Notikumu kalendārs

    Maijs    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Bezmaksas nodarbības par veselīgu uzturu

16.05.2019

Pašvaldība izīrē nekustamo īpašumu

20.05.2019

 

Riebiņu novada dome izīrē nekustamo īpašumu: dzīvokli  Bašķi 9 – 11,  Bašķi, Rušonas pagasta, Riebiņu novadā ar kadastra numuru 7670 900 0122, ar kopējo platību 49 m2, turpmāk tekstā – objekts. Īrnieks tiek noskaidrots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2019. gada 20. maijā  plkst. 11.00.

 

Objekta – dzīvokļa īres  izsoles sākuma cena noteikta – mēnesī EUR 10.29 (desmit euro  29 centi)  jeb 0.21 EUR par vienu m2. Noteikt objekta izsoles soli – EUR 2,00 (divi euro 00 centi).

 

Noteikts, ka papildus īres maksai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, apsaimniekošanas izdevumus,  komunālos maksājumus, bet par elektroenerģijas padevi  īrnieks slēdz atsevišķu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju.

 

Nomas tiesību izsoles noteikumus skatīt šeit.

Lasīt vairāk...

Vairākas NVA filiāles līdz 27.maijam pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai

14.05.2019

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles Balvos, Daugavpilī, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Kuldīgā, Liepājā, Ludzā, Madonā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Talsos un Ventspilī turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

 

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.

 

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikumu vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācībai darba devējam jāiesniedz līdz šī gada 27.maijam NVA filiālē Balvos, Daugavpilī, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Kuldīgā, Liepājā, Ludzā, Madonā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Talsos vai Ventspilī.


Kā darba devēji var pieteikties?
1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

 

NVA filiāle līdz šī gada 27.maijam pieņems darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

 

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākumu "Apmācība pie darba devēja", tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem

Lasīt vairāk...

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2019. gadā

14.05.2019

 

1. jūnijā plkst. 12.00 – Baltskaru kapsētā.

1. jūnijā plkst. 15.00 – Prikuļu – Augustova kapsētā

2. jūnijā plkst. 14.00 – Rutuļu kapsētā.

2. jūnijā plkst. 14.00 – Solkas kapsētā.

2. jūnijā plkst. 15.00 – Petrausku kapsētā.

8. jūnijā plkst. 11.00 – Pieniņu katoļu draudzes kapsēta; plkst. 10:00 sv. Mise Pieniņu Sv. Jēzus Sirds katoļu baznīcā.

8. jūnijā plkst. 12.00 – Kapinieku kapsētā.

8. jūnijā plkst. 15:00 – Sprindžu kapsētā.

8. jūnijā plkst. 15:00 – Bukšinu kapsētā.

9. jūnijā plkst. 15:00 – Sila kapsētā (Ondzuļos).

15. jūnijā plkst. 12:00 – Teilānu kapsētā.

16. jūnijā plkst. 12:00 – Krištopeņu kapsētā; plkst. 11.00 sv. Mise Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā.

22. jūnijā plkst. 12:00 – Saunas Vulānu kapsētā.

29. jūnijā plkst. 12:30 – Riebiņu katoļu draudzes kapsētā; plkst. 11:00 sv. Mise Riebiņu Sv. Pētera un Pāvola Romas katoļu baznīcā.

29. jūnijā plkst. 13:00 – Eikšas kapsētā ar svēto Misi.

29. jūnijā plkst. 15:00 – Žogotu kapsētā.

30. jūnijā plkst. 15:00 – Kokoriešu kapsētā.

6. jūlijā plkst. 12:00 – Krištobu kapsētā.

7. jūlijā plkst. 12:00 – Rušonas kapsētā; plkst. 11.00 sv. Mise Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā.

13. jūlijā plkst. 12:00 – Opolūs kapsētā.

13. jūlijā plkst. 13:30 – Salenieku kapsētā.

13. jūlijā plkst. 15:00 - Antonišku kapsētā. 

20. jūlijā plkst. 12:00 – Maltas Trūpu kapsētā.

20. jūlijā plkst. 13:00 – Ondzuļu kapsētā ar svēto Misi.

20. jūlijā plkst. 14:00 – Seiļu kapsētā.

20. jūlijā plkst. 15:00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.

27. jūlijā plkst. 11:00 – Červiniku kapsētā.

27. jūlijā plkst. 15:00 – Eisāgu kapsētā.

28. jūlijā plkst. 14:30 – Baibu kapsētā.

28. jūlijā plkst. 15:00 – Gailīšu kapsētā.

3. augustā plkst. 12:00 – Pastaru kapsētā.

3. augustā plkst. 13.00 – Silajāņu kapsētā.

17. augustā plkst. 12:00 – Trūpīšu kapsētā.

24. augustā plkst. 13:00 – Vidsmuižas kapsētā; plkst. 12.00 Sv. Mise Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā.

31. augustā plkst. 12.00 – Salīšu kapsētā.

 

 

Lasīt vairāk...

Noderīga informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām!

13.05.2019

Sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

13.05.2019

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija

 

 dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski - katram valsts reģionam ir noteikts savs reģistrācijas sākuma datums!13. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāk reģistrēties tie skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē.
14. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Zemgalē.
15. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē.
16. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Vidzemē.
17. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā.

 


Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Informācijai NVA mājaslapā ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu. Ja rodas jautājumi, skolēns var sazināties ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild par vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts ir pieejams NVA mājaslapāElektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šī gada 17.augustam, tādejādi visi skolēni, kuri vēlēsies reģistrēties, to varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots! NVA plāno šovasar skolēniem izveidot 6 388 darba vietas.


Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms reģistrācijas var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un nodarbināšanas periodu. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņš telefoniski vai ar e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.Piedalīties pasākumā var jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” izlasāma NVA mājaslapas sadaļā ”Skolēnu vasaras darbs”.

Lasīt vairāk...

Iedzīvotāji tiek aicināti parakstīties par vēlētāju iniciatīvām

13.05.2019

 

Vienlaikus ar Eiroparlamenta vēlēšanām CVK pārraudzībā notiek Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu divu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā:

 

  1. a) vienīgo mājokli  neaplikt ar nodokli
  2. b) atcelt 2012. gadā ieviesto apgrūtinājumu vēlētājiem rosināt un lemt likumus.

 

Vairāk info skat. CVK lapā.

 

Parakstu vietas pašvaldībās un darba laiki: (publicēti CVK lapā https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji )

 

Parakstīšana elektroniski: valsts portālā www.latvija.lv/pv

 

Satversmes 90. pants nosaka izpildvaras pienākumu informēt kad un kur notiek CVK reģistrētās procedūras.

 

Satversmes procedūru apraksts https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/parakstu-vaksanas

 

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.

Lasīt vairāk...

Kultūras pasākumi novadā maijā

13.05.2019

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

03.06.2019

 

Atbilstoši Civilprocesa likuma 606. panta 5. daļai tiek paziņots, ka ir nozīmēta pirmā izsole Sarmītei Slūkai piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas "Boņuks", Sīļukalna pagasts,Riebiņu novads, kad. Nr. 76780030525, nod. Nr. 4209. Piedzinējs A/S "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag..

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0.43ha platībā un uz zemes gabala esošām dzīvojamās ēkas un septiņām palīgceltnēm.

 

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 9300.00. Izsoles solis EUR 93.00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsole sākas 03.05.2019. plkst. 13.00 un noslēgsies 03.06.2019. plkst. 13.00.

 

Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nepieciešams līdz 23.05.2019. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 930.00 ZTI Jūlijas Joffes, reģ. Nr. 22027110275, depozīta kontā: konta Nr. LV60TREL9199013001000, Valsts kase, kods TRELLV22,EKK F22010010, un, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Lasīt vairāk...

Nekustamā īpašuma “Skolas” Silajāņu pagastā mutiska izsole ar augšupejošu soli

08.08.2019

 

Riebiņu novada dome 2019. gada 8. augustā plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma “Skolas”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7676 004 0455 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Īpašums sastāv no  vienas zemes vienības 4.5882ha kopplatībā, bijušās divu stāvu Silajāņu pamatskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,5 kv.m., otras divu stāvu skolas ēkas (palīgkorpuss) ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 kv.m. un saimniecības ēkas (pirts) ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 ar kopējo platību 16,7 kv.m. Telpas ir renovētas, centrālapkure.

 

 

Izsoles sākumcena – EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi). Izsoles  kāpuma solis ir EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA, kods UNLALV2X”, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājas lapā http://riebini.lv/upload/Domes%20leemumi/2019.gads/16.04.2019._domes_seedes_leemumi.pdf un objektu var apskatīt dabā darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāju Ingu Jurkāni, tālr. : 65326838; mob. 26480852.

 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2019. gada 8. augustā plkst. 10.00.

Lasīt vairāk...

Nodarbības par sirds veselību

13.05.2019

Izstādes Riebiņu CB

08.05.2019

Tiks atjaunota Kapinieku kapsētas kapliča

07.05.2019

 

2019. gadā tiek plānoti Kapinieku kapsētas kapličas atjaunošanas darbi. Kapsēta atrodas Riebiņu novada Sīļukalna pagasta Kapinieku sādžā, pie autoceļa Rožupe – Varakļāni 22. kilometrā.

 

Esošā kapliča tika uzcelta vairāk kā pirms 60 gadiem, tādēļ šobrīd pamati, nesošās koka konstrukcijas, logi, durvis kā arī jumts ir pilnībā nolietojušies. Riebiņu novada pašvaldība 2019. gada budžetā atjaunošanas darbiem atvēlēja EUR 2000.00 lielu naudas summu, taču lai varētu veikt kvalitatīvus atjaunošanas darbus, šīs summas nepietiks.

 

Apkārtējie iedzīvotāji ir vienojušies par darbu uzsākšanu un veicamo darbu apjomiem, tādēļ iedzīvotāji, kuriem tuvinieki atdusas Kapinieku kapsētā, tiek aicināti atbalstīt kapličas atjaunošanas darbus Informāciju var saņemt, zvanot pa tālruņa numuriem: 29376691 vai 26150835.

 

Jau iepriekš – paldies par atbalstu!

Lasīt vairāk...

Pavasara kross ar Anitu Kažemāku

25.05.2019

Trīs pašvaldības autoceļi nodoti ekspluatācijā

07.05.2019

 

2019. gada aprīlī tika nodoti ekspluatācijā trīs objekti – trīs pašvaldības autoceļi uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai: pašvaldības autoceļš Nr. 26 Saules iela 0.38-0.47 km un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.23 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, bet būvdarbu kopējās izmaksas EUR 193 134,31, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”, kur izmaksas – EUR 7 515.31. Pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.250 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns “, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 96 759,68, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4” – EUR 4 359.63. Pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.795 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 122 596,74, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4” – EUR 5 811.63 EUR.

 

Attēlā: Ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļš Nr. 19 Saimniecības iela, kur veikti pārbūves darbi 250 metru garumā.

 

Riebiņu novada dome realizē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur Preiļu novada dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu un Aglonas novadu pašvaldības kā projekta sadarbības partneri.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados: Preiļu, Riebiņu, Aglonas esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Projekta ietvaros Riebiņu novadā plānots atjaunot 3.5 ha lielu degradēto teritoriju, radīt 18 jaunas darba vietas un uzņēmēji ir apliecinājuši, ka veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā vairāk kā EUR 1 071 836,15 apmērā.

 

Projekta ietvaros paredzēta septiņu Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu pārbūve: pašvaldības autoceļa Nr. 26  Saules iela 0.00-0.38 km, Saules iela 0.38-0.47 km un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km, Nr. 15 Opūgi –Runcavnieki 0.00-0.745 km, Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km, Nr. 48 Duntišķi –Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Nr. 15 Upes iela 0.00-0.620 km pārbūve.

 

2019. gada tiks turpināti pašvaldības autoceļu un ielu pārbūves darbi: pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes iela 0.00-0.620 km pārbūve, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūve 0.620 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA ”Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 168 417.33, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, kur izmaksas EUR 5 690.63.

 

Pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi – Runcavnieki 0.00-0.745 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.745 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic  SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 276 768.72, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” – EUR 9 804.63 EUR.

 

Pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi – Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.550 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 184 641.44, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” –  EUR 6 295.63.

 

Attēlā: Uz pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi – Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km atsākušies būvdarbi – tiek ieklāts asfalta segums.

 

Pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0.00 – 0.38 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.38 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 178 811.10, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” – EUR 10 527.00.

 

Tā kā iepriekš minētie darbi tiks veikti vasarā, tad aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

* Visas izmaksas norādītas ar PVN 21 %.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

 

 

Lasīt vairāk...

Lielās Talkas ietvaros Riebiņu novadā savākti 584 maisi ar atkritumiem

07.05.2019

 

Esam pieraduši, ka aprīļa beigās cilvēki visā Latvijā piedalās vienotā pasākumā – Lielajā Talkā, kas ir vislatvijas sakopšanas talka, ar mērķi padarīt Latviju par viszaļāko valsti pasaulē. Prieks, ka 27. aprīlī – Lielās Talkas dienā arī Riebiņu novadā bija entuziasti, kas aktīvi iesaistījās novada teritorijas sakopšanā.

 

Par tradīciju ir kļuvis, ka Sīļukalna mednieki sakopj autoceļa nomales. Tā mednieku biedrība „Ošasmala” piedalījās lielceļa Rudzāti – Stirniene posma Aizpurieši – Kassalieši un meža ceļa Aizpurieši – Vilciņi ceļmalu uzkopšanā, bet ceļa posmā Sīļukalns – Čaunāni talkoja mednieku kolektīvs „Duplets”. Arī Sīļukalna ciemata centrā rosījās talcinieki. Sakopts Galēnu parks, Ošupes muižas un Galēnu ciemata centra teritorija. Tāpat tika sakopts Silajāņu ciemata centrs, Kotļarovas ciemata apkārtne un teritorija starp Mazo un Lielo Ostrovas ezeru Silajāņu pagastā. Savukārt Rušonas pagastā tika sakoptas Gailīšu kapsēta, tāpat savākti atkritumi Aglonas stacijā, Kastīres ciematā un Geļenovas parkā. Novada centrā – Riebiņos tika sakopts Riebiņu parks, bet multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra (MJIC) “Pakāpieni” dalībnieki jau otro gadu turpināja sakārtot Feimankas upes krastu aiz Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas.

 

Attēlā: Feimankas upes krasts aiz Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas kļūst aizvien pievilcīgāks, pateicoties Riebiņu ciemata jauniešiem.

 

Daudzviet novadā ne tikai savāca atrastos atkritumus, bet iekopa un labiekārtoja teritorijas. Tostarp Riebiņu vidusskolas kolektīvs, skolēni un viņu vecāki labiekārtoja teritoriju pie vidusskolas.

 

Kopumā novadā līdz talkas dienai tika pieteiktas 13 talkošanas vietas, taču daudzviet, kā tas bijis arī iepriekš, iedzīvotāji talkoja gan oficiāli izsludinātajā Lielās Talkas dienā, gan pirms un pēc tās, sakopjot savus īpašumus. Tāpat nereģistrējot kā oficiālu talkošanas vietu, seniori Riebiņos sakopa kapsētu, bet novada domes kārtībnieki, atkritumus uz ezeru salām un krastos, bet SAC “Rušona” darbinieki talkoja Gailīšos, sakopjot un labiekārtojot ap pansionātu esošo teritoriju.

 

Kopumā visā novada teritorijā tika savākti 584 maisi ar atkritumiem, kas ir mazāk nekā aizvadītajā gadā. Cerēsim, ka tas norāda uz to, ka esam kļuvuši kārtīgāki un piedomājam, kur drīkst, kur nedrīkst atstāt atkritumus. Lai gan kā atzīst novada kārtībnieki, novada ūdenstilpņu krastos un uz salām atkritumu bija ļoti daudz.

 

Katrā ziņā ir milzīgs gandarījums un paldies jāsaka visiem tiem entuziastiem, labprātīgajiem un aktīvajiem novada iedzīvotājiem – talciniekiem, organizētājiem un atbildīgajiem, kas iesaistījās Lielajā Talkā 2019. Īpašs paldies jāsaka koordinatoriem pieteiktajās talkošanas vietās: Dainim Alžānam, Ivetai Plintai, Inga Jurkānei, Parfirijam Ivanovam, Vladimiram Novikovam, Arnim Opolajam, Inārai Trokšai, Voldemāram Teilānam, Vitālijam Slūkai, Ilgai Kodorei, Jurim Čižikam, Aināram Kalvānam, Ingunai Rubanei, Riebiņu senioru biedrībai un MJIC “Pakāpieni” vadītājam Oskaram Bērziņam.

 

Kā katru gadu ļoti operatīvi tās pašas dienas pēcpusdienā novadā strādājošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Ekolatgale” nogādāja Lielās Talkas ietvaros savāktos atkritumus Dienvidlatgales reģiona atkritumu noglabāšanas poligonā.

 

Mazs atgādinājums tiem, kas uzskata, ka piesārņot, tas ir normāli, tad, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK) 75. panta 2. daļu par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām sākot no EUR 70.00 līdz EUR 700.00.

 

R. Naglis,

Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi