Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Forums

Foruma lietošanas noteikumi

Māris Stabulnieks

14/01/2017


Sniega tīrīšana

Kad Turība ziemā apkalpoja novada ceļus, situācija bija cita. Mēs izbraucām sešos no rīta un strādājām tik ilgi,kamēŗ beidzās ceļu saraksts. Sesdienu un svētdienu nebija. Telefoni visiem bija karsti .Tagat... Sniegs sāka snigt piektdienas vakarā. Ir pagājušas 24 stundas. No 8 kilometriem Riebiņu ielām iztīrīts tikai trotuārs.(paldies Pēterim) Un kur vēl pagasta pārējie ceļi. Ātrajiem būs jāiet kājām(nedot dievs)

Komentāri:

Rolands Naglis

2017-01-17 12:50:48


Riebiņu novada domes atbildīgie speciālisti un iepirkuma konkursā uzvarējusī persona (Riebiņu pagasta teritorijā- zemnieku saimniecība “Ozoli”) patstāvīgi seko laika prognozēm un pārbauda ceļu stāvokli, pieņemot lēmumu par attiecīgo ceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbu uzsākšanu. Pašvaldības ceļu fonda līdzekļu izlietošanā tiek ievērots samērības princips- maksimāli efektīvi un lietderīgi izmantojot valsts piešķirto finansējumu.
Riebiņu novada domes pašvaldības ceļi un ielas ziemas sezonā tiek uzturēti atbilstoši Ministru kabineta 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” ( http://likumi.lv/doc.php?id=206467 ). Lielākajai daļai no pašvaldības ceļiem un ielām ir noteikta “D” uzturēšanas klase (vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte mazāk par 100 automašīnu skaits diennaktī).
Paskaidrojam, ka snigšana sākās piektdien 2017.gada 13.janvārī ap plkst.1800 un beidzās svētdien 15.janvārī ap plkst.800. Nebija lietderīgi 14.janvārī uzsākt sniega tīrīšanu sniegputeņa laikā (valsts ceļu tīrīšana arī sākās tikai 15.janvārī). Tādā gadījumā, iespējams, būtu jāveic atkārtota sniega tīrīšana, kas iztērētu, jau tā nepietiekamos finanšu līdzekļus. Ja šāda situācija būtu vai būs (ilgstoša snigšana, sniegputenis) darba dienās, tad pašvaldība noteikti veiks pašvaldības autoceļu (pa kuriem notiek skolēnu pārvadājumi un lielāko ciematu savienojošo ceļu, un ciematu centrālo ielu) tīrīšanu, caurbraucamības nodrošināšanai.

P.S. šos pašus ceļu uzturēšanas principus pašvaldība pieprasa no visiem ziemas ikdienas uzturēšanas darbu veicējiem jau daudzus gadus, tajā skaitā no SIA „Agrofirma „Turība””.

Riebiņu novada ceļu fonds