PMP riska grupas, gan pārējiem skolēniem.

 

Projektus plānots īstenot laika posmā no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada martam. Projekta iesniedzējiem līdz projektu īstenošanas uzsākšanas datumam jānoslēdz līgums ar pašvaldību par projektu īstenošanu. Atbalstāmā summa katram projektam ir EUR 4600, kas pilnā apjomā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

 

 

Projekta koordinatore Riebiņu novadā

Antra Meluškāne

Lasīt vairāk...

Konkurss

20.05.2020, 11:32

Jau 4. jūnijā sāksies LRT veidots tematisku raidījumu cikls

20.05.2020, 10:59

 

Sākot ar 4. jūniju trīs nedēļas pēc kārtas jūnijā un pēc tam sākot ar 9. jūliju vēl trīs nedēļas pēc kārtas ik ceturtdienu pl. 07:00 kanālā RīgaTV 24, kā arī Re:TV kanāla interaktīvajā apraidē pl. 18:15, bet virszemes apraidē pl. 18:30 būs skatāms jauns Latgales reģionālās televīzijas (turpmāk LRT) veidots sešu ziņu radījumu cikls. Projekta gaitā raidījumos “Pieci novadi Latvijā” (RīgaTV 24), kā arī “Reģionālās televīzijas piedāvā” (Re:TV interaktīvā apraide) un “Runā Latgale” (Re:TV virszemes apraide)  tiks iekļauti trīs tematiski sižeti, veltīti mazākumtautībām aktuālām tēmām, kā arī visvairāk Covid-19 skartajām nozarēm, to vidū: izglītībai, uzņēmējdarbībai, tūrismam, drošībai un kultūrai.

 

 

Nākamajā dienā pēc šo sižetu pārraides jeb sešas piektdienas jūnijā un jūlijā tie tiks tulkoti krieviski un pārraidīti raidījuma “Runā Latgale” krievu versijā Re:TV kanāla virszemes apraidē pl. 18:45. Savukārt, katras šīs nedēļas nogalē gaidāms studijas ieraksts ar konkrētās nozares ekspertiem, ko varēs vērot kanālā RīgaTV 24 svētdienu rītos pl. 06:00 un pl. 08:30.

 

Raidījumu cikla gaitā skaidrosim un izzināsim, kas aizvien turpinoties ārkārtējam stāvoklim, gan arī pēc tam – visvairāk satrauc iedzīvotājus, kādas ir iepriekš minēto nozaru nākotnes ieceres un idejas, gan arī rādīsim veiksmes stāstus, kas pierāda, ka reģionos dzīvo un darbojas aktīvi un radoši cilvēki.

           

Raidījumu gaitā dosimies uz visdažādākajām vietām Latgalē un sižetu, kā arī studijas ierakstu tematika būs interesanta kā jauniešiem, tā vecākajai paaudzei. Turklāt, katrs varēs sev interesējošos jautājumus uzdot viesiem, kas svētdienās piedalīsies studijas ierakstos. To varēs darīt iesūtot jautājumus uz e-pastu lrt.zinas@inbox.lv, zvanot vai rakstot īsziņas, kā arī sazinoties What’s Up lietotnē t.nr. 26339536, gan arī uzrunājot LRT žurnālistes Ausmu Sprukti, Beatrisi Jakobsoni un Svetlanu Dudarenoku sociālo tīklu vietnē Facebook.com.

 

Visi seši ziņu raidījumi, to tulkojumi krievu valodā un seši studijas ieraksti taps ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes atbalstu, kas gūts konkursā “Par satura veidošanu reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida mazākumtautību valodās”.

 

Pēc pārraides televīzijā visus izveidotos materiālus varēs atrast LRT mājas lapā www.lrtv.lv, kā arī sociālo tīklu vietnēs https://www.facebook.com/LatgalesRegionalaTV/, https://www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV un kanāla RīgaTV 24 platformā https://xtv.lv/, bet sižeti krievu valodā tiks ievietoti speciāli tiem paredzētā LRT sociālo tīklu vietnē: https://www.youtube.com/channel/UCGmAXYrwg2VNe2J_zLSXMPw.

 

P.S. Ārkārtējā stāvokļa laikā kanālu RīgaTV 24 un Re:TV programmās var būt raidījumu raidlaiku izmaiņas.

 

 

Ausma Sprukte

LRT žurnāliste

e-pasts: a.sprukte@inbox.lv

Lasīt vairāk...

NVA uzsāk akciju sezonas nodarbinātības veicināšanai

18.05.2020, 15:50

 

Lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), sākot ar šī gada maiju, rīko īpašu akciju „Sezonas darbi” un aicina darba devējus, kuri meklē sezonas darbiniekus, iesaistīties akcijā, reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) vai jebkurā NVA filiālē visā Latvijā.

 

Darba devēju reģistrētās sezonas vakances tiks operatīvi publicētas vienkopus un ik dienu aktualizētas sadaļā „Sezonas darbi” NVA tīmekļvietnes galvenajā lapā (www.nva.gov.lv), kā arī sadaļās „Klientiem” un „Darba devējiem”. Līdz ar to darba meklētāji varēs ērti un ātri iegūt informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm un piemeklēt sev vispiemērotāko darba vietu, savukārt darba devējiem tā būs iespēja atrast sezonas darbiniekus.

 

NVA direktore Evita Simsone: „Katru gadu, vasarai tuvojoties, gan Latvijas lauku saimniecībām, gan vairāku citu nozaru darba devējiem nepieciešami sezonas darbu veicēji.   Aicinu bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvi sekot NVA akcijai „Sezonas darbi”, apmeklēt NVA mājaslapu, iepazīt aktuālos sezonas darba piedāvājumus un pieteikties piemērotam sezonas darbam. Aicinu darba devējus akcijas „Sezonas darbi” laikā ne vien reģistrēt sezonas vakances, bet arī izmantot NVA pakalpojumu piemērotu pretendentu atlasei.”

 

Sociālajā vietnē Facebook “ ir izveidots konts CV un vakanču portāls”, kurā publicēta informācija par akcijas „Sezonas darbi” norisi, NVA CV un vakanču portālu, tā iespējām, aktuālajām vakancēm un piemērotu pretendentu atlasēm.

 

NVA reģistrētie bezdarbnieki, strādājot sezonas darbus, var saglabāt arī bezdarbnieka statusu, jo līdz šī gada 31.decembrim bezdarbniekiem ir pagarināts īslaicīgās nodarbinātības periods, proti – NVA reģistrētais bezdarbnieks saglabā bezdarbnieka statusu, ja ir nodarbināts uz noteiktu laiku, kas gada periodā nepārsniedz kopumā 120 dienas.

 

Darbs gaida darītāju!

  

Detalizētāka informācija par NVA akciju „Sezonas darbi”: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=700

Lasīt vairāk...

Lielajā Talkā šogad kopumā talkots 955 vietās visā Latvijā

18.05.2020, 11:49

 

Neskatoties uz laikapstākļiem un vīrusa draudiem, arī šogad talkotāji bijuši aktīvi un pieteikuši 955 talkošanas vietas, kas ir tikai par 1/3 mazāk nekā pagājušajā gadā. Latvija šogad var kalpot par piemēru visām pasaules valstīm, jo pat sarežģītos apstākļos, kad valstī noteikts ārkārtējais stāvoklis, cilvēki rūpējas ne vien par savu veselību, bet arī par apkārtējo vidi. Tomēr neaizmirsīsim, ka šī talka ir lieliska iesildīšanās Pasaules talkai, kura norisināsies 19. septembrī.

 

Šogad Lielā Talka notika nedaudz neierastākā formātā, lielāku uzsvaru liekot uz individuālu talkošanu, taču, pēc valdības lēmuma, kas atļāva pasākumus, kuros var pulcēties līdz 25 cilvēkiem, pieauga arī pieteikto talku skaits.

 

“Man ir patiess prieks, ka cilvēki, neskatoties uz lietu un vēju, kā arī ierobežojošiem noteikumiem, šodien tomēr devās talkot. Es kārtējo reizi pārliecinos, ka mūsu tauta ir apbrīnas vērta. Mēs spējam iedvesmot viens otru un citus uz labiem darbiem. Laikam jau vēlme pēc tā, lai mēs dzīvotu sakoptā, skaistā un zaļā valstī, ir ierakstīta mūsu ģenētiskajā kodā. Pilnīgi piekrītu tam, ko šorīt, atklājot talku, teica Valsts prezidents, proti, ka Lielā Talka ir viena no latviešu gudrākajām tradīcijām un ar to mums jādalās ar citām pasaules valstīm. Vēlos vēlreiz pateikties visiem tiem, kuri saprot, ka sakopjot savu apkārtni, lai varam dzīvot zaļā un ekoloģiski tīrā vidē, mēs labvēlīgi ietekmējam arī savu veselību. Nebiju cerējusi, ka talkai tiks pieteikts tik liels vietu skaits, bet tas, ko redzu šodien, liecina, ka spējam izvērtēt, kas ir svarīgi mums visiem kopumā,” uzsver Lielās Talkas valdītāja Vita Jaunzeme.

 

Ņemot vērā cilvēku atsaucību un to, ir vēlme turpināt talkot arī nākamās nedēļas laikā, to ir iespējams darīt, taču talka jāsaskaņo ar savu vietējo pašvaldību. Aicinām, ka ne tikai Lielās Talkas norises laikā, bet gan visa gada garumā, cilvēki ir aicināti talkot un rūpēties par vidi.

 

“Šogad mēs nerīkojam kolektīvo uzņēmuma talku, taču Latvijas Valsts mežu darbinieki, neskatoties uz to, piedalās individuāli. Diemžēl jāsecina, ka pēdējos gados atkritumu daudzums Latvijas mežos nevis samazinās, bet pieaug. Tāpēc mūsu darbiniekiem talkošana nav sveša lieta, atkritumu mežā savācam teju katru dienu. Tāpēc aicinu arī ikvienu Latvijas iedzīvotāju, dodoties pastaigā dabā, paņemt līdzi maisiņu un pa ceļam savākt arī atkritumus. Ja katrs no mums būs tik atbildīgs, tad kopīgiem spēkiem panāksim to, ka Latvija tik tiešām mūs tīrākā un zaļākā valsts pasaulē!” Uzsver Latvijas valsts mežu Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.

 

“Iepriekšējos gadus mūsu uzņēmums talkoja Sarkandaugavas apkārtnē, taču šogad situācija ir mazliet savādāka, un aicinājām visus savus darbiniekus talkot savās mājās, lai kopīgiem spēkiem sakoptu Latviju. Mums, kā uzņēmumam, ir patiess prieks atbalstīt Lielo Talku, jo strādājam kopīga mērķa – Latvijas ilgtspējīgas attīstības – vārdā. Manuprāt, uzņēmumiem vajadzētu vairāk aizdomāties par to, kā savu ražošanas procesu padarīt zaļāku un videi draudzīgāku, lai saglabātu to tīru un veselīgu. Tieši tāpēc mums ir liels gandarījums būt daļai no Lielās Talkas un nest šo ideju tālāk,” skaidro “Mežpils alus” mārketinga vadītāja Inga Berkoviča.

 

Tiekamies šā gada 19.septembrī Pasaules talkā!

Lasīt vairāk...

Pieejams atbalsts darba devējiem darba aizsardzības uzlabošanā

18.05.2020, 10:51

 

Laikā, kad daudzi uzņēmumi cieš zaudējumus Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, turpinās pieteikšanās Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" bezmaksas atbalstam darba aizsardzības uzlabošanā bīstamo nozaru uzņēmumos.

 

Bezmaksas atbalstam var pieteikties ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, t.sk. zemnieku saimniecība,  kurā strādā ne vairāk kā 249 darbinieki un kurš darbojas bīstamajā nozarē, piemēram, ēku būvniecībā, mežistrādē, augkopībā, lopkopībā, pārtikas ražošanā vai kādā citā no 39 Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumos Nr. 99 noteiktajiem komercdarbības veidiem.  Ar visām bīstamajām nozarēm var iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/101364-noteikumi-par-komercdarbibas-veidiem-kuros-darba-devejs-iesaista-kompetentu-instituciju

 

Atbalsta saņēmējiem tiek nodrošinātas konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstrādē, ja uzņēmumā atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 660 prasībām nav veikts vai ir daļēji veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns. Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts “Konsultācijas darba devējiem”, var pieteikties arī atbalsta “Laboratoriskie mērījumi” saņemšanai, lai veiktu laboratoriskos mērījumus (līdz 500 eiro) darba vides riska faktoru ekspozīcijas noteikšanai, ja šādu nepieciešamību konstatēs eksperti.

 

Savukārt, ja uzņēmumā ir veikts darba vides riska novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns vai attiecībā uz uzņēmumu pieņemts lēmums par atbalsta “Konsultācijas darba devējiem” piešķiršanu, ir iespēja pieteikties darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībām. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas ilgums ir 60 stundas. Darbinieks, kurš apguvis pamatlīmeņa zināšanu programmu, var pieteikties specializēto zināšanu apguvei darba aizsardzības jomā konkrētā nozarē, kuru ilgums ir 40 stundas. Apmācībām pieteikties var uzņēmumi, kuros strādā līdz 10 darbiniekiem.

 

Ja uzņēmumā ir veikts darba vides riska novērtējums, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns un izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likuma 9. panta prasībām, darbinieku, kurš ievēlēts  par uzņēmuma uzticības personu, var deleģēt  uzticības personu apmācībām darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanās. Apmācību ilgums  40 stundas.

 

Valsts darba inspekcija aicina bīstamo nozaru mikro, mazos un vidējos uzņēmumus izmantot Eiropas sociālā fonda projekta piedāvātās iespējas un saņemt bezmaksas atbalstu darba vides drošības sakārtošanai.

 

Papildus informācija par bezmaksas atbalsta saņemšanu, rakstot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv un zvanot pa tālruņiem: 27891465, 25725168 vai 25702127.

Lasīt vairāk...

R. Mūka muzejs atsāk apmeklētāju uzņemšanu

13.05.2020, 14:32

Bezmaksas attālinātas juristu konsultācijas

13.05.2020, 11:19

 

Nepieciešama juridiska konsultācija? Risinājums – attālināta telefonkonsultācija vai rakstiska atbilde tiešsaistē!

 

Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku novēršanā, šā gada maijā mēnesī,  sākot ar 18.maiju līdz 29.maijam darba dienās  no plkst. 10.00 līdz 16.00, ikvienam būs iespēja saņemt bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas no augsti kvalificētiem juristiem.

 

Konsultēties ar juristiem varēs par šādām tēmām: ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, cietušo tiesības, darba tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.c.

 

Lai saņemtu konsultāciju norādītajā laikā, jāzvana uz bezmaksas informatīvo tālruni 1 1 6 0 0 6 vai jāraksta, izmantojot tiešsaistes konsultāciju rīku, interneta vietnē www.cietusajiem.lv.

            

Svarīgi: pirms konsultācijas noformulēt savu jautājumu; vēlams atrasties telpās un nodrošināties ar iespēju pierakstīt Jums svarīgo informāciju.

 

Attālinātās juristu konsultācijas Juridiskās palīdzības administrācija organizē, piesaistot juridiskās palīdzības sniedzējus, ar kuriem ir noslēgts juridiskās palīdzības līgums, un izmantojot bezmaksas informatīvo tālruņa 116006 tālruņa infrastruktūru (telefonlīnija un interaktīva komunikācijas platforma), kas izveidota cietušo personu informatīvajam atbalstam un darbojas atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam starp Juridiskās palīdzības administrāciju un biedrību “Skalbes”.

Lasīt vairāk...

Riebiņu CB atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē

13.05.2020, 11:12

Skaidrojums par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību

13.05.2020, 11:08

 

Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, (turpmāk – rīkojums), izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām organizācijām. Ministru kabineta 2010. gada 7. maija sēdē ir pieņemti grozījumi rīkojumā, kuri koriģē iepriekš ieviestos ierobežojumus, ar 2020. gada 12. maiju atļaujot pulcēšanos gan iekštelpās, gan ārtelpās organizētos pasākumos, t. sk. organizētu reliģisku darbību veikšanai, kas veicamas pulcējoties, ja tiek ievērotas šādas prasības:

 

 1. vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus;
 2. pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro iepriekšminēto cilvēku skaita ierobežojumu;
 3. pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas iekštelpās;
 4. pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

 

Ņemot vērā minēto, īpaši vēršu uzmanību un skaidroju rīkojumā paredzētos ierobežojumus:

 

Atgādinu, ka atbilstoši š.g. 30. marta skaidrojumam dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties, proti, par organizēto pasākumu minētā rīkojuma 4.5.apakšpunkta izpratnē. Tādējādi, šādos gadījumos reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus var atrasties tāds personu skaits, kas nodrošina savstarpējās divu metru distances un citu noteikto sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.

 

Savukārt, organizējot laulību, kristību, bēru vai tml. ceremoniju, kas ir organizēts pasākums minētā rīkojuma izpratnē, dalībnieku skaits (ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu) nevar pārsniegt 25 cilvēkus, neatkarīgi no tā, vai pasākums tiek organizēts iekštelpās vai ārtelpās. Turklāt iekštelpās notiekošā pasākuma laiks nevar pārsniegt trīs stundas. Attiecībā uz ārtelpās notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises laiks netiek ierobežots. Papildus minētajam, pasākuma organizatoram ir pienākums nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

 

Atgādinu, ka saskaņā ar rīkojuma 4.5.24.apakšpunktu neievērot divu metru distanci var ne vairāk kā divas personas, kā arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā un personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

 

Vēršu uzmanību tam, ka vēl joprojām ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus pirms apmeklēt publiskās vietas un organizētus pasākumus, t.sk. dievnamus.

 

Aicinu visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par ierobežojumiem, t.sk. publiskojot Veselības ministrijas epidemioloģiskās prasības,  un ar atbildību izturēties pret tiem,  turpinot ievērot maksimālo piesardzību. 

 

Tāpat uzsveru, ka reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.

 

 

 

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs                                                                     J. Bordāns

Lasīt vairāk...

Mazajiem uzņēmumiem laukos pieejams īpašs ALTUM aizdevums

13.05.2020, 10:55

 

Nereti uzņēmējiem ir grūtības saņemt aizdevumu bankās, jo nepieciešamais aizdevuma apjoms ir par mazu vai, uzsākot jaunu biznesu, nav nedz kredītvēstures, nedz finanšu plūsmas. ALTUM mazo aizdevumu uzņēmējiem lauku teritorijās jau izmanto visdažādāko nozaru uzņēmēji visā Latvijā. Arī šobrīd, Covid-19 vīrusa izplatības laikā, šī ALTUM programma noder daudziem uzņēmējiem reģionos.

 

 “Šis ir ļoti vienkāršs atbalsta mehānisms dažādu nozaru maziem un vidējiem uzņēmējiem, kas strādā ārpus lielajām pilsētām, lauku teritorijās. Programmas mērķis ir palīdzēt situācijās, kad komercbankas nav gatavas finansēt klientus, kam var būt ļoti dažādi iemesli – uzņēmums tikko sācis darboties un tam nav kredītvēstures vai uzņēmums vēlas palielināt apjomus, bet trūkst nodrošinājuma aizdevumam. Visbiežāk tas skar dzīvesstila uzņēmumus un mazās saimniecības, sākot no tradicionālās lauksaimniecības līdz pat dažādu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, ēdināšana, skaistumkopšana u.c. Aizdevumu izsniedzam un aicinām pieteikties arī uzņēmīgos, kuriem ir biznesa ideja un plāns, taču pietrūkst finansējuma,” stāsta ALTUM Programmu attīstības departamenta vadītājas vietnieks Gatis Sniedziņš, atgādinot, ka pieejamas arī visas pārējās ALTUM īstenotās programmas.

 

Lauku uzņēmēji norāda, ka nereti grūtības sagādā tas, ka bankas aizdevumu vieglāk ir saņemt tad, ja tas ir lielāka apjoma, nekā nepieciešams, sniedzot pretim nodrošinājumu. Savukārt dažkārt tieši tajā brīdī nepieciešamās, lai arī salīdzinoši nelielās summas, saimniecībai pašai sakrāt ir grūti. Līdzekļi īpaši nepieciešami jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai, kad ir ļoti daudz dažādas vajadzības. Piemēram, ražošanas telpu iekārtošana, aprīkojuma iegāde – viss maksā naudu, sākot no datora un beidzot ar aizsardzības līdzekļiem, sākot no friziera krēsla un beidzot ar cementa maisītāju. Neesot kredītvēsturei un naudas plūsmai, ko uzrādīt, banku finansējums nav pieejams. Savukārt ALTUM atbalsts nereti ļauj uzņēmumam sasniegt pietiekamu apgrozījuma līmeni, lai jau to gada pārskats būtu pievilcīgs arī bankām, līdz ar to – paplašinās iespējas iegūt nepieciešamo finansējumu arī turpmākai attīstībai.

 

Kā stāsta ķiploku audzētājs Jānis Veide no Vecumnieku novada, kurš savu saimniecisko darbību reģistrējis 2015. gadā, biznesa sākums pirms pieciem gadiem bijis smags. Šobrīd saimniecībā jau ir zemes apstrādes un ražas novākšanas tehnika, kā arī visi procesi pietiekami automatizēti. Pēdējā sezonā ķiploki iestādīti jau 3,72 hektāros zemes. Lai to īstenotu, bija nepieciešams aizņemties naudu, bet uzņēmums bankām nebija interesants – naudas plūsma nepietiekama, zemes, ko varētu ieķīlāt, lai paņemtu kredītu, arī nebija. Tādēļ atbalstu viņš meklēja ALTUM, un līdz šim brīdim ALTUM atbalstu uzņēmuma attīstībai izmantojis jau divreiz.

 

Stoļerovas pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības “Madalesija” īpašniekam Jurim Gardam, kurš nodarbojas ar piena lopkopību, un kura ganāmpulks ar 20 liellopiem apsaimnieko aptuveni 46 ha lielu platību, bija nepieciešams neliels aizdevums augsnes apstrādes disku iegādei. Un šādā brīdī uzņēmums nonāk sprukās – dažus tūkstošus eiro, bez nodrošinājuma dabūt nevar. Tādēļ viņš vērsies pie ALTUM, ar kuru sadarbojas jau aptuveni sešus gadus, lai iegūtu nepieciešamo atbalstu tālākai saimniecības izaugsmei.

 

Madonas novada uzņēmums “Timber Art” ir piemērs, kā, saņemot nepieciešamo atbalstu, uzņēmums var piedzīvot strauju izaugsmi – tas gada laikā ir strauji uzsācis ražošanu, iekarojis tirgu un veiksmīgi eksportē savu ražojumu ārpus Latvijas. Uzņēmums ražo mucu pirtis un, lai saņemtu daļu no nepieciešamā finansējuma, startēja arī ALTUM programmā “Mazie aizdevumi lauku teritorijām”. Pateicoties šim finansējumam, tika nopirktas ražošanas iekārtas un jau pērnās vasaras sākumā uzņēmums sāka ražot pirmās termokoka pirts mucas. Šobrīd aizņēmuma lielākā daļa jau ir atdota un atlikuši maksājumi pāris simtu eiro apmērā mēnesī, kas uzņēmumam esot ļoti minimāls maksājums.

 

Par ALTUM programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”

 

ALTUM Mazo aizdevumu lauku teritorijās līdz 25 000 eiro var saņemt bez papildu nodrošinājuma, tikai ar privāto galvojumu. Nav vajadzīgs ieķīlāt nekustamo īpašumu, vai kā nodrošinājumu izmantot jauni iegādāto tehniku. Tieši tādēļ lielākā daļa sadarbības partneru izvēlas mazākus aizdevumus bez nodrošinājuma, jo citur viņiem šādas iespējas neviens nepiedāvā. Savukārt aizdevumam virs 25 000 eiro nodrošinājums ir uzņēmuma manta, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku u.c. galvojumi. Vairāk informācijas par programmu var iegūt ALTUM mājaslapā.  

Lasīt vairāk...

Iespēja iznomāt piepūšamās atrakcijas Riebiņu novadā

13.05.2020, 10:50

36-54 no 1820 jaunumiem

1 2 3 4

...

102