Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Iepirkumi

Pasūtītājs
Riebiņu novada dome
Identifikācijas numurs
RND 2020/9 ELFLA
Procedūras veids
Iepirkums PIL 9. panta kārtībā
Līguma veids
Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets
Būvdarbu veikšana objektā “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0,58 pārbūve”
Kontaktpersona
Inese Kunakova
Publikācijas datums
10.03.2020
Iesniegšanas datums
23.03.2020
Informācijas atjaunošanas datums
02.04.2020
Stadija
Iepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 9.panta 15.daļu- projekta realizācija pilnā apjomā nav iespējama finanšu trūkuma dēļ. Lai nodrošinātu optimālu pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu, nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas projekta tehniskajā dokumentācijā.
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35142
Atpakaļ