Notikumu kalendārs

    Decembris    

Jaunumi

Ar Zivju fonda atbalstu ir papildināti zivju resursi Eikša ezerā, Lielā Kurtaša un Lielā Salkas ezeros

14.11.2020, 18:26

 

Ar  Valsts Zivju fonda atbalstu uz doto brīdi 2020. gadā ir realizēts vēl viens projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā „Zivju resursu atražošanas un pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā, Lielā Kurtaša un Lielā Salkas ezeros”, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

 Projekts realizēts ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada Eikša ezerā, Lielā Kurtaša un Lielā Salkas ezeros, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai  nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību, kā arī veidojot labvēlīgu vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā.

 

Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti:

 • Lielais Kurtaša ezers – 5000 gab. līdaku mazuļi;
 • Lielais Solkas ezers – 5000 gab. līdaku mazuļi;
 • Eikša ezers – 5000 gab. līdaku mazuļi.

Projekta rezultātā papildinot zivju resursus Riebiņu novada Eikša ezerā, Lielā Kurtaša un Lielā Salkas ezeros tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, un Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

 

Projekta kopējā summa EUR  3993.00 , Valsts zivju fonda atbalsts EUR 3354.00 un pašvaldības finansējums EUR 639.00.

 

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits un ieviestā licencēta makšķerēšana, dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Riebiņu novada Eikša ezera, Lielā Kurtaša un Lielā Salkas ezeru apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Izstāde R. Mūka muzejā

14.11.2020, 18:09

No 12. novembra muzejā mākslinieces Ingas Salmiņas izstāde. Māksliniece dzīvo un strādā Līvānos. Lai arī Līvānu Stikla fabrika jau sen kā slēgta, domājams, daudziem šī pilsēta vēl joprojām asociējas tieši ar stikla apstrādi. Tāpēc gluži loģiska šķiet arī mākslinieces izvēle strādāt tieši ar šo materiālu. Inga ar stiklu strādā jau 10 gadus un ir izveidojusi arī savu zīmolu - "Stikls no Līvāniem". Dažādās stikla kausēšanas tehnikas māksliniece savulaik apguvusi Čehijā. Kā liecina izstādes nosaukums - tie ir dzīves mirkļi un iespaidi, ko viņa iekausē stiklā.

 

Izstādē apskatāmas arī mākslinieces gleznas. Pati Inga gan atzīst, ka gleznošana šobrīd palikusi novārtā, priekšplānā izvirzoties stikla apstrādei. Taču viņa ir apņēmības pilna drīzumā atkal atsākt gleznot.

 

Gaidām ciemos!

 

NB! Šobrīd muzejā drīkstam uzņemt tikai individuālos apmeklētājus vai arī vienas mājsaimniecības pārstāvjus

Lasīt vairāk...

Personālizstāde

12.11.2020, 12:29

Uz laiku pārtraukta apmeklētāju pieņemšana

02.11.2020, 10:06

 

 

Riebiņu novada dome informē, ka no 2.11.2020. uz laiku ir pārtraukta apmeklētāju pieņemšana Riebiņu novada domē.

 

Sazinies ar Riebiņu novada domi:

tālr. + 371 65324376

riebini@riebini.lv

 

Klientu apkalpošanas centrs

65324376

Dzimtsarakstu nodaļa

65392658

Sociālais dienests

65392653/26369032

Bāriņtiesa

65392654/22453617

Nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste

65392655/26274045

Lasīt vairāk...

Atjaunots krucifikss un labiekārtota teritorija Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā

11.11.2020, 12:08

 

Latgales neatņemama kultūras un atpazīstamības sastāvdaļa ir krucifiksi lauku teritorijās – ciematos, to ceļu krustojumos. Krucifikss ir katoliskās Latgales simbols, Latgales novada ainavas neatņemama sastāvdaļa un savdabīgs mākslas darbs. Taču, laikam ritot, tie noveco un zaudē savu sākotnējo veidolu vai izzūd pavisam.

 

Lai saglabātu kultūrvēsturiskās Latgales vērtības, kas sniedz apliecinājumu gan tagadējai, gan nākamajām paaudzēm par garīgo vērtību kultivēšanu Latgalē, tostarp Riebiņu novadā, šovasar tika realizēts mazo grantu projekts “Krucifiksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā”, kuram tika sniegts Riebiņu novada pašvaldības finansējums EUR 450.00, kā arī pašu līdzfinansējums EUR 300.00 apmērā un iesaistīto cilvēku brīvprātīgais darbs.

 

Projekts ietvaros tika uzstādīts jauns krucifikss līdzšinējā vietā, kas bija nokalpojis un draudēja nogāzties. Tāpat tika labiekārtota ap to esoša vieta: sazāģēti un novākti sakritušie koki un zari, attīrīta teritorija no nelietderīgiem krūmiem (apauguma), iestādīti skujkoku košumkrūmi (tūjas), izgatavoti divi pārvietojami koka soliņi, ap krucifiksu izveidots neliels bruģa laukums, kā arī uzbērta grants, lai aizbērtu bedres un uzlabotu ceļa segumu pie krucifiksa.

 

]

Attēlā: Sīļukalna pagasta Ereļu ciema krucifiksu šovasar iesvētīja Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudzes prāvests Česlavs Mikšto

 

Projekta realizācijā tika iesaistīti brīvprātīgie, kā arī sadarbības partneris – zemes īpašniece Līva Nagle un SIA “Recro-N” pārstāvis Aldis Naglis. Brīvprātīgie – gan bērni, gan pieaugušie aktīvi iesaistījās teritorijas labiekārtošanā.

 

Atjaunojot krucifiksu, labiekārtojot teritoriju, esam saglabājuši vēl vienu svētvietu Latgalē, kas kļuvusi pieejama un vizuāli baudāma gan novada iedzīvotājiem, gan potenciālajiem ciemiņiem, arī tūristiem. Jāpiebilst, ka nākamā gada maijā un turpmāk ir paredzēts organizēt Maija dziedājumus par godu Jaunavai Marijai. Tradīcija, kas radusies 19. gadsimtā, tiks atdzīvināta arī Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā.

 

Rolands Naglis,

projekta vadītājs

Lasīt vairāk...

Riebiņu ciema Dārzu ielas iedzīvotāji labiekārtojuši savu iekšpagalmu

11.11.2020, 11:55

 

Riebiņu ciema Dārzu ielas iedzīvotāji realizējuši projektu „Dārzu ielas iekšpagalma labiekārtošanas darbi” Mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā ietvaros.

 

Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai vairāku gadu garumā Dārzu ielas namu 1, 3 un 4 daudzdzīvokļu māju iekšpagalms kļuvis sabiedrībai ne tikai vizuāli pievilcīgāks, bet arī iedzīvotājiem funkcionālāks.

 

Turpinot uzlabot apkārtējo vidi, šogad projekta mērķis bija uzstādīt 2 atpūtas soliņus un 3 betona puķu podus, tādējādi labiekārtojot Dārzu ielas iekšpagalmu.

 

 

Projekta ietvaros tika pārvietoti atkritumu konteineri, kuri atradās pārāk tuvu bērnu rotaļu laukumam un iedzīvotāju atpūtas zonai. Ielas norobežošanai atkritumu konteineru vietā tika rasts risinājums uzstādot 3 betona puķu podus, kas gan pasargā no pārgalvīgiem autovadītājiem pagalmā, gan vizuāli uzlabo iekšpagalma tēlu. Tāpat projekta ietvaros tika izgatavoti 2 jauni atpūtas soli, jo vecie, pirms daudziem gadiem uz bluķiem uzstādītie soliņi, bija nokalpojuši un nedroši. Soliņu nepieciešamība pastiprināti bija jūtama pēc bērnu rotaļu laukuma uzstādīšanas, kad to apmeklē ģimenes ar bērniem, jaunās māmiņas. Jauno soliņu nepieciešamību izteica apkārt dzīvojošie vecāka gada gājuma cilvēki, seniori, kuri brīvbrīžos tiekas pagalmā, kā arī pieskata mazbērnus.

 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes tika veiktas pilnā apjomā. Iedzīvotāji darbojās brīvprātīgi, piedaloties projekta aktivitātēs: uzstādot puķu podus, apzaļumojot tos, pārvietojot konteinerus.

 

Soliņi tika izgatavoti pie vietējiem amatniekiem z/s „Brāļi Baloži”, savukārt betona puķu podi SIA „Būvvide LV”. Kopējās projekta izmaksas – EUr 389,35, no kurām pašvaldības finansējums bija EUR 311,13.

 

Projekta realizētāji atzīt, ka pagalma iedzīvotāji, iesaistoties šādu mazo projektu aktivitātēs, kļuvuši draudzīgāki un saliedētāki konkrēta mērķa sasniegšanai, kas atvieglo darba procesu un sniedz visiem gandarījumu, lai savu apkārtējo vidi padarītu pievilcīgāku un ērtāku. Paldies pašvaldībai par atbalstu un iedzīvotājiem par pašiniciatīvu!

 

Dārzu ielas iedzīvotāju iniciatīvas grupa

Lasīt vairāk...

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

11.11.2020, 11:37

 

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

 

9. kārtas  projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

      05.12.2020. – 05.01.2021.

 

9. kārtai piešķirtais ELFLA

publiskais finansējums

 

 

 1. 82899.94

Rīcība 1.1.

 

Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija”

 

Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs 

 

           EUR  82899.94

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

 • līdz 50 000 EUR
 • līdz 100 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

       

        70%

         80% - kopprojektiem

Projektu  īstenošanas termiņš

 

 

 

 

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana

 

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmāhttps://eps.lad.gov.lv/login, vai Elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv

Kontaktinformācija un konsultācijas

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā Preiļu rajona partnerība birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode

Tālr. 22026684

e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv

mājas lapa: www.preilupartneriba.lv

Cita informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

 • biedrības Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi
 • biedrības mājas lapas  www.preilupartneriba.lv

 

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Lasīt vairāk...

Strukturētie dokumenti un automatizēta iesniegto datu pārbaude vienkāršo Elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanu

11.11.2020, 11:51

 

Rūpējoties par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) klientu apmierinātību ar elektronisko pakalpojumu kvalitāti, kā arī optimizējot VID iesniegto datu apstrādes un analīzes procesu, regulāri tiek pilnveidota Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).  

 

Paralēli vēsturiskajai iespējai – nodot dokumentus klātienē, tieši VID nodokļu speciālista rokās – iesniegumus pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atļauju saņemšanai arī līdz šim varēja iesniegt, izmantojot EDS. Pieaugot pieprasījumam pēc attālinātiem pakalpojumiem, VID ir ņēmis vērā klientu ieteikumus un pilnveidojis divus EDS pakalpojumus: “Atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos” un “Atļauju PVN atmaksāšanai par iekšzemē iegādātajām precēm trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav nodokļa maksātājs Eiropas Savienības teritorijā.

 

Lai saņemtu kādu no minētajām PVN atļaujām, ir jāaizpilda strukturēts dokuments EDS.

 

Dokumenta iesniegšanas brīdī tiek nodrošināta automātiska informācijas pārbaude, kuras laikā noskaidro, vai nodokļu maksātājs atbilst daļai no normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem atļaujas saņemšanai:

 • ir Latvijas Republikas rezidents;
 • ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs;
 • ir ierakstīts komercreģistrā vai reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs vismaz 12 mēnešus (īpašā PVN režīma piemērošana importa darījumos);
 • ir ierakstīts komercreģistrā vai reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs vismaz 24 mēnešus (PVN atmaksa par iekšzemē iegādātajām precēm trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav nodokļa maksātājs Eiropas Savienības teritorijā).

 

Ja datu pārbaudes gaitā tomēr tiek konstatēta neatbilstība kādam no minētajiem kritērijiem, tad EDS tiek attēlots paziņojums, kurā ir norādīti iemesli, kuru dēļ nodokļu maksātājam iesniegumu neizdodas iesniegt.  

 

Prakse rāda, ka atšķirībā no brīvā formā rakstīta iesnieguma strukturēts dokuments (veidlapa) ļauj klientam vieglāk izprast, kādu informāciju ir nepieciešams obligāti norādīt (atbilstoši kritērijiem), lai saņemtu atļauju. Savukārt nodokļu maksātāja iesniegto datu pārbaudes procesu ir iespējams optimizēt un automatizēt, tādējādi atvēlot VID darbiniekiem vairāk laika, lai pievērstos sarežģītu, neordināru situāciju izskatīšanai.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122670, 67122668

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv 

Lasīt vairāk...

Dedzinot sveces, atcerieties par ugunsdrošību!

11.11.2020, 11:40

 

Valsts svētku laiks allaž ir saistīts ar sveču dedzināšanu gan telpās, gan ārpus telpām. Tā ir skaista tradīcija, kas rada patīkamu atmosfēru, tomēr bez rūpēm par drošību, sveču liesmas var radīt arī postu.

 

Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina ievērot drošības padomus:

 

 • sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas;
 • degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc vienmēr pārliecinies, ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lietām, piemēram, audumiem, mēbelēm, aizkariem;
 • nenovieto sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz elektroierīcēm, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;
 • uzmani, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;
 • neatstāj telpās degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinies, ka sveces ir nodzēstas.

 

 

Plašākai informācijai:

Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Lasīt vairāk...

Pieteikties NVA organizētajām bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” var arī bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie

11.11.2020, 11:22

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no šī gada 11.novembra piedāvā iespēju mācīties attālinātās izglītības platformā “Coursera” arī bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem. Bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” ir jāpiesakās NVA līdz 2020.gada 14.decembrim.

 

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes.

 

Bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” var pieteikties NVA, ja ir vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecumam un atbilst kādam no šiem kritērijiem:

 • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu;
 • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes;
 • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus;
 • ir nodarbinātā persona, kuras dzīvesvieta atrodas teritorijā ar zemu ekonomisko aktivitāti;
 • ir persona, kurai uzteikts darba līgums.

 

Gan NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, gan bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” var elektroniski pieteikties šeit: https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera

 

Pēc pieteikuma aizpildīšanas dažu dienu laikā uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts “Coursera” uzaicinājums pievienoties, izvēlēties programmu un uzsākt mācības. Bez maksas mācīties un iegūt sertifikātu par “Coursera” kursu pabeigšanu var tad, ja mācībām esat pieteicies un tās uzsācis līdz šī gada 14.decembrim, bet pabeidzis līdz 2021.gada 15.februārim.

 

Ja esat bezdarba riskam pakļautais, NVA reģistrēts bezdarbnieks vai NVA reģistrēts darba meklētājs, izmantojiet iespēju tiešsaistē bez maksas mācīties attālinātās izglītības platformā “Coursera”!

 

NVA bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206.

Lasīt vairāk...

Riebiņu pagasta centrā uzstādīts jauns informācijas stends

11.11.2020, 11:17

 

Riebiņu pagasta nereģistrēta aktīvistu grupa Ilgas Kodores vadībā īstenojusi mazo grantu projektu “Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu pagasta centrā”. Projekta finansētājs Riebiņu novada pašvaldība, izmaksas – EUR 600.00.

 

Projekta mērķis bija izgatavot un uzstādīt jaunu informatīvo stendu, jo līdzšinējais bija novecojis un uz tā bija maz vietas, lai izvietotu reklāmas plakātus par pasākumiem, koncertiem, izstādēm un citām aktivitātēm.

 

 

Projekta mērķa auditorija ir gan mūs novada iedzīvotāji, gan jebkurš garām braucošais vai arī Riebiņu novada ciemiņš. Realizējot šo projektu, tiks nodrošināta pilnīgāka, plašāka informācijas pieejamība Riebiņu pagasta, Riebiņu novada iedzīvotājiem un attīstīta informatīvā infrastruktūru novadā. Informatīvās infrastruktūras attīstība radīs sakoptības un sakārtotības tēlu, sabiedrība kļūs informētāka un izglītotāka.

 

Projekta autore

Ilga Kodore

Lasīt vairāk...

Noslēdzies projekts “Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā”

30.10.2020, 10:22

 

Riebiņu novada dome īstenojusi projektu Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000007 “Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā”, kas tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.2. “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” ietvaros. Projekts tika realizēts laika posmā no 2020. gada janvāra līdz oktobrim.

 

Projekta mērķis ir sasniegts – labiekārtota Riebiņu parka teritorija, izgatavojot un uzstādot 3 tiltiņus (25 m garumā un 2 tiltiņi 14 m garumā), tādējādi veicinot dzīves un atpūtas kvalitāti vietējai kopienai, uzlabojot parka ainavu un piesaistot tūristus apmeklēt Riebiņu novadu, tajā skaitā Riebiņu parku.

 

 

Uzstādot tiltiņus, apmeklētājiem ir pieejamas dīķu saliņas. Pašvaldībai nākotnē plānots parku attīstīt, izveidojot tematisko taku un labiekārtot piknika vietu.

 

Šis gads ir pierādījis, ka iedzīvotāji pandēmijas laikā arvien biežāk dodas dabā. Pēc pašvaldības speciālistu novērojumiem arī Riebiņu parks kļuvis apmeklētāks, cilvēki pastaigājas svaigā gaisā, bauda katru gadalaiku un pavada laiku kopā ar ģimenēm. Par to liecina arī daudzviet sociālajos tīklos publicētās jauno tiltiņu fotogrāfijas.

 

Tiltiņu izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA “Akron”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 23 050,50 apmērā, no kurām EUR 2305,05 ir pašvaldības finansējums (10% no attiecināmām izmaksām), savukārt EUR 20 745,45 ir publiskais finansējums.

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Ar Zivju fonda atbalstu ir realizēti 2 projekti

28.10.2020, 14:57

 

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu uz doto brīdi 2020. gadā ir realizēti 2 projekti zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Kategradas ezerā un Jāšezerā” un “Zivju pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā”, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekti realizēti ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada Zolvas, Kategradas ezerā un Jāšezerā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai  nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību, kā arī veidojot labvēlīgu vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā.

 

Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Jāšezerā – 9000 zandartu mazuļi, Kategrades ezerā – 12 000 zandartu mazuļi un Zolvas ezerā – 30 000 zandartu mazuļi.

 

 

Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu novada Zolvas ezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

 

Projekta “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Kategradas ezerā un Jāšezerā” kopējā summa ir EUR  6098.40, Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 5122.00 un pašvaldības finansējums – EUR 976.40. Projekta “Zivju pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” kopējā summa ir EUR  8712.00, Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 7402.00 un pašvaldības finansējums – EUR 1310.00.

 

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits, bet ieviestā licencēta makšķerēšana dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem.

 

Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Zolvas, Kategradas ezera un Jāšezera apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Trešajā diskusiju cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” pasākumā uzvarēs divas jauniešu idejas

26.10.2020, 16:27

 

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” līdz šim Latgales skolu vidū sevi pieteicis kā interesants, izglītojošs un jauniešiem saistošs notikums, kas līdz šim noticis Daugavpilī un Rēzeknē. Divos pasākumos, 27 mācību iestāžu konkurencē līdz šim laurus plūkušas Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Rugāju vidusskolas un Rēzeknes 3. vidusskolas komandas, kuru pasākumu laikā radītās idejas jau ir īstenošanas stadijās.

 

Jau 5. novembrī norisināsies trešais pasākums, kas tiks veltīts jauniešu uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai. Tā laikā tiks izrunāti dažādi jautājumi: kādas ir jauniešu iespējas attīstīt savu biznesu, kas ir SMU, kur saņemt finansiālu atbalstu ideju īstenošanai gan no valsts un pašvaldībām, gan nevalstiskām organizācijām u.c., kā arī, dzirdēt īstus, pašu jauniešu īstenotus, veiksmes stāstus.

 

Pasākumā jaunieši kopā ar viedokļu līderiem un ekspertiem piedalīsies diskusijā, iegūs jaunas zināšanas un pilnveidos prasmes, kā arī komandas izstrādās un prezentēs savas idejas dzīvē īstenojamām aktivitātēm.

 

Šoreiz žūrija izvēlēsies divas labākās idejas, kuras realizēšanai katrai no tām tiks piešķirts 500 EUR liels finansējums. Pieteikties dalībai pasākumā var līdz 3. novembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.

 

Mācību iestādes, jauniešu centrus un jauniešu NVO aicinām reģistrēt komandas 3 līdz 4 jauniešu sastāvā aizpildot PIETEIKUMA ANKETU.

 

Pasākuma PROGRAMMA, 05.11.2020.

 

Jauniešu, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu,  vecākiem jāaizpilda un jāparaksta atļaujas formu bērnu filmēšanai un fotografēšanai pasākuma ietvaros!

 

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” tiek rīkots ar mērķi, lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.

 

Kopumā Latgales reģiona jauniešiem notiks vēl trīs tiešsaistes pasākumi: Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība (05.11.20.), Vide un Eiropas zaļais kurss un Eiropas Savienības nākotne.

 

Pasākumu rīko biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils Vienības pamatskolu un ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Latvijas Jaunatnes padomies atbalstu.

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, Tālrunis uzziņām: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

Lasīt vairāk...

Par Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietni

26.10.2020, 16:22

 

Šī gada sākumā Uzņēmumu reģistrs atvēra savā pārziņā esošos 14 ar uzņēmējdarbību saistītos reģistrus. 30 gadu laikā reģistros uzkrātā informācija par uzņēmumiem un organizācijām, kā arī cilvēkiem, kas darbojas uzņēmumu un organizāciju vārdā, kļuva brīvi un bez maksas pieejama ikvienam Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/, kā arī valsts informācijas sistēmu savietotājā, izmantojot tīmekļa pakalpes (servisus jeb API).

 

Šobrīd esam konstatējuši, ka klienti arvien vairāk izmanto bezmaksas pašapkalpošanās iespējas informācijas tīmekļvietnē. Tomēr reizēm sastopamies ar klientiem, kuri prasa papīra izziņu (papīra izziņa joprojām ir maksas pakalpojums), norādot, ka izziņa nepieciešama iesniegšanai kādā valsts vai pašvaldības iestādē vai kapitālsabiedrībā.

 

Tāpēc aicinām primāri informācijas iegūšanai izmantot informācijas tīmekļvietni https://info.ur.gov.lv/ , kā arī mudināt savus klientus papīra izziņas vietā izvēlēties aktuālās vai vēsturiskās informācijas aplūkošanu informācijas tīmekļvietnē.

 

Atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.11 pantam informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/ publicētā informācija ir patiesa un ticama, un atbilst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstiem un citām reģistrētajām ziņām.

 

Savukārt Uzņēmumu reģistra pakalpojumu apraksti, tāpat kā līdz šim, pieejami Uzņēmumu reģistra oficiālajā tīmekļvietnē www.ur.gov.lv

 

Papildu informācijai:

 

Informēju, ka šonedēļ tika atvērta pieteikšanās Brīvo datu virtuālajam hakatonam skolēniem 2020. Aicinu par iespēju piedalīties, iegūt jaunu pieredzi vai veidot savai pašvaldībai piemērotus pakalpojumus informēt savus iedzīvotājus – jauniešus, skolotājus, vecākus.

 

Hakatona laikā neatkarīgi no priekšzināšanām ikvienam būs iespēja mentoru vadībā iemācīties pielietot datus un attīstīt savas idejas, lai radītu jaunus, sabiedrībai noderīgu projektu prototipus. Pasākuma laikā dalībnieki varēs apgūt dažādus programmēšanas, dizaina domāšanas un prezentēšanas pamatus un pielietot jauniegūtās prasmes praktiski savu ideju radīšanā. Projektu izstrādei skolēniem būs pieejamas vairāk kā 12 000 datu kopas – Uzņēmumu Reģistra brīvie un atvērtie dati, Latvijas un Eiropas Savienības iestāžu dati, kā arī papildus kartes, ģeotelpiskie un citi dati. Hakatonam aicinātas pieteikties 10. – 12. klašu skolēnu komandas no vispārizglītojošajām, profesionālajām un interešu izglītības iestādēm līdz 30.oktobrim. Komandās varēs būt 1 – 5 skolēni un viens pilngadīgs eksperts – skolotājs vai vecāks. Labākajiem būs arī balvas.  Plašāka informācija https://www.ur.gov.lv/lv/jaunumi/aktualitates/atklata-pieteiksanas-brivo-datu-virtualajam-hakatonam-skoleniem-2020/

 

Vēl papildus informēju, ka Uzņēmumu reģistrā apkalpošana klātienē kopš marta ir slēgta. Visi pakalpojumi pieejami attālināti. Agrāko reģionālo nodaļu darbinieki turpinās attālināti apkalpot visu Latviju, atrodoties savā pilsētā.

 

Uz sadarbību publiskās pārvaldes klientu apkalpošanā!

Lasīt vairāk...

Karjeras nedēļa

26.10.2020, 08:30

Pieteikšanās no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības

22.10.2020, 11:00

 

Riebiņu  novada pašvaldībā iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības.

 

 Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nekustamā

 Īpašuma

 nosaukums

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

7648 003 0190

0,4

Maltas Trūpi, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

7648 004 0188

0,3

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

7648 004 0246

1,0

Lomi-Bortnieki, Galēnu pag.

50,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

7648 002 0410

0,4850

Galēni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

7648 002 0290

0,12

 Indāni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

8.

7670 007 0242

0,4319

Bašķi, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

9.

7670 003 0087

2,1149

Antonišķi, Rušonas pag.

103,63

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.

7670 007 0259

(daļa)

 

1,2

Zeinišķi, Rušonas pag.

58,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

11.

7670 007 0365

(daļa)

 

0,25

Zeinišķi, Rušonas pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

12.

7678 001 0162

0,7

Broki, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

13.

7678 003 0396

1,4

Seiļi, Sīļukalna pag.

68,60

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

14.

7678 001 0203

0,8015

Pelšu Zlemeši, Sīļukalna pag.

39,27

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.

7678 001 0243

0,5

Bojāru Eriņi, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.

7678 003 0308

0,3458

Stikāni, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

17.

7678 003 0505

0,9

Ereļi, Sīļukalna pag.

44,10

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

18.

7678 003 0177

0,7982

Sondori, Sīļukalna pag.

39,11

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

19.

7678 005 0131

0,4

Upenieki, Sīļukalna pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

20.

7678 001 0140

3,3

Pelšu Zlemeši, Sīļukalna pag.

161,70

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

21.

7680 002 0321

0,4342

„Griezītes”,Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

22.

7680 002 0473

1,8

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag

91,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

23.

7680 004 0079

0,5209

Cepernieki, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

24.

7680 004 0449

0,4

Saunas Vulāni, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

25.

7680 001 0135

0,49

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

26.

7680 001 0144

0,2632

Vilciņi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

27.

7662 001 0048

0,3646

Torogi, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (starpgabals)

28.

7662 005 0809

0,2

Lejas Randari, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29.

7662 005 0858

1,4

Zaseki, Riebiņu pag.

70,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

30.

7662 006 0211

1,2

Skanģeļi, Riebiņu pag.

60,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

31.

7662 007 0212

(daļa)

0,4

Sprindži, Riebiņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32.

7676 005 0144

(daļa)

1,4413

Markova, Silajāņu pag.

70,62

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

33.

7676 002 0054

 

0,2

Kotļarova, Silajāņu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

34.

7680 001 0213

 

2,0

Čači, Stabulnieku pag.

102,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

35.

7680 002 0103

 

3,1

Ūgaiņi-Puduļi,  Stabulnieku pag.

158,10

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

36.

7680 002 0347

(daļa)

 

0,4

Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

37.

7680 003 0188

 

2,1837

Kozuļņi, Stabulnieku pag.

111,37

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

38.

7680 003 0218

 

3,2

Meža Trūpi, Stabulnieku pag.

163,20

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2020.gada 6.novembrim  plkst.17.00. Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

 

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā.

 

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

 

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Riebiņu novada domes apstiprināto Riebiņu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādi, kas nosaka to, ka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 06.11.2020. plkst. 17.00.

 

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65392860.

Lasīt vairāk...

Sākta pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

19.10.2020, 09:54

 

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, pievienojoties Latvijas skolotāju saimei kā viens no 100 jauniem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 14. decembrim.

 

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska: „Šobrīd ir jūtams pārmaiņu laiks izglītībā, pierādot, ka Latvija spēj attīstīties, transformēties un pieņemt lēmumus, kas vērsti nākotnē. Šajā mācību gadā ieviešam jauno kompetenču izglītības sistēmu, turpinām attīstīt dažādas izglītības iniciatīvas, projektus un pilotskolas. Skolu veiktspējas un izglītības kvalitātes stiprināšanai svarīga ir jaunu pedagogu ataudze. Ceru, ka „Mācītspēks” jau šogad to sniedz.”

 

Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Pieteikšanās process ir vienkāršs, tomēr laikietilpīgs, tāpēc interesenti aicināti neatlikt to uz pēdējo brīdi.

 

Topošie skolotāji jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

 

Savā pieredzē dalās Igors Ardaševs, projekta „Mācītspēks” dalībnieks un Carnikavas pamatskolas sociālo zinību skolotājs: „Es ne tikai iegūstu prasmes un zināšanas pedagoģijā, bet arī piedzīvoju lielu pieredzes apmaiņu ar mūsu atbalsta komandu un pārējiem „Mācītspēks” jaunajiem skolotājiem, – uzturam ciešus kontaktus, dalāmies gan ar izaugsmēm, gan izaicinājumiem. Un protams, neatsverama ir sajūta, stāvot klases priekšā un savas zināšanas nododot bērniem tā, ka viņiem acis mirdz, – tu momentāli redzi sava darba jēgpilnību.”

 

Mācīt un mācīties varēs visā Latvijā

 

Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots visā Latvijā, un dalībnieki varēs izvēlēties starp studijām Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē, savukārt prakses īstenošanas skola tiks piemeklēta sadarbībā ar „Mācītspēks” komandu, izvēloties no tām Latvijas skolām, kas būs pieteikušas vakances.

 

„Daudziem šī var būt iespēja atgriezties Latvijā vai pārcelties no galvaspilsētas uz dzimto pusi. Gadu gaitā esam novērojuši, ka cilvēki arvien skaidrāk saredz un izmanto iespējas gan izglītībā, gan profesionālajā jomā sevi attīstīt reģionos,” pauž Kārlis Kravis, nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors.

 

“Mācītspēks” ir iespēja mainīt savas dzīves virzienu, kā arī iegūt lielisku pieredzi, par ko tiek arī atalgots - gūstot jaunas zināšanas un prasmes, vienlaicīgi jau esošās izmantojot darbā skolā. „Projekta pirmā iesaukuma laikā piedzīvojām pārsteidzošu aktivitāti un interesi no dažādāko nozaru profesionāļiem. Domāju, ka lielais konkurss – seši speciālisti uz vienu jaunā skolotāja vietu - pierāda, ka pedagoga profesijas nozīme un iespējas tiek pienācīgi novērtētas,” secina Linda Daniela, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne un profesore.

 

Projekta pirmais iesaukums noslēdzās ar iespaidīgiem rezultātiem – interesi par dalību izrādīja 1836 iedzīvotāji vecumā no 21 līdz 68 gadiem, un tika iesniegti 612 dalības pieteikumi, no kuriem atlasi izturēja 146 dažādu nozaru un profesiju pārstāvji.

 

Projekta kandidātu atlasē tāpat kā iepriekš tiks ņemti vērā akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Tāpat būtiski, lai kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību priekšmetā – obligāta prasība ir noteikta studiju satura apguve vismaz 12 kredītpunktu apmērā.

 

Par projektu „Mācītspēks”

 

Skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

 

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

Lasīt vairāk...

18-36 no 1837 jaunumiem

1 2 3 4

...

103