Notikumu kalendārs

    Februāris    

Jaunumi

Ar mīlestību par...

22.02.2019, 19:00

Vīriešu deju grupas “MEN$” šovs “PASSION KISS"

22.02.2019, 19:30

Domes sēdes darba kārtībā

19.02.2019, 14:00

 

Šī gada 19. februārī plkst. 14.00 notiks kārtēja Riebiņu novada domes sēde. Darba kārtība.

Lasīt vairāk...

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportlīdzeklī, no 2020. gada katram daudzbērnu ģimenes loceklim būs nepieciešama personificēta karte

13.02.2019, 11:56

 

Latvijā arvien vairāk daudzbērnu ģimenes locekļi, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajā maršrutu tīklā, lieto Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam var uzrādīt vecāku Goda ģimenes apliecību, savukārt no 2020. gada 1. janvāra katram ģimenes loceklim būs nepieciešama sava personificēta apliecība.

 

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas sniedz iespēju saņemt dažāda veida atvieglojumus un priekšrocības, tai skaitā braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā. Apliecību var iegūt ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgi šādas ģimenes bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs.

 

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, braucot reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes loceklim ir nepieciešams uzrādīt “3+ Ģimenes karti” kopā ar pasi, ID karti vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību. Šobrīd skolēniem un studentiem līdz 24 gadu vecumam ir iespēja uzrādīt arī vecāku “3+ Ģimenes karti”, ja tajā ir norādīts attiecīgās personas vārds un uzvārds, bet katrs ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt arī savu personīgo apliecību, tādā veidā nodrošinot ērtāku iespēju iegūt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā. Ņemot vērā Ministra kabineta noteikumus par valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtību, no 2020. gada skolēniem un studentiem līdz 24 gadu vecumam būs nepieciešams uzrādīt savu personalizēto “3+ Ģimenes karti”. VSIA “Autotransporta direkcija” aicina Goda Ģimeņu vecākus savlaicīgi vērsties Sabiedrības integrācijas fondā un pasūtīt “3+ Ģimenes karti” saviem bērniem, jo nākamgad skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam ar vecāku karti vairs nevarēs saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. Pieteikties kartei ir iespējams mājaslapā godagimene.lv vai mobilā lietotnē “3+ karte”. Tās izgatavošanas laiks ir līdz 45 dienām.

 

No 2018. gada 1. septembra daudzbērnu ģimenēm ir ievērojami palielinājušies braukšanas maksas atvieglojumi, kurus iespējams saņemt, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālo maršrutu tīklā. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, kuri ir daudzbērnu ģimenes locekļi, var saņemt atlaidi 90% apmērā no vienas biļetes cenas, savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi – 50% apmērā no vienas biļetes un 40% apmērā no abonementa biļetes cenas. Tāpat valsts svētkos, 4. maijā, 11. un 18. novembrī, daudzbērnu ģimenes reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā var braukt bez maksas. Pēc braukšanas maksas atvieglojumu apmēra paaugstināšanas ir būtiski pieaudzis pārvadāto daudzbērnu ģimenes locekļu skaits – no Goda ģimenes locekļiem, kuri reģionālo sabiedrisko transportu izmantojuši 2018. gadā, 54% pārvadāti gada pēdējos četros mēnešos. No septembra līdz decembrim reģionālajā sabiedriskajā transportā tika pārvadāti 528 tūkstoši pasažieri, kas izmanto “3+ Ģimenes karti”, un tas ir par 27% vairāk, salīdzinot ar analogu periodu 2017. gadā. No 2018. gada četru mēnešu pārvadātajiem daudzbērnu ģimeņu pasažieriem 319 tūkstoši ir izmantojuši braukšanas maksas atvieglojumu 90% apmērā, 151 tūkstotis – 50% apmērā, 48 tūkstoši – 40% apmērā un 10 tūkstoši – 100% apmērā.

 

Katru gadu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” lietotāju skaits arvien vairāk pieaug – 2017. gadā tika izsniegtas 11 913 vecāku kartes un 3 618 bērnu kartes, savukārt 2018. gadā – 13 627 vecāku un 23 535 bērnu kartes. Tāpat pieaug arī uzņēmumu skaits, kas atbalsta Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu. 2018. gadā Latvijā bija 294 privātie uzņēmumi, kas nodrošina atvieglojumus, ja tiek izmantota Goda ģimenes apliecība, savukārt iepriekšējā gadā – 212 uzņēmumi un 2016. gadā – 132.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:

Lilita Pelčere,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: + 371 67356129; + 371 26627578

E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv

twitter.com/ATD_LV ; facebook.com/AutotransportaDirekcija

Lasīt vairāk...

Seminārs lauksaimniekiem Riebiņu KC

27.02.2019, 10:00

 

Akciju sabiedrība "Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" rīko 4 stundu apmācības seminārus.

 

Semināru tēmas:

 

1. Jaunā zootehniskā regula. Dzīvnieku reģistrēšana ciltsgrāmatā. Audzēšanas programmas, pievienošanās audzēšanas programmām.

SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības” pārstāvis

2. 2019.gada vaislas buļļu piedāvājums un ciltsvērtības novērtējums.

3. Dažādi jautājumi.

 

Semināru norises vietas:

 

27.02.2019. plkst. 10:00 – Riebiņu kultūras centrā.

 

Dalības maksa – EUR 15,00.

 

Laipni aicināti govju ganāmpulku īpašnieki, mākslīgās apsēklošanas tehniķi, pārraugi un citi interesanti. Lūdzam uz semināru ierasties savlaicīgi, lai varētu piereģistrēties un saņemt apmaksas dokumentus.

 

Informāciju par semināru norisi var saņemt zvanot: 29451662 (Lūcija Mikučanova), 

Lasīt vairāk...

Seminārs ”Risinājumi laukaugu audzēšanā – labas ražas pamats”

20.02.2019, 10:00

 

Laukaugu audzēšanas 2019. gada veģetācijas sezonai tuvojoties, SIA LLKC Preiļu KB telpās, Raiņa bulv. 21 b, Preiļi, 20. februārī plkst. 10.00 notiks seminārs: ”Risinājumi laukaugu audzēšanā – labas ražas pamats”. Seminārā piedalās dažādu firmu pārstāvji.

 

Darba kārtība: LPKS Latraps  aktualitātes lauksaimniekiem – Pēteris Stanka; Basf Agro Latvija nezāļu kaitīgums un slimības laukaugos – Agnese Būka; Corteva Agriscience piedāvājums lauksaimniekiem – Zigmunds Kalniņš; Yara – sabalansētas mēslošanas nozīmīgums – Agnese Pinka; UAB Grynas Baltija – augsnes struktūras atjaunošana un uzlabošana – Arturas Ražinskas.

 

Seminārā ieeja bez maksas.

Lasīt vairāk...

Jauno grāmatu apskats un akcija Riebiņu CB

12.02.2019, 13:33

SIF izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros

06.03.2019, 10:50

 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.

 

Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.

 

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:
– “NVO darbības stiprināšana” – mērķis ir stiprināt organizētu pilsonisko sabiedrību un atbalstīt NVO darbību, stiprinot to institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;

 

– “NVO interešu aizstāvības stiprināšana” – mērķis ir atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās nacionālā līmenī un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā.

 

Prioritārās jomas:

– pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību – Pilsonisko līdzdalību un sabiedrības iesaisti nevalstisko organizāciju darbā, t.sk. mazākumtautību un latviešu sadarbības pasākumiem pilsoniskās līdzdalības un politisko procesu izpratnes veicināšanai;
– brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšanu.

 

Kopējais 2019.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 400 000 EUR.

 

Programmas „NVO fonds” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 6.marts (saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā).

 

Projektu iesniegumus var iesniegt:


• personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: nvof@sif.gov.lv.

 

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

 

Informācija: www.sif.gov.lv

 

Lasīt vairāk...

Koncerts Galēnos

23.02.2019, 19:00

Sīļukalnā aizvadīts pozitīvas atpūtas un joku vakars

11.02.2019, 10:06

 

2019.gada 2.februārī Riebiņu novada Sīļukalna Kultūras namā notika joku un labu emociju vakars “Kas bez iuzu  - tys bez bādys!”. Ar jautrām mini izrādēm pasākuma laikā uzstājās amatierteātri no dažādiem Latgales novadiem. Priekšnesumi ļāva ielūkoties biedrības “Latgolys Studentu centrs” nesen izdotajā latgaliešu joku krājumā ar  tādu pašu nosaukumu “Kas bez izu – tys bez bādys!”.

 

“Jau sākotnēji zinājām, ka nevēlamies  tradicionālu grāmatas prezentāciju ar garlaicīgām runām par  izdevuma veidošanas procesu, tādēļ izlēmām, ka ir jāuzaicina amatierteātri, kas atraktīvā veidā iepazīstinās klātesošos ar grāmatas saturu.  Rezultātā noorganizējām pozitīvu, interesantu un humora piepildītu vakaru sev un pasākuma apmeklētājiem! Liels paldies visiem amatierteātriem par atsaucību un atraktivitāti! Prieks, ka izdotā grāmatiņa, jau ir noderējusi, veidojot priekšnesumus. Cerams, ka tā tiks izmantota arī citur- dažādos pasākumos kā palīgs atrast īstos vārdus latgaliski” ar iespaidiem par pasākumu dalās grāmatas projekta vadītāja Dagnija Dudarjonoka.

 

Biedrības jaunieši pateicas visiem pasākuma dalībniekiem un palīgiem -  Ambeļu amatierteātrim, Varakaļānu amatierteātrim, Viļānu amatierteātrim “Kas ir, tas ir!”, Rušonas amatierteātrim “Iz sitīņa”, Vārkavas amatierteātrim “Kulda”, Sīļukalna amatierteātrim, Matildei un Lokadei no Sīļukalna. Vislielākā pateicība par sadarbību  Sīļukalna Kultūras nama vadītājai Anitai Upeniecei! Kā arī amizantajiem pasākuma vadītājiem Džonam (Arturam Tumovam) un Teklei (Jānim Plešauniekam).

 

Attēlā: Rušonas amatierteātris

 

Pasākuma laikā jebkurš interesents varēja iegādāties jaunākās latgaliešu grāmatas un nofotografēties īpaši izveidotā foto stūrītī. Pēc priekšnesumiem, visi teātru kolektīvi tikai aicināti uz svētku kliņģeri. Balle ar mūzikas grupu “Ivarmīns” turpinājās līdz četriem rītā.

 

Joku, izteicienu, tostu un vēlējumu krājums ir biedrības “Latgolys Studentu centrs” projekts, kas tika aizsākts pirms trim gadiem. Aptaujājot cilvēkus no dažādiem Latgales novadiem, šajā laikā ir savāktas vairāk kā tūkstoš vienības (izteicieni, anekdotes, tosti, gudrības, laba vēlējumi). Krājumu rotā arī dažādi zīmējumu un fotogrāfijas. Grāmatas var iegādāties  “Jānis Roze” grāmatnīcās, Rēzeknē veikalā “Liesma”, Daugavpilī  veikalā “O!Marta”, internetveikalā: taiseitslatgola.lv.

Grāmata izdota ar biedrības “LR” finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavojusi

Biedrība “Latgolys Studentu centrs”

www.lgsc.lv

Lasīt vairāk...

Vingrošanas nodarbības

09.02.2019, 11:30

Kultūras pasākumi novadā februārī

12.02.2019, 13:27

1-12 no 1623 jaunumiem

1 2 3 4

...

136