Notikumu kalendārs

    Novembris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

LR proklamēšanas svētku koncerts "Caur sidraba birzi"

18.11.2019

Bezmaksas transports uz LR proklamēšanas svētku koncertu Riebiņu KC

06.11.2019

 

Riebiņu novada dome organizē bezmaksas braucienu uz LR proklamēšanas gadadienas svētku koncertu Riebiņu KC 2019. gada 18. novembrī šādos maršrutos:

 

Maršruts Nr. 1 (A. Osmanis)

Vieta

Laiks

 

Aglonas st.

16:30

 

Kastīre

16:40

 

Kategrade

16:50

 

Gailīši 2

16:55

 

Gailīši

17:00

 

Riebiņi

 

 

 

Maršruts Nr. 2 ( J. Betlers)

Vieta

Laiks

Dravnieki

16:00

Vilciņi

16:10

Grīgi

16:25

Sīļukalns

16:40

Galēni

16:55

Zeimuļi

17:00

Soboļevka

17:05

Lomi-Bortnieki

17:10

Ceperi

17:15

Stabulnieki

17:20

Riebiņi

 

 

 

 

Maršruts Nr. 3 (J. Litaunieks)

Vieta

Laiks

Silajāņi

17:30

Kotļerova

17:40

Riebiņi

 

 

 

Plkst. 22.00 minētajos maršrutos autobusi kursēs atpakaļ. Jautājumu gadījumu zvanīt pa tālruni 22845766 (A. Lepers).

Lasīt vairāk...

Tiks pasniegti Atzinības raksti un piešķirts apbalvojums Riebiņu novada GODA PILSONIS

04.11.2019

 

Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēdē 29.10.2019. tika nolemts apbalvot ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 75 Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinībās 13 novada iedzīvotājus un piešķirt novada augstāko apbalvojumu - Riebiņu novada GODA PILSONIS R. Mūka muzeja vadītājai un Latvijas Lepnums 2016 balvas ieguvējai nominācijā “Novadnieks” MARTAI BINDUKAI – par mūža ieguldījumu, nesavtīgi darbojoties izglītības un kultūras jomā, inovatīvu un radošu pieeju Galēnu pagasta kultūrvēsturiskās vides sakārtošanā, piesaistot projektu finansējumu. 

 

Lasīt vairāk...

Domes sēdes darba kārtībā

19.11.2019

 

Šī gada 19. novembrī plkst. 14.00 notiks kārtējā Riebiņu novada domes sēde. Darba kārtība.

Lasīt vairāk...

Vakarēšana ar etnogrāfisko ansambli

22.11.2019

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai: līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

14.11.2019

 

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.

 

 

Nomaksāt nodokli iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

 

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

 

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Lasīt vairāk...

Onkoloģisko slimību profilakse

14.11.2019

Teātra izrāde Stabulnieku KN

30.11.2019

Koncerts un balle Stabulnieku KN

15.11.2019

Balle Galēnos

16.11.2019

NVA aicina darba devējus pieteikties atbalstam bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai

11.11.2019

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus līdz 19.novembrim pieteikties atbalstam, ja darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku ar invaliditāti nodibinātas uz nenoteiktu laiku. NVA piedāvā atbalstu:'

  1. Bezdarbnieka ar invaliditāti darba vietas aprīkošanai. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, bet ne vairāk kā 711 eiro vienas darba vietas pielāgošanai. Darba vietas novērtēs NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš sniegs rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
  2. Ikmēneša dotācijai darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemto bezdarbnieku ar invaliditāti. Dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī. Atbalstu nodrošina pirmo vai pirmos divus darba tiesisko attiecību mēnešus.

 

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējam līdz 19.novembrim ir jāiesniedz pieteikums tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota darba vieta personai ar invaliditāti. Lai saņemtu atbalstu, pieteikums NVA jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar bezdarbnieku ar invaliditāti. Detalizētāka informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem” .

 

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteikties arī bezdarbnieks ar invaliditāti, ja darba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti) vai atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem). Detalizētāka informācija pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Klientiem”.

 

Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā nodarbinātības pasākuma ““Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku”” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.

Lasīt vairāk...

Fiziskās aktivitātes Riebiņu novadā

05.11.2019

Kā sarunāties par digitālo tehnoloģiju lietošanu, lai izvairītos no pārpratumiem

04.11.2019

 

Arvien biežāk šķietami harmoniskas ģimenes attiecības satricina digitālās tehnoloģijas. Viedierīču lietošana kļuvusi par vēl vienu tēmu, kurā vecākiem un jauniešiem ir grūtības rast kopīgu valodu. Samsung Skola nākotnei veiktā aptauja* liecina, ka 39% Latvijas jauniešu nav pārliecināti, ka citi ģimenes locekļi nepublicēs sociālajos tīklos jaunieša foto bez viņa piekrišanas un katram trešajam jaunietim ir bijis kauns par vecāku komentāru viņa sociālo tīklu profilā. Tas viss būtu vienkārši novēršams, ja ģimenē notiktu sarunas par digitālo tehnoloģiju lietošanu.  

 

“Mūsdienās viedierīces ir ļoti noderīgas un pat nepieciešamas, tomēr vecākiem nereti neizdodas veiksmīgi organizēt to jēgpilnu un atbildīgu lietošanu. Strīdi starp vecākiem un bērniem par šo tēmu nereti noslēdzas ar savstarpēju neuzticību un drastiskiem aizliegumiem. Paaudžu domstarpības nav retums, jo vecāku un bērnu izpratne par brīvā laika pavadīšanas veidiem atšķiras – patlaban dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, turpretī vecāki uzauga bez viedierīču klātbūtnes,” saka bērnu un pusaudžu psihoterapijas speciālists un “Skolēna digitālais IQ” izglītojošo materiālu līdzautors Nils Sakss Konstantinovs.

 

“Mūsu pieredze rāda, ka bērniem un vecākiem ir atšķirīgas vēlmes attiecībā uz viedo tehnoloģiju lietošanu. Bērni vēlētos, lai vecāki tiem atļautu reģistrēties sociālajos tīklos, neliktu interneta piekļuves paroles un tik bieži nezvanītu, savukārt vecāki vēlētos, lai bērni vairāk tiem uzticētos un stāstītu par savām digitālajām gaitām, tostarp informētu par sarakstēm ar svešiniekiem un citām aizdomīgām situācijām. Dažādās vajadzības un vēlmes pastiprina nepieciešamību pēc aktīvas savstarpējās komunikācijas un kopīgi izstrādātiem noteikumiem, citādi konflikti ir neizbēgami,” norāda Samsung skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

 

Domājot par ģimenes digitālo veselību, ieteicams pārrunāt sekojošos jautājumus:

 

1. Cik ilgs ir viedierīču laiks izklaidēm un darbam vai mācībām? Ir būtiska atšķirība, vai viedierīces tiek izmantotas jēgpilni (piem., jaunu prasmju apgūšanai, informācijas meklēšanai) vai atpūtai (piem., Instagram skrollēšanai). Katram ģimenes loceklim viedierīcē pavadītais laiks un mērķis var atšķirties, tāpēc izvērtējiet katru gadījumu. Eksperti iesaka ievērot zelta proporciju – 80% darbam un 20% atpūtai.

 

2. Kuros brīžos nav vēlams lietot viedierīces? Vai ir konkrēts laiks, kad viedierīces izmantot nedrīkst? Varbūt jums ir svarīgi, ka viedierīces netiek lietotas ēdienreizes laikā vai kopīgi skatoties filmu? Vienojieties par reizēm, kad telefoni tiek atstāti otrajā plānā.

 

3. Kādi ir sociālo tīklu lietošanas noteikumi? Bērniem vajadzētu izstāstīt par sociālo tīklu drošības un labas uzvedības pamatnoteikumiem, turpretī vecākiem nenāktu par sliktu uzklausīt, kā bērni vēlētos, lai jūs uzvedaties sociālajos tīklos, īpaši, ja tas ietekmē viņus.

 

4. Kuros gadījumos bērnam jāziņo par problēmu tiešsaistē, un kad vecākiem jāiesaistās problēmas atrisināšanā? Pārrunājiet potenciālās situācijas un rīcības plānu, lai bērnam nerasots sajūta, ka vecāki iejaucas viņa privātajā telpā, bet vecākiem būtu drošības sajūta, ka ar bērnu viss ir kārtībā.

 

“Paradumus nav viegli mainīt, bet to var izdarīt, ja ģimene to mēģina kopā, kā komanda. Ja kādam paslīd kāja, tad pārējie atbalsta un palīdz. Taču tiklīdz ir skaidri uzrakstīts, kas ir jādara un par ko esam kopīgi vienojušies, ir daudz vieglāk sasniegt mērķi,” secina “Skolēna digitālais IQ” projekta vēstnesis Ansis Klintsons.

 

Par Samsung Skolu nākotnei

 

Samsung Skola nākotnei ir “Samsung Electronic Baltics” sociālā iniciatīva, kuras ietvaros jau trešo gadu tiks realizēta programma “Skolēna digitālais IQ”. Tā tapusi sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas ekspertiem, un programmas mērķis ir veicināt jēgpilnāku digitālo tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas dzīvē, mācībās un arī nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv bez maksas pieejama ikvienam. Programmas partneri ir Latvijas Drošāka interneta centrs, LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Rīgas Skolēnu dome un digitālo risinājumu aģentūru “Cube”.

 

Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv

Iespēja uzzināt jaunāko: https://www.facebook.com/DigitalaisIQ/


Plašāka informācija:

Egle Tamelīte

Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā

Tālr.: + 370 9414575

E-pasts: e.tamelyte@samsung.com

 

* Aptauju veica Samsung Skola nākotnei sadarbībā ar Mindscan 2019. gada jūnijā un jūlijā, aptaujājot 500 respondentus vecumā no 14 - 18 gadiem.

Lasīt vairāk...

Noskaidroti konkursa "Mūzu mazais pārgājiens 2019" laureāti

04.11.2019

 

 

Ir noskaidroti konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2019” laureāti. Uzvarētāji 1.- 4. klašu grupā - Riebiņu vidusskolas 2. klase (audzinātāja LĪGA JERMOLOVIČA), 3.a (audzinātāja SOLVITA VOLONTE) un 3.b klase (audzinātāja INNA ZENOVJEVA). Apbalvošanas pasākums notiks 14. novembrī plkst. 11.00 Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”. Liels paldies skolotājām par spēju mudināt, ieraudzīt un izzināt! Vairāk info lasi šeit.

Lasīt vairāk...

Aktualitātes Riebiņu CB novembrī

31.10.2019

Līdaku mazuļi ielaisti Salmeja un Kaučera ezerā

31.10.2019

 

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2019. gadā ir realizēts vēl viens projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā – “Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Salmeja un Kaučera ezerā” pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekts ir realizēts ar mērķi veikt Salmeja un Kaučera ezera zivju resursu pavairošanu, ielaižot līdaku mazuļus, makšķernieku lomu uzlabošanai un zivju barības ķēdes līdzsvara saglabāšanai. Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Salmeja ezerā 10 000 līdaku mazuļi un Kaučera ezerā 4 000 līdaku mazuļi.

 

Attēlā: Salmeja un Kaučera ezerā kopā ir ielaisti 14 000 līdaku mazuļi.

 

Projekta rezultātā ir palielināts zivju krājumus Salmeja un Kaučera ezerā, līdz ar to ir radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņos. Tāpat veicināta Salmeja un Kaučera ezeru apsaimniekošanas attīstība Riebiņu novadā. Papildinot zivju resursus Riebiņu novada Salmeja un Kaučera ezerā, tika radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi. Projekts ir atbilstošs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” izstrādātajām rekomendācijām zivju resursu mākslīgās atražošanas plānam 2017. – 2020. gadam, 3. rīcības virzienam.

 

Projekta kopējā summa –  EUR  4065,60, kur Valsts zivju fonda atbalsts ir EUR 3400.00 un pašvaldības finansējums – EUR 665.50 apmērā.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi