Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Aktualitātes Riebiņu CB jūnijā

03.06.2020

Aicina apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas

03.06.2020

 

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" struktūrvienība Preiļi 2020./2021. mācību gadā aicina apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas:

 

Pēc 9. klases (mācību ilgums 4 gadi):

 • pavārs,
 • maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis,
 • vizuālā tēla stilists.

 

Pēc 9. vai 12. klases (mācību ilgums 1 gads) - bez vecuma ierobežojuma:

 • konditora palīgs
 • frizieris.

 

Dokumentus pieņem no 15.06.2020. Sporta iela 1, Preiļi., t. 65381291; 65381293. www.rtrit.lv

Lasīt vairāk...

Informatīvs materiāls par iespējām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību saistībā ar vardarbību ģimenē

03.06.2020

 

"Vardarbība ģimenē ir izplatīts sociālās vardarbības veids. Lai cietusī persona saņemtu aizsardzību, risinājums ir vajadzīgs nekavējoties. Ne vienmēr personai ir iespēja uzreiz atrisināt radušos situāciju, kā, piemēram, pārtraukt kopdzīvi, atrast citu dzīvesvietu, izlemt kādu prasību celt tiesā u.tml. Šādos gadījumos personai ir tiesības saņemt aizsardzību pret vardarbību.

 

Situācija, kad persona pēkšņi nonākusi tādā situācijā, ko izraisījuši būtiski no personas neatkarīgi apstākļi (piemēram, nepārvarama vara, stihiska nelaime, negadījums, ugunsgrēks u.c.) ir uzskatāma par īpašo situāciju. Pie minētā pieskaitāma arī tāda situācija, ja persona cietusi no vardarbības, kā rezultātā nespēj īstenot savu tiesību aizsardzību (piemēram, spiesta mitināties krīzes centrā vai kādā citā uzturēšanās vietā, nav ienākumu vai tie ir zemi, taču, ievērojot ģimenes kopējos ienākumus, nevar saņemt maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu un tml.). Katra situācija, balstoties uz personas sniegto informāciju un pievienotajiem dokumentiem, tiek vērtēta individuāli. Palīdzību, nonākot īpašā situācijā, kas saistīta ar vardarbību, var saņemt gan laulātie, gan partneri, gan seniori.

 

Tūlītējai vardarbības jautājuma risināšanai var vērsties Valsts policijā pirms prasības celšanas tiesā. Tātad, ja, ierodoties pēc izsaukuma, tiek konstatēti tūlītēji draudi personas veselībai vai dzīvībai, policija ir tiesīga pieņemt lēmumu par nošķiršanu (uzlikt pienākumu iespējamam atbildētājam, kurš rada draudus, atstāt mājokli, neatgriezties un neuzturēties tajā vai tā tuvumā vai aizliegt iespējamam atbildētājam kontaktēties ar iespējamo prasītāju).

 

Pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību persona var iesniegt arī tiesā gan vienlaicīgi ar prasības celšanu, gan arī pirms prasības celšanas, vēl nenorādot, kāda prasība tiks celta. Turklāt pēc cietušās personas lūguma šādu pieteikumu tiesā var iesniegt arī policija, ja izsaukuma laikā vienlaicīgi policija pieņem arī lēmumu par vardarbīgās personas nošķiršanu uz laiku līdz astoņām dienām.

 

Pieteikuma formu nosaka Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību" (turpmāk - noteikumi Nr.161). Persona var lūgt policijai nosūtīt tiesai policijas lēmuma norakstu, iespējamā prasītāja pieteikumu, kurā norādīts, ka iespējamais prasītājs vēlas, lai tiesa izskatītu jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kā arī citu informāciju, kas ir policijas rīcībā un attiecas uz jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Savukārt, ja persona pati vēlas vērsties tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, personai jāaizpilda noteikumu Nr.161 3.pielikumā esošā pieteikuma veidlapa. Pieteikums iesniedzams tiesā atbilstoši nodarījuma izdarīšanas vietai. Pieteikumā ir jāapraksta apstākļi un jānorāda, kā izpaudusies agresija un vardarbība, kā arī jāpievieno pierādījumi, kas to apstiprina.

 

Administrācijas uzdevums ir nodrošināt maznodrošināto un trūcīgo personu, kā arī personu, kurām ir īpašā situācija, pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai, nodrošinot valsts garantētu finansiālu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai. Līdz ar to īpašā situācija ir pamats valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai.

 

Persona var vērsties tiesā, lai saņemtu civilprocesuālo aizsardzību, tas ir, pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Līdz ar to valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt, lai vērstos tiesā vai jau uzsāktajā tiesvedībā jautājumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kā arī lai izšķirtu civiltiesiska rakstura strīdu, tostarp, celtu prasību tiesā.

 

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt, vēršoties ar iesniegumu juridiskās palīdzības administrācijā. Pieprasījumā jānorāda, ka persona cietusi no vardarbības (aprakstot radušos situāciju), un kādā jautājumā juridiskā palīdzība nepieciešama (saistībā ar pagaidu aizsardzības noteikšanu vai, ja tā jau ir noteikta, kāda civiltiesiska rakstura strīdā (piemēram, laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes kārtības noteikšana u.c.)). Papildus pieprasījumam, ja tādi ir, pievieno dokumentus (piemēram, par vēršanos policijā vardarbības draudu dēļ). Savukārt gadījumā, ja persona jau ir vērsusies tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību un tiesa pieteikumu apmierinājusi, pieprasījumā norāda uz to un, ja iespējams, norāda pieņemtā tiesas lēmuma datumu un numuru. Administrācija izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu, norīkojot juridiskās palīdzības sniedzēju. No valsts līdzekļiem tiek apmaksātas juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšana un juridiskās palīdzības sniegšana tiesas sēdē.

 

Administrācija vēlas informēt krīžu un atbalsta centrus un citus sadarbības partnerus par administrācijas sniegto atbalstu, nodrošinot valsts garantēto juridisko palīdzību no vardarbības cietušajām personām, un aicina informēt personas par viņu tiesībām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Kopā sadarbojoties, varēsim palīdzēt personām risināt izveidojušos vardarbības situāciju.

 

Lai veicinātu savstarpējo sadarbību, nosūtām krīžu un atbalsta centriem un sadarbības partneriem informatīvo materiālu par iespējām un kārtību, kādā personas, kuras cieš no vardarbības, var saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

 

Jautājumu gadījumā informāciju par valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, vai administrācijas tīmekļa vietnē sadaļā "Pakalpojumi" https://jpa.gov.lv/pakalpojumi.

 

Papildus informācija, kurā cietušajiem skaidrots, kā rīkoties, ja saskaras ar vardarbību ģimenē, pieejama arī tīmekļa vietnē https://lvportals.lv/ (2020.gada 16.aprīļa publikācija pieejama: https://lvportals.lv/skaidrojumi/315195-vardarbiba-gimene-ko-der-zinat-cietusajam-i-2020 un 2020.gada 20.aprīļa publikācija pieejama: https://lvportals.lv/skaidrojumi/315266-vardarbiba-gimene-ko-der-zinat-cietusajam-ii-2020)."

 

Lasīt vairāk...

Īsteno projektu „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma attīstībai un popularizēšanai”

03.06.2020

 

Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme” īsteno projektu „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma attīstībai un popularizēšanai”, kas ilgs 2 gadus. Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp Latgales tūrisma uzņēmējiem un tūrisma nozares izaugsmi Latgalē, īstenojot līdz šim apjomīgāko un inovatīvāko tūrisma mārketinga kampaņu.

 

Tūrisma asociācija “Ezerzeme” jau šobrīd strādā pie jauna Latgales vizuālā tēla, kas tiks prezentēts kopējā Latgales reģiona stendā Starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū „Balttour 2021”. Stenda dizaina koncepcijas autors būs Didzis Jaunzems. Didzis Jaunzems ir viens no pieprasītākajiem jaunās paaudzes latviešu arhitektiem, kurš izglītojies un guvis pieredzi daudzās pasaules valstīs. Aizvadītajā gadā ieguvis titulu “Gada jaunais arhitekts” un Latvijas pirmo Ainavu arhitektūras lielo balvu par skatu terasi Valmierā. Viņa darbi priecē ne tikai Latvijas iedzīvotājus, bet arī nes Latvijas vārdu ārpus mūsu valsts robežām.

 

Sadarbība ar Latgales reģionu Didzim izveidojusies jau vairākus gadus atpakaļ, viņš ir autors 3 vides objektiem- UGUNS, ŪDENS, GAISS, Ziemeļlatgales novadu kopprojektā „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”, ko aicinām apmeklēt arī šovasar apceļojot Latgali!  Vides objekts UGUNS, kas atrodas Kārsavas novada dabas parkā “Numernes valnis”, tika ievērots arī prestižajā mākslas festivālā Ansī Ainavas („Annecy Paysages”), kur 2 mēnešus priecēja Francijas Alpu pilsētiņas iedzīvotājus. Kā pats idejas autors saka, tas bija sava veida ceļošanas portāls starp divām valstīm – ja ieejot paviljonā Ansī, būtu iespējams nonākt dabas parka „Numernes valnis” mežos. SIA “Didzis Jaunzems Arhitektūra” projektēšanas birojs ir arī izstrādājis vērienīgo Lūznavas muižas parka labiekārtojuma vīzijas projektu.

 

Finiša taisnē atrodas tūrisma mārketinga koncepcija Latgales reģiona tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, ko izstrādā Vidzemes augstskolas asociētais profesors Andris Klepers. Tas būs pamats uz kura balstīsies turpmākā Latgales tūrisma mārketinga kampaņa un svarīgs rīks Latgales uzņēmējiem plānojot savu darbu un attīstību tūrisma jomā.

 

*Projekts “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma attīstībai un popularizēšanai” (Nr. 19-00-A01630-000003 tiek īstenots  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests.

Lasīt vairāk...

Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2020”

17.07.2020

 

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2020”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” notiek 27. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, visu konkursa pretendentu vērtēšana šogad notiks attālināti.

 

Ministrs Kaspars Gerhards: “Šajā grūtajā laikā, kad Covid-19 pandēmija negatīvi ietekmējusi valsts ekonomiku, ir svarīgi ne vien nodrošināt finansiālu drošības spilvenu uzņēmējiem, bet arī sniegt morālu atbalstu, novērtējot un izceļot uzņēmēju paveikto darbu un pārvarētās grūtības. Ir svarīgi teikt skaļu "Paldies!" cilvēkiem, kas ar savu darbu ikdienā uzskatāmi pierāda to, ka arī grūtos laikos var sekmīgi saimniekot un būt par paraugu citiem. Tāpēc aicinu gan lauksaimniekus, gan pārtikas ražotājus arī šogad aktīvi pieteikties konkursam “Sējējs”, kas daudzu gadu garumā devis mums visiem iespēju iepazīt Latvijas labākos saimniekus un uzņēmējus, daloties savās zināšanās un pieredzē.

 

Dalībnieki konkursā “Sējējs 2020” tiks vērtēti nominācijās – “Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada veiksmīgākā kopdarbība” un “Bioloģiskā lauku saimniecība”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2 līdz 2020. gada 17. jūlijam, vai arī līdz 17. jūlijam nosūta pieteikumus elektroniski uz e-pasta adresēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai prese@lad.gov.lv  (LAD) ar norādi vēstules mērķī “Sējējs 2020”.

 

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās “Rītdienas sējējs – mazpulcēns” un “Zinātne praksē un inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulcēns” pieteikumus nosūta uz e-pasta adresi mazpulki@inbox.lv līdz 2020. gada 17. jūlijam, savukārt nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” – iesniedz Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2020. gada 17. jūlijam.

 

Jau četrpadsmito gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Pieteiktu pretendentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā (rakstisks pieteikums brīvā formā) var ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā līdz 2020. gada 17. jūlijam.

 

Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs 2020” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu. Konkursa dalībniekus apbalvos 2020. gada rudenī.

 

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var “Sējējs” tīmekļvietnē www.sejejs.lv.

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Lasīt vairāk...

Vislatvijas "Elektronikas šķiratlona" otrais posms

01.06.2020

 

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu un veikaliem “top!” turpina Vislatvijas “Elektronikas šķiratlonu”. Kampaņas otrajā posmā no šā gada jūnija līdz novembrim, vairāk nekā 20 novados organizējot nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu, bateriju un akumulatoru pieņemšanu iedzīvotāju dzīvesvietās un uzņēmumos. Piedaloties kampaņā, iedzīvotājiem būs iespēja laimēt noderīgas balvas – visos novados tiks izlozētas veikalu “top!” dāvanu kartes 20 un 30 eiro vērtībā. Vairāk...

 

Lasīt vairāk...

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem

29.05.2020

 

Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.

 

Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?

 

Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime un viņš var iekrist ūdenī.

 

Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112!

 

Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir zvanīt, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons – tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par notikušo.

 

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

 

Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?

 

Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jāpavada mājās bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot vienatnē bērnus, aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.

 

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai neprasmes veikt saimnieciskos darbus. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai pēc tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

 

Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties un cik ilgi?

 

Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās paliks vieni, tādēļ vecākiem būtu jāiemāca bērnus regulāri pavēstīt, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā, un cik ilgu laiku būs prom.

 

Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un, ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes gadījums, vecāki varētu palīdzēt un informēt par bērna atrašanās vietu.

 

Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām un būvlaukumiem?

 

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas kā pastaigu un rotaļu vietu. Tas var būt ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un pat apdraudot savu dzīvību.

 

VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa pamestām ēkām.

 

 

VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!

 

 

Plašākai informācijai:

Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Lasīt vairāk...

Covid 19 ietekme Latgales reģiona uzņēmējdarbības rādītājos

29.05.2020

 

Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija kopš 12.marta ir viesusi virkni striktu ierobežojumu, kas negatīvi ietekmēja visu tautsaimniecību kopumā. Pie tam dažas nozares tas skāra īpaši smagi – kā piemēram tūrisms, sabiedriskā ēdināšana, izmitināšana, publisku pasākumu rīkošana, mākslinieciskā darbība. Sekojot līdzi uzņēmējdarbības rādītāju izmaiņām, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs ne tikai aptaujāja reģiona uzņēmējus, bet arī analizēja publiski pieejamo informāciju Nodarbinātības valsts dienesta (NVA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnēs.

Apskatot bezdarba rādītājus Latgales reģionā no 31.janvāra līdz 30.aprīlim, redzam gan reģistrētā bezdarba pieaugumu (+996), gan brīvo vakanču samazinājumu (-182). Kopējais reģistrētais bezdarba rādītājs uz 30.04.2020 Latgalē sastādīja 15,3%, kas vidēji divreiz vairāk kā citos reģionos.

 

 

31.janvāris

29.februāris

31.marts

30.aprīlis

Brīvo darba vietu skaits

1507

1649

1365

1325

Reģistrēto bezdarbnieku skaits

16654

16579

16693

17650

 

 

 

 

 

 

 

Analizējot VID datus par piešķirto dīkstāves pabalstu Latgales reģiona uzņēmumiem, uz šī gada 12.maiju atbalsts tika piešķirts 72 uzņēmumiem, kas kopā 2018.gadā nodarbināja 899 darbiniekus.

 

Nozare

Uzņēmumu skaits

Kopējais nodarbināto skaits 2018 gadā

Tirdzniecība

13

91

Pakalpojumi

28

273

Ēdināšanas uzņēmumi

19

140

Tūrisms un ceļojumi, Viesnīcas, Kafejnīcas, bāri, restorāni

5

45

Apstrāde, ražošana

7

350

 

 

 

Savukārt nodokļu termiņa pagarinājumu ir saņēmuši 2 Latgales reģiona uzņēmumi, kas pārstāv vairumtirdzniecības un apstrādes sektorus.

 

Atskatoties uz iepriekšējo krīzi 2009.gadā, tās ietekmes sekas Latgales reģions salīdzinājumā ar Rīgas reģiona uzņēmumiem sajuta ar laika nobīdi vairāku mēnešu izteiksmē, taču kopējie uzņēmumu darbības finanšu rādītāji uzrādīja daudz zemāku kritumu salīdzinājumā ar pārējiem reģioniem un īpaši ar Rīgas reģionu. Lielā mērā to var izskaidrot ar uzņēmēju piesardzīgo stratēģisko plānošanu, iekšējiem resursiem.

 

Ziņu sagatavoja

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs

Lasīt vairāk...

Akcija “Piepildīt sapni” turpinās

29.05.2020

 

Maijs vairākiem bērniem, kas piedalās Viduslatgales pārnovadu fonda labdarības akcijā “Piepildīt sapni”, ir atnesis prieku par skaistām un derīgām lietām. Arī trīs bērni no Riebiņu novada ir iesaistīti akcijā.

 

 

Divi no viņiem ir jau sagaidījuši savu sapņu lietu un var to lietot. Evelīna, kura nupat saņems liecību par 6. klases pabeigšanu, vasaras priekus baudīs uz sava jaunā skrejriteņa. Savukārt Artūrs klausīsies savu mīļāko mūziku, cik vien skaļi un kur vien gribēs, jo viņam tagad ir pašam savs bezvadu skaļrunis. Ļoti ceram, ka arī Angelikas sapnis drīz būs viņas istabā, - šobrīd ikviens var pielikt savu roku, lai tas īstenotos.

 

Viduslatgales pārnovadu fonds visu vasaru piesaistīs finansējumu, lai iepriecinātu pārējos 9 bērnus.  Aicinām ikvienu Riebiņu novada iedzīvotāju iesaistīties akcijā un ziedot bērnu sapņu īstenošanai.

 

Vairāk informācijas par akciju šeit un bērniem, kuri sapņo par skaistām un derīgām lietām šeit

 

 

 

Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle

Evija Gurgāne

Lasīt vairāk...

Noslēdzies 2019./2020.mācību gads novada izglītības iestādēs

29.05.2020

 

Šogad 2019./2020.mācību gads noslēdzās neparasti, jo izglītojamie no 13. marta mācījās attālināti, tāpat nenotika arī tradicionālais gada noslēguma pasākums novadā. Neskatoties uz to, ka tika atcelti dažādi konkursi, sacensības, olimpiādes, varam lepoties ar Riebiņu novada skolēnu sasniegumiem.

 

Pēc novada domes sēdē apstiprinātās kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpus klases konkursos un sporta sacensībās 2019./2020. mācību gadā kopā diplomus un naudas balvas saņēma 117 skolēni: 52 skolēni no Riebiņu vidusskolas,11 skolēni no Sīļukalna pamatskolas, 4 skolēni no Rušonas pamatskolas, 38 skolēni no Galēnu pamatskolas un 12 skolēni no Dravnieku pamatskolas. Pie tam Atzinību un naudas balvu par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu saņēma 11 pedagogi, tajā skaitā Riebiņu vidusskolas 9 skolotāji: Anna Meluškāne, Alla Solovjova, Ārija Pudule, Diāna Bravacka, Ilze Grigule, Laila Vibornā, Anita Puncule, Mārīte Pokšāne, Skaidrīte Vulāne; Dravnieku pamatskolas skolotāja Irēna Mičuliša un Sīļukalna pamatskolas skolotājs Jānis Upenieks.

 

Varam lepoties ar sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs: kopā iegūtas 45 godalgotas vietas, tajā skaitā valsts mērogā – 3 (krievu valodā kā svešvalodā un ZPD); Latgales reģiona – 4 (ZPD); starpnovadu – 25 (angļu valodā, bioloģijā, vēsturē, matemātikā, fizikā, krievu valodā, dabaszinātnēs, latviešu valodā un literatūrā, ķīmijā, filozofijā) un Riebiņu novada – 13.

 

Priecājamies par veiksmīgu piedalīšanos ārpusklases aktivitātēs: dažādos jaunrades un radošo darbu literārajos un mākslas konkursos; skatuves runas un stāstnieku konkursos; valsts pētniecisko darbu konkursā ,,Vēsture ap mums” iegūtas divas 2. vietas un divas 3. vietas; godalgas 48. starptautiskajā bērnu mākslas konkursā ,,Lidice 2020”, bet, gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem, Galēnu pamatskolas tautu deju kolektīvi atlases skatē ieguva 1. un 2. pakāpi, bet Riebiņu vidusskolas folkloras kopa ,,Jumalāni” rezultatīvi piedalījās rīkotajos pasākumos.

 

Kā jau katru gadu, pateicamies arī sportistiem par izcīnītām uzvarām Latvijas, Latgales reģiona un starpnovadu mēroga čempionātos.

 

Paldies izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, skolēniem un vecākiem par  paveikto darbu 2019./2020.mācību gadā. Lai visiem veselīga vasara!

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2019./2020. mācību gadā

  

 

   Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore

Evelīna Visocka

Lasīt vairāk...

Fotokonkurss

27.05.2020

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2020. gadā (informācija tiks papildināta!)

25.05.2020

 

6. jūnijā plkst. 12:00 – Kapenieku kapsētā.

 

6. jūnijā plkst. 12:00 – Baltskaru kapsētā.

 

7. jūnijā plkst. 14:00 – Rutuļu kapsētā.

 

7. jūnijā plkst. 15:00 – Solkas kapsētā.

 

7. jūnijā plkst. 15:00 – Petravsku kapsētā.

 

13. jūnijā plkst. 11.00 – Pieniņu katoļu draudzes kapsēta; plkst. 10:00 sv. Mise Pieniņu Sv. Jēzus Sirds katoļu baznīcā.

 

13. jūnijā plkst. 12:00 – Bukšinu kapsētā.

 

13. jūnijā plkst. 12:00 – Teilānu kapsētā.

 

20. jūnijā plkst. 12:00 – Saunas Vulānu kapsētā.

 

21. jūnijā plkst. 12:00 – Krištopeņu kapsētā; plkst. 11.00 sv. Mise Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā.

 

27. jūnijā plkst. 12:30 – Riebiņu katoļu draudzes kapsētā; plkst. 11:00 sv. Mise Riebiņu Sv. Pētera un Pāvola Romas katoļu baznīcā.

 

4. jūlijā plkst. 12:00 – Krištobu kapsētā.

 

4. jūlijā plkst. 13:00 – Eikšas kapsētā ar svēto Misi.

 

4. jūlijā plkst. 14:00 – Seiļu kapsētā.

 

5. jūlijā plkst. 12:00 – Rušonas kapsētā; plkst. 11.00 sv. Mise Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā.

 

11. jūlijā plkst. 12.00 – Opolūs kapsētā.

 

11. jūlijā plkst. 13:30 – Salenieku kapsētā.

 

18. jūlijā plkst. 12:00 – Maltas Trūpu kapsētā.

 

25. jūlijā plkst. 12:00 – Červiniku kapsētā.

 

25. jūlijā plkst. 13:00 – Ondzuļu kapsētā ar svēto Misi.

 

26. jūlijā plkst. 14:30 – Baibu kapsētā.

 

1. augustā plkst. 12:00 – Pastaru kapsētā.

 

8. augustā plkst. 12:00 – Trūpīšu kapsētā.

 

22. augustā plkst. 13:30 – Vidsmuižas kapsētā; plkst. 12.00 Sv. Mise Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā.

 

29. augustā plkst. 12.00 – Salīšu kapsētā.

Lasīt vairāk...

Var saņemt īstermiņa aizdevumu no vienotā platības maksājuma

25.05.2020

 

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums no vienotā platības maksājuma (VPM). Tas rudenī, kad tiks izmaksāts VPM, tiks atskaitīts no vienotā platības maksājuma, ko saņems lauksaimnieks par VPM pieteiktajiem platības hektāriem. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt no 2020. gada 21. maija līdz 15. augustam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

Īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no vienotā platības maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 

 1. īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 eiro;
 2. atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto hektāru;
 3. saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 100 000 eiro.

 

Īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31. decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.

 

Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aizdevumu:

 1. ja 2020. gadā ir pieteicies vienotajam platības maksājumam;
 2. ja pretendē uz aizdevumu kā de minimis atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, to var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
 3. ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu valsts atbalstu, pieteicējs īstermiņa aizdevuma iesniegumā pamato, kā Covid-19 izplatība negatīvi ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko darbību (pamatojums jābalsta vismaz uz vienu no šiem kritērijiem):
 • atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020. gada martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai jūlijā lauksaimniekam apgrozījums samazinājies vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu;
 • atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020. gada pirmajos piecos mēnešos lauksaimniekam likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar 2019. gada finanšu datiem.

 

 

 

Plašāka informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Ārkārtas atbalsts Covid-19”. Informāciju var saņemt, zvanot uz dienesta klientu apkalpošanas tālruni 67095000.

Lasīt vairāk...

Jaunrades darbu konkurss

20.05.2020

No 20. maija atjaunota lielākā daļa valsts apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu

25.05.2020

 

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka sākot ar 20.maiju, pieejami gandrīz visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi. Vēl pagaidām ierobežojumi saglabāti plānveida stacionāro pakalpojumu jomā un dienas stacionārā nav pieejamas plānveida operācijas, kas tiek veiktas, izmantojot vispārējo anestēziju (endotraheālo anestēziju vai laringeālo masku). Vienlaikus ārstniecības iestādēs tiek saglabātas stingras epidemioloģiskās drošības prasības, savukārt iedzīvotājiem, pirms došanās pie ārsta vai uz izmeklējumu joprojām spēkā iepriekšējā kārtība - iepriekš jāsazinās un jāvienojas par vizītes laiku un bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst.

 

 

Noteikts, ka pirms plānveida operācijām vai invazīvajām manipulācijām ārstējošais ārsts pacientu nosūta Covid 19 testa veikšanai un manipulācija tiks veikta tikai negatīva testa rezultāta gadījumā.

 

No 20.maija stacionārajā veselības aprūpē, papildus jau iepriekš nodrošinātajiem pakalpojumiem (onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte), pieejama:

 

 • izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu čūlu mikroķirurģiska ārstēšana;
 • acu operācijas, kas bez ķirurģiskas iejaukšanās draud ar aklumu, ja nepieciešama stacionāra ārstēšana;
 • invazīva ārstēšana pacientiem ar sirds ritma traucējumiem;
 • kohleārā implantācija;
 • orgānu transplantācija;
 • locītavu endoprotezēšana.

 

Jau vēstīts, ka no 27.marta līdz 20.aprīlim, lai ierobežotu Covid 19 infekcijas izplatību, tika pārtraukta lielākā daļa plānveida veselības aprūpes pakalpojumu, kā arī pacientu pierakstīšana uz veselības aprūpes pakalpojumiem. Sākot ar 20.aprīli plānveida pakalpojumi pakāpeniski tiek atjaunoti, vienlaikus gan ārstniecības iestādēm, gan pacientiem izvirzot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, kas jāievēro, lai ierobežotu infekcijas izplatību. Šobrīd visi pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi aplūkojami  NVD mājas lapā. Ar 23.aprīli ārstniecības iestādes atsākušas arī pacientu pierakstu uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, prioritāri pierakstot pacientus, kuriem tie tika atcelti. Plānots, ka jūnijā gaidīšanas rindu garumi uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiks atjaunoti arī vietnē rindapiearsta.lv, kas uz pakalpojumu ierobežošanas laiku tika pielāgota, lai iedzīvotājiem būtu iespēja noskaidrot, kurš valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzējs strādā un kādi pakalpojumi pieejami.

 

Neskatoties uz to, ka valsts ambulatoro apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana gandrīz pilnībā atjaunota, NVD atgādina, ka ārstniecības iestādēs pacientu apkalpošanas temps šobrīd ir ievērojami lēnāks nekā tas bijis iepriekš, jo līdz ar pakalpojumu atjaunošanu, ieviesti stingrāki piesardzības pasākumi - jānodrošina atsevišķa pacientu plūsma, jāierobežo pacientu skaits, kas vienlaicīgi uzturas ārstniecības iestādes telpās, jānosaka precīzs ierašanās laiks veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, kā arī pēc katra pacienta vizītes jāveic dezinfekcijas pasākumi. Tāpat ārstniecības iestādēs gan mediķiem, gan pacientiem jānodrošina individuālie aizsardzības līdzekļi. Tāpat ārstniecības iestādēm ir saglabāta iespēja sniegt attālinātas speciālistu konsultācijas, ja tas ir iespējams.

 

NVD aicina pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādi veselības aprūpes pakalpojumi šobrīd  ir nepieciešami un nav atliekami, īpaši būtiski tas ir personām, kuras vecākas par 60 gadiem un personām ar novājinātu imunitāti, kurām Covid 19 infekcija var izraisīt smagas sekas.

 

Gadījumos, ja veselības stāvoklis pasliktinās, jāsazinās ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību, savukārt dzīvībai kritiskā situācijā, jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.

 

Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai veselības problēmas parādās ārpus ārsta darba laika, par savu veselība stāvokli un nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var konsultēties, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, kas darbojas visu diennakti vai, iepriekš piesakoties, apmeklēt dežūrārstu.

 

Gadījumos, ja ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes atsakās veikt pierakstu uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem vai nepieciešama precīzāka informācija par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iedzīvotāji aicināti zvanīt NVD uz bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 80001234.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Sintija Gulbe
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
 

Lasīt vairāk...

Paziņojums par projektu konkursa rezultātiem

20.05.2020

 

Riebiņu novada dome no 2020. gada 25. februāra līdz 20. aprīlim (ar pagarinājumu) aicināja jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus atklātajam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

 

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

 

Riebiņu novadā konkursam tika iesniegti 4 projektu pieteikumi. Komisija trīs locekļu sastāvā projektus izvērtēja un īstenošanai apstiprināja 3 projektu pieteikumus.

 

Biedrība “Jaunie Spārni”, projekts “Diennakts nometne “Tauriņu salidojums””– 47 punkti. Projekta mērķis ir Riebiņu novada Rušonas pamatskolas 20 bērniem un jauniešiem noorganizēt diennakts nometni 5 dienu garumā, kurā nodrošināt labvēlīgus apstākļus veselības nostiprināšanai, organizēt izglītošanos un atpūtu, veicināt līdzdalību, attīstot radošo un intelektuālo personības potenciālu, individuālās spējas un dotības, radošo aktivitāti, ievērojot katra bērna un jaunieša intereses.

 

Biedrība “Riebiņu novada attīstības biedrība”, projekts “Saliec rītdienu 153 dienās” – 46,5 punkti. Projekta mērķis – izveidot neformālu jauniešu klubu, iesaistīt Riebiņu novada priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus pozitīvās un motivējošās neformālās apmācībās un aktivitātēs, apgūstot jaunas prasmes un iegūstot piederības sajūtu. Ar projekta “Saliec savu rītdienu 153 dienās” palīdzību motivēt jauniešus rast iedvesmu rītdienai – nākotnei, radīt draudzīgu vidi un drošības sajūtu, sniegt atbalstu, lai jaunietis pārliecinoši turpinātu ceļu uz izvirzīto mērķu un sapņu īstenošanu.

 

Biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība”, projekts “Būt drosmīgam nozīmē dzīvot ar sirdi” – 45,3 punkti. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu prasmi strādāt komandā, sociālās prasmes, motivāciju, veidot stiprāku raksturu, nomainot jauniešu ierasto vidi, paplašināt redzējumu par sociāliem izaicinājumiem sabiedrībā.

 

Viens iesniegtais projekta pieteikums tika noraidīts, neizpildot atbilstības kritērijus.

 

2019./2020. mācību gadā projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tika iesaistītas četras Riebiņu novada izglītības iestādes. Šajos jaunatnes iniciatīvu projektos piedalīties plānots Rušonas, Galēnu un Dravnieku pamatskolu audzēkņiem – gan PMP riska grupas, gan pārējiem skolēniem.

 

Projektus plānots īstenot laika posmā no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada martam. Projekta iesniedzējiem līdz projektu īstenošanas uzsākšanas datumam jānoslēdz līgums ar pašvaldību par projektu īstenošanu. Atbalstāmā summa katram projektam ir EUR 4600, kas pilnā apjomā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

 

 

Projekta koordinatore Riebiņu novadā

Antra Meluškāne

Lasīt vairāk...

Konkurss

20.05.2020

Jau 4. jūnijā sāksies LRT veidots tematisku raidījumu cikls

20.05.2020

 

Sākot ar 4. jūniju trīs nedēļas pēc kārtas jūnijā un pēc tam sākot ar 9. jūliju vēl trīs nedēļas pēc kārtas ik ceturtdienu pl. 07:00 kanālā RīgaTV 24, kā arī Re:TV kanāla interaktīvajā apraidē pl. 18:15, bet virszemes apraidē pl. 18:30 būs skatāms jauns Latgales reģionālās televīzijas (turpmāk LRT) veidots sešu ziņu radījumu cikls. Projekta gaitā raidījumos “Pieci novadi Latvijā” (RīgaTV 24), kā arī “Reģionālās televīzijas piedāvā” (Re:TV interaktīvā apraide) un “Runā Latgale” (Re:TV virszemes apraide)  tiks iekļauti trīs tematiski sižeti, veltīti mazākumtautībām aktuālām tēmām, kā arī visvairāk Covid-19 skartajām nozarēm, to vidū: izglītībai, uzņēmējdarbībai, tūrismam, drošībai un kultūrai.

 

 

Nākamajā dienā pēc šo sižetu pārraides jeb sešas piektdienas jūnijā un jūlijā tie tiks tulkoti krieviski un pārraidīti raidījuma “Runā Latgale” krievu versijā Re:TV kanāla virszemes apraidē pl. 18:45. Savukārt, katras šīs nedēļas nogalē gaidāms studijas ieraksts ar konkrētās nozares ekspertiem, ko varēs vērot kanālā RīgaTV 24 svētdienu rītos pl. 06:00 un pl. 08:30.

 

Raidījumu cikla gaitā skaidrosim un izzināsim, kas aizvien turpinoties ārkārtējam stāvoklim, gan arī pēc tam – visvairāk satrauc iedzīvotājus, kādas ir iepriekš minēto nozaru nākotnes ieceres un idejas, gan arī rādīsim veiksmes stāstus, kas pierāda, ka reģionos dzīvo un darbojas aktīvi un radoši cilvēki.

           

Raidījumu gaitā dosimies uz visdažādākajām vietām Latgalē un sižetu, kā arī studijas ierakstu tematika būs interesanta kā jauniešiem, tā vecākajai paaudzei. Turklāt, katrs varēs sev interesējošos jautājumus uzdot viesiem, kas svētdienās piedalīsies studijas ierakstos. To varēs darīt iesūtot jautājumus uz e-pastu lrt.zinas@inbox.lv, zvanot vai rakstot īsziņas, kā arī sazinoties What’s Up lietotnē t.nr. 26339536, gan arī uzrunājot LRT žurnālistes Ausmu Sprukti, Beatrisi Jakobsoni un Svetlanu Dudarenoku sociālo tīklu vietnē Facebook.com.

 

Visi seši ziņu raidījumi, to tulkojumi krievu valodā un seši studijas ieraksti taps ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes atbalstu, kas gūts konkursā “Par satura veidošanu reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida mazākumtautību valodās”.

 

Pēc pārraides televīzijā visus izveidotos materiālus varēs atrast LRT mājas lapā www.lrtv.lv, kā arī sociālo tīklu vietnēs https://www.facebook.com/LatgalesRegionalaTV/, https://www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV un kanāla RīgaTV 24 platformā https://xtv.lv/, bet sižeti krievu valodā tiks ievietoti speciāli tiem paredzētā LRT sociālo tīklu vietnē: https://www.youtube.com/channel/UCGmAXYrwg2VNe2J_zLSXMPw.

 

P.S. Ārkārtējā stāvokļa laikā kanālu RīgaTV 24 un Re:TV programmās var būt raidījumu raidlaiku izmaiņas.

 

 

Ausma Sprukte

LRT žurnāliste

e-pasts: a.sprukte@inbox.lv

Lasīt vairāk...

NVA uzsāk akciju sezonas nodarbinātības veicināšanai

18.05.2020

 

Lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), sākot ar šī gada maiju, rīko īpašu akciju „Sezonas darbi” un aicina darba devējus, kuri meklē sezonas darbiniekus, iesaistīties akcijā, reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) vai jebkurā NVA filiālē visā Latvijā.

 

Darba devēju reģistrētās sezonas vakances tiks operatīvi publicētas vienkopus un ik dienu aktualizētas sadaļā „Sezonas darbi” NVA tīmekļvietnes galvenajā lapā (www.nva.gov.lv), kā arī sadaļās „Klientiem” un „Darba devējiem”. Līdz ar to darba meklētāji varēs ērti un ātri iegūt informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm un piemeklēt sev vispiemērotāko darba vietu, savukārt darba devējiem tā būs iespēja atrast sezonas darbiniekus.

 

NVA direktore Evita Simsone: „Katru gadu, vasarai tuvojoties, gan Latvijas lauku saimniecībām, gan vairāku citu nozaru darba devējiem nepieciešami sezonas darbu veicēji.   Aicinu bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvi sekot NVA akcijai „Sezonas darbi”, apmeklēt NVA mājaslapu, iepazīt aktuālos sezonas darba piedāvājumus un pieteikties piemērotam sezonas darbam. Aicinu darba devējus akcijas „Sezonas darbi” laikā ne vien reģistrēt sezonas vakances, bet arī izmantot NVA pakalpojumu piemērotu pretendentu atlasei.”

 

Sociālajā vietnē Facebook “ ir izveidots konts CV un vakanču portāls”, kurā publicēta informācija par akcijas „Sezonas darbi” norisi, NVA CV un vakanču portālu, tā iespējām, aktuālajām vakancēm un piemērotu pretendentu atlasēm.

 

NVA reģistrētie bezdarbnieki, strādājot sezonas darbus, var saglabāt arī bezdarbnieka statusu, jo līdz šī gada 31.decembrim bezdarbniekiem ir pagarināts īslaicīgās nodarbinātības periods, proti – NVA reģistrētais bezdarbnieks saglabā bezdarbnieka statusu, ja ir nodarbināts uz noteiktu laiku, kas gada periodā nepārsniedz kopumā 120 dienas.

 

Darbs gaida darītāju!

  

Detalizētāka informācija par NVA akciju „Sezonas darbi”: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=700

Lasīt vairāk...

Lielajā Talkā šogad kopumā talkots 955 vietās visā Latvijā

18.05.2020

 

Neskatoties uz laikapstākļiem un vīrusa draudiem, arī šogad talkotāji bijuši aktīvi un pieteikuši 955 talkošanas vietas, kas ir tikai par 1/3 mazāk nekā pagājušajā gadā. Latvija šogad var kalpot par piemēru visām pasaules valstīm, jo pat sarežģītos apstākļos, kad valstī noteikts ārkārtējais stāvoklis, cilvēki rūpējas ne vien par savu veselību, bet arī par apkārtējo vidi. Tomēr neaizmirsīsim, ka šī talka ir lieliska iesildīšanās Pasaules talkai, kura norisināsies 19. septembrī.

 

Šogad Lielā Talka notika nedaudz neierastākā formātā, lielāku uzsvaru liekot uz individuālu talkošanu, taču, pēc valdības lēmuma, kas atļāva pasākumus, kuros var pulcēties līdz 25 cilvēkiem, pieauga arī pieteikto talku skaits.

 

“Man ir patiess prieks, ka cilvēki, neskatoties uz lietu un vēju, kā arī ierobežojošiem noteikumiem, šodien tomēr devās talkot. Es kārtējo reizi pārliecinos, ka mūsu tauta ir apbrīnas vērta. Mēs spējam iedvesmot viens otru un citus uz labiem darbiem. Laikam jau vēlme pēc tā, lai mēs dzīvotu sakoptā, skaistā un zaļā valstī, ir ierakstīta mūsu ģenētiskajā kodā. Pilnīgi piekrītu tam, ko šorīt, atklājot talku, teica Valsts prezidents, proti, ka Lielā Talka ir viena no latviešu gudrākajām tradīcijām un ar to mums jādalās ar citām pasaules valstīm. Vēlos vēlreiz pateikties visiem tiem, kuri saprot, ka sakopjot savu apkārtni, lai varam dzīvot zaļā un ekoloģiski tīrā vidē, mēs labvēlīgi ietekmējam arī savu veselību. Nebiju cerējusi, ka talkai tiks pieteikts tik liels vietu skaits, bet tas, ko redzu šodien, liecina, ka spējam izvērtēt, kas ir svarīgi mums visiem kopumā,” uzsver Lielās Talkas valdītāja Vita Jaunzeme.

 

Ņemot vērā cilvēku atsaucību un to, ir vēlme turpināt talkot arī nākamās nedēļas laikā, to ir iespējams darīt, taču talka jāsaskaņo ar savu vietējo pašvaldību. Aicinām, ka ne tikai Lielās Talkas norises laikā, bet gan visa gada garumā, cilvēki ir aicināti talkot un rūpēties par vidi.

 

“Šogad mēs nerīkojam kolektīvo uzņēmuma talku, taču Latvijas Valsts mežu darbinieki, neskatoties uz to, piedalās individuāli. Diemžēl jāsecina, ka pēdējos gados atkritumu daudzums Latvijas mežos nevis samazinās, bet pieaug. Tāpēc mūsu darbiniekiem talkošana nav sveša lieta, atkritumu mežā savācam teju katru dienu. Tāpēc aicinu arī ikvienu Latvijas iedzīvotāju, dodoties pastaigā dabā, paņemt līdzi maisiņu un pa ceļam savākt arī atkritumus. Ja katrs no mums būs tik atbildīgs, tad kopīgiem spēkiem panāksim to, ka Latvija tik tiešām mūs tīrākā un zaļākā valsts pasaulē!” Uzsver Latvijas valsts mežu Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.

 

“Iepriekšējos gadus mūsu uzņēmums talkoja Sarkandaugavas apkārtnē, taču šogad situācija ir mazliet savādāka, un aicinājām visus savus darbiniekus talkot savās mājās, lai kopīgiem spēkiem sakoptu Latviju. Mums, kā uzņēmumam, ir patiess prieks atbalstīt Lielo Talku, jo strādājam kopīga mērķa – Latvijas ilgtspējīgas attīstības – vārdā. Manuprāt, uzņēmumiem vajadzētu vairāk aizdomāties par to, kā savu ražošanas procesu padarīt zaļāku un videi draudzīgāku, lai saglabātu to tīru un veselīgu. Tieši tāpēc mums ir liels gandarījums būt daļai no Lielās Talkas un nest šo ideju tālāk,” skaidro “Mežpils alus” mārketinga vadītāja Inga Berkoviča.

 

Tiekamies šā gada 19.septembrī Pasaules talkā!

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi