Notikumu kalendārs

    Novembris    

Jaunumi

Barikāžu piemiņas pasākums

19.01.2011, 16:08

21. janvārī plkst. 13:00 pie Riebiņu vidusskolas notiks Riebiņu novada Izglītības iestāžu organizētais 1991. gada barikāžu 20. gadadienai veltīts svētku pasākums. Lasīt vairāk...

Domes sēdes kārtība

17.01.2011, 12:00

Domes sēdes (18.01.2011.) kārtība. Lasīt vairāk...

Tautas skaitīšanas projekts

17.01.2011, 11:45

CV-Online Latvia sadarbībā ar GFK Custom Research Baltic aicina motivētus, atbildīgus un komunikablus Latvijas iedzīvotājus iesaistīties grandiozā valsts mēroga projektā "2011. GADA TAUTAS SKAITĪŠANA".

Lasīt vairāk...

Informācijas apkopojums par situāciju privāto mežu īpašumos, sniega vētras un elektrotīklu atjaunošanas rezultātā radītiem zaudējumiem

13.01.2011, 12:07

Līdz ar sniega vētras un elektrotīklu atjaunošanas rezultātā radītiem zaudējumiem mežos, biedrība – mežsaimnieku apvienība „Krāslava” veic aptauju starp privātiem mežu īpašniekiem. Lai operatīvāk un objektīvāk varētu izvērtēt kopējo ainu, tiek lūgta pašvaldību palīdzība izmantot novadu interneta vietnes šādai informācijas apmaiņai, kā arī ceru uz privāto mežu īpašnieku atsaucību, objektivitāti un vēlmi sadarboties kopējai savu (meža īpašnieku) interešu aizstāvībai, aizpildot un atsūtot pievienoto anketu.

Iegūtā informācija tiks apkopota un pievienota klāt citu mežsaimnieku biedrību informācijām, to tālākai iesniegšanai Zemkopības ministrijā. Paldies par atsaucību.

 

Ar cieņu: MA „Krāslava” valdes priekšsēdētājs – Valērijs Drozdovs.
t.65624076; 29685453;
E-pasts: solmsvalerijs@inbox.lv

Lasīt vairāk...

Par nenovāktajām mājdzīvnieku ganīšanas elektriskajām ierīcēm un nožogojumiem gar Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem

13.01.2011, 12:02

Cienījamie novada iedzīvotāji! Sakarā ar lielo sniega daudzumu pašlaik uz novada autoceļiem notiek sniega vaļņu pārvietošana ārpus ceļa brauktuves. Šo darbu veikšanai traucē ceļa malās atstātie „elektriskie gani”. Riebiņu novada dome brīdina – pašvaldība nenes atbildību par nenovāktajām elektroiekārtām un žogiem, kuri izvietoti un atstāti uz ziemas periodu pašvaldības autoceļu tiešā tuvumā un traucē veikt ceļu attīrīšanas no sniega darbus!

Lūgums, kur tas vēl iespējams, novākt visas ierīces un nožogojumus, pretējā gadījumā tie var tikt bojāti vai iznīcināti. Saskaņā ar likumdošanu jebkāda veida būvju un ierīču izvietošana ceļa nodalījuma joslā un aizsargjoslā ir jāsaskaņo ar ceļa īpašnieku.

Riebiņu novada ceļu fonds

 

Lasīt vairāk...

Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā

12.01.2011, 14:04

Aktivitātes ieviešanu regulē 04.01.2011. MK noteikumi „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums”. Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Mērķis – CO2 emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Atbalsta pretendenti:

-         dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska persona;

-         vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotā biedrība – divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki ir fiziskas personas.

 

Kopējais pieejamais finansējums un finansējums vienam projektam:

-         Kopējais pieejamais finansējums programmas ietvaros – 11 399 481,00 LVL.

Viena projekta ietvaros var saņemt atbalstu līdz 7 000 LVL ar 50% intensitāti.

 

Aktivitātes var īstenot sekojošās ēkās:

-         pabeigtai ēkai, kas ierakstīta zemesgrāmatā;

o       jaunbūvei; dārza mājai; individuālai dzīvojamajai mājai vai vasarnīcai; dvīņu vai rindu mājai; atsevišķu divu vai vairāku dzīvokļu mājai.

-         ēka netiek izīrēta trešajām personām vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;

-         visā mājā, nevis dzīvojamās mājas daļā vai atsevišķā dzīvoklī.

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

Lai pieteiktos atbalstam, līdz ar projekta iesniegumu jāiesniedz vairāki dokumenti:

-         ja iesniedzējs ir biedrība, dalībnieku sēdes protokollēmums, norādot:

o       projekta kopējās attiecināmās izmaksas un biedrības līdzfinansējuma apjomu;

o       biedrības pilnvaroto personu; biedrības pārstāvēto dzīvokļu īpašnieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, paraksts).

-         dokumentus, kas apliecina kopējo siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā:

o       centralizētas apkures gadījumā: maksājumus apliecinoši dokumenti;

o       lokālās apkures gadījumā: kurināmā iegādi apliecinošie dokumenti vai elektroenerģijas patēriņu apliecinošie dokumenti.

-         piegādātāja apliecinātā sertifikāta kopija katrai uzstādāmai un konkursā atbalstāmai iekārtai (CE sertifikāts vai „Solar Keymarc” sertifikāts);

-         dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu kopija ar apsildāmās platības eksplikāciju vai minētās dzīvojamās mājas aktuālā inventarizācijas lietas kopija, kurai pievienoti stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju.

 

Biedrība „Live Green Organisation” sniegs bezmaksas konsultācijas par Jums neskaidriem jautājumiem pa tālr. 27000095 vai rakstot uz e-pastu: info@lgo.lv, www.lgo.lv

Lasīt vairāk...

Radošo profesiju pārstāvji aicināti pieteikties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Kultūra”

12.01.2011, 13:58

Profesionāli mākslinieki un kultūras darbinieki tiek aicināti pieteikties finansiālam atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Kultūra”. Programmas mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

Šobrīd pieteikumi tiek gaidīti mobilitātes modulī individuāliem radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, kuriem var pieteikties visu mākslas jomu un kultūras nozaru radošo profesiju pārstāvji, profesionāli mākslinieki, kultūras darbinieki un tulkotāji. Pieteikšanās termiņš: 9.februāris.

Pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā www.kknord.org.

2010.gadā Latvijas radošo profesiju pārstāvjiem tika piešķirtas 24 mobilitātes stipendijas par kopējo summu EUR 35 500: Antra Augustinoviča, Arnis Balčus, Inta Balode, Inese Baranovska, Inga Fridrihsone, Jānis Garančs, Solvita Krese, Anita Meldere, Alīse Nīgale, Simona Orinska, Laila Pakalniņa, Maija Pavlova, Marika Priedīte, Krists Pudzēns, Lija Rage, Arnis Siliņš, Inese Stade, Alise Tīfentāle, Raimonds Tiguls, Inese Upeniece, Gatis Vanags, Linda Vēbere, Margita Zālīte, Laima Žurgina.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Kultūra” kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Programma darbojas no 2009. līdz 2011. gadam, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

 

 

Ginta Tropa

Kultūras padomniece

Culture Adviser

 

Tel. +371 67820055

Fax +371 67213233

Mob. +371 26362558

ginta@norden.lv

 

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

Nordic Council of Ministers' Office in Latvia

Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA

http://www.norden.lv Lasīt vairāk...

Teātra izrāde "Reiz "Rāznā""

05.01.2011, 11:22

Stabulnieku kultūras namā 8. janvārī plkst. 19:00 Galēnu KN dramatiskā kolektīva izrāde "Reiz "Rāznā"". Ieeja par ziedojumiem. Lasīt vairāk...

Apgūsti pedagoga kvalifikāciju vai mentordarbību Latvijas Universitātē

05.01.2011, 10:46

Latvijas Universitāte ir uzsākusi īstenot ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001). Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, kā arī attīstīt un nostiprināt mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.

Sīkāka informācija pieejama šeit Lasīt vairāk...

Sākusies pieteikšanās Jauno izpildītāju konkursam „Nāc sadziedāt”

04.01.2011, 12:052011. gada 19. martā Rīgas Stradiņa universitātes Aulā norisināsies Jauno izpildītāju konkurss „Nāc sadziedāt” ,kurā tiks atklāti jauni, talantīgi, daudzsološi Latvijas jaunie izpildītāji!

Konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši no visas Latvijas, vecumā no 5 – 20 gadiem, lai pieteiktos konkursam jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa, ko līdz ar konkursa nolikumu var atrast – www.nacsadziedat.lv

Pieteikumi no solo izpildītājiem un popgrupām tiks pieņemti līdz 14.februārim. Konkursantiem jāsagatavo viena latviešu komponista dziesma latviešu valodā.

Dalībnieku sniegumus vērtēs profesionāla un kompetenta žūrijas komisija piecu cilvēku sastāvā – Guntars Račs, Ieva Kerēvica, Igo, Aigars Grāvers un Mirdza Zīverere.

„Meklē savu balsi, lai skan, meklē savas sirdsdomas, lai ieliktu tās mūzikā, meklē drosmi piedalīties, lai parādītu sevi, lai aizrautu un saviļņotu arī citus, kad cilvēki dzied, viņi stāv pāri ikdienai, nāc un piedalies arī Tu kopīgi radītos svētkos”, aicina konkursa vadītāja Aina Poiša.

Atbalsta:

Rīgas Stradiņa universitāte, Tallink, Inbox.lv ledus halle, Ziedu salons EE, Fazer, Valleta, Fantasy park, Digitālā pele, GG audio, Moora, Islande hotel, Mammam.lv/Tetiem.lv, Draugiem.lv, Kasnotiek.lv, Easyget.lv, Delfi.lv

Fotogrāfs – Valters Preimanis

 

 

Informāciju sagatavoja:

Konkursa „Nāc sadziedāt” direktors

Sandis Mohovikovs

Tālr. 29131458

sandis@nacsadziedat.lv

Lasīt vairāk...

Projekts CURED BY ANIMALS ir sācies

27.12.2010, 10:5115. novembrī Dagdas pilsētā notika projekta LLIII-166 „Animalterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai" jeb „CURED BY ANIMALS" partneru tikšanās. Projekta partneri Latvijā ir Riebiņu, Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes, Krāslavas, Viļānu, Preiļu, Aglonas, Dagdas, Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldības un Rēzeknes pilsētas dome, Lietuvā – Visaginas bērnu atbalsta centrs, Ignalinas rajona Didžiasalis bērnu aprūpes un ģimeņu sociālā atbalsta centrs, Utenas bērnu sociālās aprūpes un audzināšanas centrs un Anīkšču rajona pašvaldība, projekta vadošais partneris –

biedrības „Eiroreģiona „Ezeru zeme"" Latvijas birojs.

15 Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību vadītāji un Eiroreģiona „Ezeru zeme" valdes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks parakstīja projekta partnerības līgumu, pārrunāja projekta mērķus, uzdevumus un ieviešanas gaitu, kā arī tika iepazīstināti ar Dagdas Bērnu un jauniešu centra darbību un citiem objektiem pilsētā.

„CURED BY ANIMALS" ir vērsts uz sociālās dzīves vides uzlabošanu, popularizējot un ieviešot unikālu rehabilitācijas metodi – animalterapiju. Projekta ietvaros partneri veiks sociālās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī tiks sarīkots seminārs sociālajiem darbiniekiem, vasaras nometnes bērniem, semināri ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, praktizējošiem ārstiem, terapijas nodarbības ar trušiem, suņiem, zirgiem un pat delfīniem. Projekta noslēguma posmā paredzēts organizēt labdarības akciju un Ziemassvētku pasākumu.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2010. gada novembra līdz 2011. gada decembrim, tā kopējais budžets ir 214 677 EUR. Riebiņu novada budžets projektā ir 9 998 EUR, tajā skaitā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros piešķirtais ERAF līdzfinansējums – 8 498,30 EUR (85%) un valsts finansējums – (5%), bet (10%) būs Riebiņu novada pašvaldības līdzfinansējums.

 

Skaidrīte Žukova,
projekta koordinatore Riebiņu novada pašvaldībā

Lasīt vairāk...

24.12.2010, 12:13

Aicinām pieteikties bioloģiskos lauksaimniekus ekskursijā uz Alpu zemēm pavasarī

16.12.2010, 10:21

Bioloģiskie lauksaimnieki tiek aicināti pieteikties ekskursijā uz Alpu zemēm: Šveici, Franciju, Itāliju un Austriju, kur paredzēta biolauksaimnieku interesējošo objektu apmeklēšana. 

Sīkāka informācija skatāma šeit Lasīt vairāk...

Labdarības koncerts "Uzdāvini man prieku"

16.12.2010, 09:35

Visi tiek aicināti 19. decembrī plkst. 15:00 Stabulnieku KN uz labdarības koncertu "Uzdāvini man prieku". Zem eglītes varēs nolikt dāvanas, mantas vai naudu, kas tiks ziedota bērniem ar invaliditāti. Lasīt vairāk...

Aicina dāvināt bibliotēkām laikrakstu abonementus

15.12.2010, 10:42

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte aicina Latvijas uzņēmējus un iedzīvotājus iesaistīties labdarības akcijā Dāvini abonementu bibliotēkai! un ziedot laikrakstu un žurnālu gada abonementus bibliotēkām visā Latvijā, pārskaitot nepieciešamos līdzekļus Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai. Kultūras ministre atsaukusies aicinājumam un bibliotēkām Latvijā ziedojusi 19 žurnālu nākamā gada abonementus.

Akcija Dāvini abonementu bibliotēkai! norisināsies līdz 27. decembrim. Tās ietvaros bibliotēkas visā Latvijā ir informējušas Kultūras ministriju, kādi preses izdevumi tām ir visnepieciešamākie. Ikviens interesents var iepazīties ar bibliotēku sniegto informāciju – gan preses izdevumu nosaukumi, gan to abonēšanas cena ir pieejama labdarības akcijas mājas lapā www.km.gov.lv/lv/ministrija/akcija.html.

Lai pēc iespējas vienkāršotu ziedošanas procesu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība apņēmusies bez starpniecības maksas nodrošināt ziedojumu administrēšanu. Ziedotājam nav jāmeklē konkrētās bibliotēkas konta numurs un adrese, bet pietiek ar līdzekļu pārskaitīšanu LNB Atbalsta biedrībai, maksājuma uzdevumā norādot konkrēto bibliotēku un konkrēto laikrakstu vai žurnālu, kura abonements ir biedrībai jāiegādājas par saņemtajiem līdzekļiem. Sīkāka informācija par norēķinu kārtību – konta numurs un biedrības rekvizīti - atrodama labdarības akcijas mājas lapā.

Kultūras ministre uzsver, ka drukātās preses pieejamība bibliotēkās ir ļoti nepieciešama un cilvēku atbalsts bibliotēkām ir svarīgs. „Bibliotēku apmeklējums kopš ekonomiskās lejupslīdes sākuma ir strauji pieaudzis. Tās ir kļuvušas par moderniem sociālajiem kopienu centriem, kur cilvēki var saņemt noderīgas zināšanas. Atbalsts bibliotēkām preses iegādei ir svarīgs, lai veidotos pilsoniska sabiedrība un Latvijā nostiprinātos demokrātiskas vērtības. Tāpēc es lūdzu ikvienu, kura rocība to atļauj, uzdāvināt abonementu kādai no Latvijas bibliotēkām,” aicina S. Ēlerte.

Pēc labdarības akcijas beigām mājas lapā būs pieejama detalizēta informācija par iegādātajiem abonementiem un bibliotēkām, kuras nākamgad par ziedotajiem līdzekļiem saņems laikrakstus.

Informāciju sagatavoja:
Andris Saulītis
Kultūras ministres padomnieks,
preses sekretārs
+371 26473310
Andris.Saulitis@km.gov.lv

Lasīt vairāk...

Skaidrojums par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu 2010./2011. gada ziemas sezonā

14.12.2010, 10:43

Pēc pirmajiem sniegputeņiem novada iedzīvotājiem ir radusies neizpratne par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu jeb attīrīšanu no sniega. Turpmāk pamatosim un paskaidrosim pēc kādiem principiem un normatīvajiem dokumentiem notiek pašvaldības autoceļu uzturēšana Latvijas Republikā.

            Saskaņā ar „Likumu par autoceļiem” visi Latvijas autoceļi pēc to nozīmes iedalāmi: valsts autoceļos; pašvaldību ceļos; komersantu ceļos; māju ceļos. Pašvaldību un komersantu ceļi un to zemes, tajā skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, kā arī māju ceļi ir attiecīgo pašvaldību, komersantu vai fizisko personu īpašums. Pašvaldība par valsts piešķirto finansējumu ceļu fondā drīkst uzturēt tikai Pašvaldību autoceļu reģistrā reģistrētos autoceļus. Pašvaldības autoceļu uzturēšanas kārtību atkarībā no valsts piešķirtā finansējuma nosaka Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumi Nr. 224Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

            Ceļa īpašnieks nodrošina šo noteikumu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, ievērojot prasības, kas noteiktas attiecīgajai autoceļu uzturēšanas klasei. Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti :

Vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu skaits diennaktī)

Pašvaldību autoceļi

vairāk par 5000

A

no 1000 līdz 5000

A1

no 500 līdz 999

B

no 100 līdz 499

C

mazāk par 100

D

Piezīmes.

1. D uzturēšanas klasi nosaka pašvaldību autoceļiem, pa kuriem nenotiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem.

2. Pašvaldību autoceļiem ar grants segumu nosaka C vai D uzturēšanas klasi.

            Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem pārsvarā ir noteikta D uzturēšanas klase (sk. http://www.riebini.lv/upload/RNZ/2010.gads/latv_1_nov.pdf vai laikrakstu „Riebiņu novada ziņas” novembra izdevumu).

Prasības valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšanai ziemā

Nr.p.k.

Prasības

Uzturēšanas klase

A

A1

B

C

D

Pieļaujamie rādītāji

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ledus vai sniega vidējais biezums uz autoceļa brauktuves pastāvīgos laikapstākļos

atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm

atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm

4 cm

10 cm

netiek normēts

2.

Sniega biezums uz autoceļa nomales 2/3 platumā no brauktuves malas pastāvīgos laikapstākļos

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

netiek normēts

3.

Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos

ledus risas
līdz 1 cm

ledus risas
līdz 2 cm

ledus risas
līdz 4 cm

ledus risas
līdz 5 cm

netiek normēts

4.

Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega

3 stundas

4 stundas

6 stundas

18 stundas

netiek normēts

5.

Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu

3 stundas

4 stundas

6 stundas

netiek normēts

netiek normēts

6.

Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves

-

-

6 stundas

netiek normēts

netiek normēts

7.

Sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos

6 cm

6 cm

8 cm

10 cm

netiek normēts

8.

Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī

12 cm

12 cm

16 cm

20 cm

netiek normēts

9.

Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos

3 cm

3 cm

5 cm

6 cm

netiek normēts

10.

Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos

ledus risas
līdz 2 cm

ledus risas
līdz 3 cm

ledus risas
līdz 4 cm

ledus risas
līdz 6 cm

netiek normēts

11.

Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz autoceļa klātnes šķautnes

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

netiek normēts

12.

Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst krāties ūdens

13.

Atpūtas laukumi jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 15 cm

24 stundās

24 stundās

72 stundās

netiek normēts

netiek normēts

14.

Autobusu pieturvietas platforma jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm

24 stundās

24 stundās

24 stundās

netiek normēts

netiek normēts

15.

Tilti, ceļu pārvadi un gājēju tuneļi jātīra no sniega

16.

Tiltu un ceļu pārvadu ūdens atvades sistēma jāuztur kārtībā

17.

Ja ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa zīmes jāattīra no pielipušā sniega

1 diennakts laikā

1 diennakts laikā

netiek normēts

netiek normēts

prasību nav

18.

Ceļu meteoroloģiskajām stacijām jābūt darba kārtībā

-

-

-

19.

Autoceļu lietotāji jānodrošina ar informāciju par braukšanas apstākļiem

-

-

-

20.

Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās

6.00-22.00

6.00-20.00

6.00-18.00

6.00-18.00

netiek normēts

Piezīmes.

1. Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.

2. Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma.

3. Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.

4. Prasības gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai nosaka to īpašnieks.

5. Ja autoceļa brauktuves temperatūra ir zemāka par -6 °C, no sniega un ledus brīva brauktuve netiek prasīta.

            Valsts 2010. gadā Riebiņu novadam piešķir 9700 Ls mēnesī. Ziemas sezonai tas ir 38800 Ls. Mūsu novadā ir apmēram 476 km pašvaldības autoceļu. Viena kilometra autoceļu attīrīšana izmaksā ap 9 Ls. Atskaitot ielu un autoceļu kaisīšanas, sniega vaļņu pārvietošanas un citu ziemas uzturēšanas darbu izdevumus, naudas pietiek 6 (sešām) ceļu attīrīšanas reizēm. Ja ziema būs sniegota nodrošināsim biežāku autoceļu attīrīšanu no sniega, taču uz „vasaras” rēķina. Pašvaldības autoceļu uzturēšanu, pēc konkursa rezultātiem, šoziem veiks SIA „Agrofirma „Turība””, apakšuzņēmējs AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Cienījamie novada iedzīvotāji! Ņemiet vērā, ka pašvaldības autoceļus ārkārtējos laika apstākļos-sniegputenis, ilgstoša snigšana, sāksim attīrīt pēc to beigām. Šādos laika apstākļos izbraukšanu nodrošināsim tikai pa pasažieru un skolēnu autobusu pārvadāšanas maršrutiem. Visu autoceļu attīrīšana no sniega tiek garantēta 2 dienu laikā pēc snigšanas beigām. Esiet saprotoši un iecietīgi. Brauksim atbilstoši laika apstākļiem un ceļa stāvoklim. Ieplānojiet lielāku laika periodu braukšanai. Sekojiet laika prognozēm un autotransportu pirms ārkārtējiem laika apstākļiem (liels sniegs, putenis, apledojums, atkala utt.) atstājiet tuvāk lielceļiem. Saudzēsim savu un citu satiksmes dalībnieku veselību!

Riebiņu novada ceļu fonds

Lasīt vairāk...

Semināri nodokļu maksātājiem un netradicionālās uzņēmējdarbības veicināšanai

08.12.2010, 13:17

16.12.2010. plkst. 10:00 Preiļos, Raiņa bulvārī 22, VID Preiļu KAC 2. stāva zālē notiks seminārs par aktuālajiem nodokļu likumdošanas grozījumiem. Tālrunis uzziņā 65307706.
Un seminārs Rēzeknē uzņēmējdarbības veicināšanai. Lasīt vairāk...

Seminārs "E-prasmes nodarbinātībai un attīstībai"

02.12.2010, 12:45

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia un Latvija@Pasaule mācību centriem šī gada nogalē organizē reģionālo semināru „E-prasmes nodarbinātībai un attīstībai”.

Preiļos semināru organizē biedrība „Preiļu NVO centrs”. Seminārs notiks 2010. gada 15. decembrī no 11.00 līdz 16.00 Preiļu novada kultūras centrā Raiņa bulvārī 28. Pieteikšanās pa tālruni 28340855 vai e-pastu preilinvo@inbox.lv līdz 10. decembrim.

Seminārā tiks diskutēts par IKT prasmju nozīmi nodarbinātībai un pašnodarbinātības attīstībai, tiks prezentēti IKT prasmju novērtēšanas rīki un IKT prasmju sertificēšanas un IKT prasmju apmācības programmas, kā arī būs iespējams iepazīties ar centru pieredzi IKT apmācībās un nodarbinātības iniciatīvām reģionos.

LIKTA aicina uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldību pārstāvjus, Nodarbinātības valsts aģentūru un citu organizāciju, kas strādā ar nodarbinātības, mūžizglītības un sociālā atbalsta jautājumiem pārstāvjus piedalīties reģionālajos semināros.

Semināra programma. Lasīt vairāk...

1818-1836 no 1838 jaunumiem

1 2 3 4

...

101 102 103