Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Forums

Foruma lietošanas noteikumi

Haris Bernans

04/12/2014


Seiļukolns-Varakļuoni / Seiļukolns-Stiernīne

Vasali,
paļdis par Seiļukolns-Gaļāni. Kod ir paradzāts leidzeigai uzlobuot ceļu nu Seiļukolna da Varakļuonu i Stiernīnis?

Komentāri:

Rolands Naglis

2014-12-12 10:59:47


Informāciju sniedz ceļu fonds.

Oponēt vajag ceļu īpašniekam (Satiksmes ministrija) un Finanšu ministrijai, kas veido Valsts budžetu un piešķir naudu ceļiem, nevis atbildes sagatavotājam. Riebiņu novada dome nepārtraukti cīnās, lai tiktu sakārtoti valsts autoceļi tā teritorijā.
Kā paskaidroja VAS „Latvijas Valsts ceļi” grants segu pārbūve uz šķembu segumu ar divkāršo virsmas apstrādi nav lēts pasākums. Jāņem vērā, ka šāda virsmas apstrāde ir jāatjauno ik pēc 3-4 gadiem.
Ceļu seguma pārbūvei ir nepieciešami tūlītēji, lieli kapitālieguldījumi, kuru Satiksmes ministrijai un VAS „Latvijas Valsts ceļi” nav. Piemērs: autoceļa Galēni-Sīļukalns seguma izbūve izmaksāja aptuveni 300000 Ls jeb EUR 430000.
Pārmetumi par neregulāru ceļu greiderēšanu un citiem ikdienas uzturēšanas darbiem ir nepamatoti, jo šie darbi notiek regulāri, atbilstoši MK noteikumiem Nr.224 un dokumentāli pierādāmi (pavadzīmes, GPS, utt.).
Ceļi ir tik ļoti nolietojušies, ka tiem nepieciešams jau daudz nopietnāks remonts, kam valsts līdzekļus nepiešķir. Par šiem darbiem var interesēties VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajona Preiļu nodaļā un VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Preiļu nodaļā Brīvības ielā 76, Preiļos.

Kaspars Sporāns

2014-12-10 20:32:26


Jā, ceļš nu Seiļukolna da Gaļānim ir cīši lobs.
Man taidys pošys dūmys beja kai Harim, par ceļu iz Stiernīni i Varakļuonim.
Oponejūt Ceļu fondam- Uzlobojūt ceļa V739 sagumu teik ītaupeiti leidzekļi iz bedru aizbieršonys i greideriešonys rieķina. Voi tod nabyutu izdeveiguok uzlikt taidu sagumu kū navajag greiderēt kotru mienesi(vīnegais ka tik bīžai tys taipat nanūteik)?

Rolands Naglis

2014-12-05 11:16:25


Informāciju sniedz ceļu fonds.
Jūsu ziņojumā – jautājumā minētie autoceļi ir valsts vietējie autoceļi V739 Galēni – Sīļukalns – Stirniene un V735 Stabulnieki – Sīļukalns – Varakļāni. Šie autoceļi pieder Valstij jeb Satiksmes ministrijai. Kā informēja VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Preiļu nodaļā 2013. gadā par ceļa V739 posmā Galēni –Sīļukalns tika pastiprināta sega ar 10 cm šķembu slāni un veikta divkārša virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju. 2014. gadā ceļa V735 posmā Sīļukalns –
Sīļu kapi tika tīrīti ceļa sāngrāvji un atjaunota grants segas greiderējamā kārta, kuru paredzēts turpināt remontēt līdz Dekšārei arī 2015. gadā (atkarībā no pieejamā ikdienas uzturēšanas finansējuma). Citos šo ceļu posmos notiek regulāri ikdienas uzturēšanas darbi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” – greiderēšana, zāles pļaušana, iesēdumu un bedru aizbēršana utt..
Prioritāte segu pastiprināšanai ar šķembām un divkāršo virsmas apstrādi ir ceļiem, kas pagastu centrus savieno ar reģionālajiem valsts autoceļiem. Tuvākajos gados šādi remonti uz ceļiem V739 un V735 nav paredzēti.