Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Pārrobežu reģiona invazīvo sugu saraksts aizsargājamām teritorijām

18.01.2021

Projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” iesaistītās valstis - Latvija, Lietuva un Baltkrievija, vienojās par kopīgu pārrobežu reģiona invazīvo sugu sarakstu aizsargājamām teritorijām ar tajā ietvertām 13 augu sugas un 12 dzīvnieku sugām, kuru sastopamība un pārvaldība tiks pētīta.

 

Sabiedrība aicināta iesaistīties un ziņot Daugavpils Universitātei par šīm sugām, ja tās manītas šādas 13 pierobežas aizsargājamās teritorijās:

 

• Teiču dabas rezervāts,

• Rāznas nacionālais parks,

• Dabas parks “Adamovas ezers”,

• Dabas parks “Aiviekstes paliene”,

• Dabas liegums “Grebļukalns”,

• Dabas parks “Sauka”,

• Dabas liegums “Lubānas mitrājs”,

• Dabas liegums “Ojatu ezers”,

• Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”,

• Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”,

• Dabas liegums “Skujaines un Svētaines ieleja”,

• Dabas parks “Bauska”,

• Aizsargājamā aleja “Blankenfeldes muižas aleja”.

 

Lūgums ziņas sūtīt uz e-pastu maksims.balalaikins@biology.lv, nosūtot organisma fotogrāfiju un informāciju par to.

 

 Lietuvas – Latvijas - Baltkrievijas pārrobežu reģiona invazīvo svešzemju sugu saraksts aizsargājamās teritorijās ir pieejams dokumentā: IAS Common list.

Lasīt vairāk...

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sākas ziemas uzņemšana

18.01.2021

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) līdz 31. janvārim notiek jauno studentu ziemas uzņemšana. Dokumentu var iesniegt attālināti, reģistrējot pieteikumu sistēmā www.rta.lv/register/ Reflektanti pilna laiks studiju programmās var pretendēt uz valsts finansēto budžeta vietu. Kopējais budžeta vietu skaits ziemas uzņemšanā – 42. Nepilna laika studijas ir par maksu. Ir iespēja noformēt Studiju vai studējošā kredītu.

 

 

Ar uzņemšanas nosacījumiem var iepazīties: https://www.rta.lv/uznemsanas_noteikumi Studiju programmu uzskaitījums atrodams: https://www.rta.lv/notikums/901

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopumā piedāvā 49 studiju programmas pilna un nepilna laika studijām visos līmeņos – pamatstudijās, maģistra un doktora līmenī – trīs fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības; Inženieru fakultātē; Izglītības, valodu un dizaina. Pašlaik RTA studē pāri par 1650 studentiem no Latvijas un ārvalstīm. RTA ir 6. lielākā valsts dibinātā augstākas izglītības iestāde.

 

Moderna studiju vide, mūsdienīgs laboratoriju aprīkojums, draudzīga atmosfēra un pats galvenais – valsts finansētas budžeta vietas pilna laika studijām. RTA ir zinoši pasniedzēji un savas izvēlētās studiju jomas profesionāļi. Vairāk nekā 60% akadēmiskā personāla ir ar doktora zinātnisko grādu.

 

Akadēmijai ir viens no labākajiem tehniskajiem nodrošinājumiem, studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties konkursos Latvijā un ārzemēs. Akadēmija nodrošina dzīvošanas iespējas dienesta viesnīcā, kā arī stipendijas labākajiem un aktīvākajiem studentiem.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

E-pasts: san@ru.lv

Lasīt vairāk...

Domes sēdes darba kārtība

19.01.2021

 

Šī gada 19. janvārī plkst. 14.00 notiks kārtējā Riebiņu novada domes sēde. Darba kārtība.

Lasīt vairāk...

Aktualitātes Riebiņu CB janvārī

13.01.2021

NVA EURES veidos tiešsaistes raidījumu ciklu remigrācijas atbalstam “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”

13.01.2021

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES darba mobilitātes konsultanti, balstoties uz savu darba pieredzi, veidos remigrācijas jautājumiem veltītu  tiešsaistes raidījumu ciklu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, lai sniegtu aktuālāko informāciju par atgriešanās iespējām Latvijā un atbildētu uz skatītāju jautājumiem. Tiešsaistes raidījumi, sākot ar 2021.gada 28. janvāri, tiks pārraidīti katra mēneša pēdējā ceturtdienā  plkst.16.00 EURES Latvia Facebook lapā (https://www.facebook.com/eureslatvia).

 

Pirmajā raidījumā skatītāji uzzinās par EURES darba mobilitātes konsultantu pakalpojumiem un  atbalstu remigrantiem. NVA EURES konsultanti informēs par darbībām, kas jāveic mītnes valstī un Latvijā, lai atgriešanās noritētu mierīgi un droši. Tiešsaistes translācijas sekotājiem būs iespēja uzdot jautājumus EURES Latvia Facbook lapas komentāru sadaļā, kā arī vienoties par attālinātu konsultāciju.

 

NVA EURES konsultants Andris Segliņš: “Daudzi Latvijas valstspiederīgie, dzīvojot un strādājot ārvalstīs, apsver iespēju atgriezties Latvijā. Pārcelšanās iemesli ir dažādi: vēlme būt kopā ar ģimeni, alkas pēc Latvijas dabas, ierastās vides, valodas, kā arī vēlme pielietot ārvalstīs iegūtās prasmes un pieredzi, lai izmantotu iespēju uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā. Lai atgriešanās Latvijā noritētu pēc iespējas veiksmīgāk un bez liekām raizēm, ir savlaicīgi jānoskaidro visa nepieciešamā informācija un jāveic vairāki sagatavošanās darbi. Par aizbraukšanu jāinformē attiecīgās ārvalsts iestādes, jāsakārto mantu pārvešanas jautājumi, jānoformē bezdarbnieka pabalsta eksports un citi dokumenti. Tiešsaistes raidījumu cikls “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” sniegs informāciju, kas ikvienam Latvijas valstspiederīgajam palīdzēs sagatavoties aizbraukšanai no ārvalsts, ja ir pieņemts lēmums atgriezties Latvijā.”

 

Tiešsaistes raidījumos “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” NVA EURES konsultants Andris Segliņš uz sarunu aicinās dažādu nozaru speciālistus, kuri stāstīs par darba iespējām un dzīves apstākļiem Latvijā, kā arī dalīsies savā pieredzē.  Skatītāji tiks informēti par nepieciešamo dokumentu kārtošanu gan ārvalstī pirms aizbraukšanas, gan Latvijā, atgriežoties, par bezdarbnieka pabalsta eksportu, dzīvesvietas deklarēšanu, bērnu pieteikšanu bērnudārzā vai skolā, iegūtās kvalifikācijas atzīšanu un veselības pakalpojumiem Latvijā,  tiks sniegti padomi, kā izveidot CV un uzrakstīt motivācijas vēstuli.

 

 

NVA EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam!

 

Ja Jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, sociālo aizsardzību (ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts un tā eksports u.c.) vai starpvalstu nodokļu samaksu, aicinām sazināties ar NVA EURES konsultantiem.

Mājaslapa: www.nva.gov.lv/eures

E-pasts: eures@nva.gov.lv

Facebook: www.facebook.com/eureslatvia/

Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 EURES čats:

https://ec.europa.eu/eures/public/chat-with-eures-advisers

Lasīt vairāk...

Foto konkurss

12.01.2021

Notiks 2 semināri nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai

11.01.2021

 

Lai stiprinātu Latgales kultūras dzīves organizatoru un Latgales kultūras biedrību pārstāvju zināšanas nemateriālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju saglabāšanā, Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas reģions 2021. gada 14. un 25.janvārī rīko divus Latgales reģionam nozīmīgus tiešsaistes seminārus "LATGALES TRADĪCIJU ILGTSPĒJA MŪSDIENU VIDĒ".

 

2021. gada 14. janvāra semināra (programma) interesentus aicinām pieteikties interneta vietnē: https://ej.uz/14012021Mantojums .

 

Informācija interesentiem:

Oskars Zuģickis,

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators, tālr.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

Lasīt vairāk...

Atcerieties par drošību, apsildot mājokļus!

11.01.2021

 

Iestājoties vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas saistīti ar apkuri. Ugunsgrēku iespējamie izcelšanās iemesli visbiežāk ir nepareiza vai bojātu apkures ierīču lietošana, netīrīti dūmvadi un nevērīgi atstāti degtspējīgi priekšmeti pie vai uz krāsns. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centa prognozes liecina, ka brīvdienās un nākamajā nedēļa gaisa temperatūra būtiski pazemināsies, tādēļ VUGD aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību apsildot mājokļus!

 

Kurinot krāsni, rīkojies apdomīgi!

 

Svarīgākais gada aukstajos mēnešos, kurinot vietējās apkures ierīces, ir ievērot elementāru piesardzību. Aizliets izmantot bojātus dūmvadus un krāsnis, kā arī tās pārkurināt. Ja mājokļa apsildīšanai tiek izmantota malka, jāpārliecinās, ka pagales nepārsniedz kurtuves izmērus. Savukārt kurināmajam un citiem degtspējīgiem materiāliem jāatrodas vismaz 1,2 metru attālumā no kurtuves atveres. Apkures iekārtas virsmai jābūt brīvai no degtspējīgiem materiāliem, piemēram, uz tās nedrīkst žāvēt drēbes un apavus. VUGD aicina, apsildot mājokli, vienmēr uzraudzīt apkures krāsnis un katlus, ja vien to tehniskās ekspluatācijas noteikumi neparedz citādi.

 

Iztīri sodrējus no skursteņa!

 

Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk nekā 500 izsaukumiem, kur dūmvados deg sodrēji. Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, samazina apkures ierīces darbības efektivitāti un var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos.

 

VUGD aicina regulāri apsekot un tīrīt sodrējus no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem. To vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, to var veikt paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem ierasti tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1.novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam). Reizi piecos gados jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt speciālists.

 

Apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto gāzi – tīra un tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce bijusi atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.

 

Ievēro piesardzību, izmantojot elektriskos sildītājus!

 

Nereti iedzīvotāji mājokļa apsildīšanai izmanto elektriskās sildierīces. Aicinām pievērst uzmanību ierīču ražotāju instrukcijās paredzētiem drošas lietošanas noteikumiem, piemēram, neapklāt sildierīces vai uz tās žāvēt apģērbu, kā arī neizmantot bojātas elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas pat tad, ja bojājums šķiet nenozīmīgs.

 

Dūmu detektors var glābt dzīvību

 

Vistraģiskākie ugunsgrēki notiek naktī, kad cilvēki guļ un nepamana aizdegšanos. Tādēļ mājoklī ir jāuzstāda dūmu detektors, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs par sadūmojumu un ugunsgrēka izcelšanos, dodot iespēju izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

 

Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības, tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku dzīvībām un jau šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru! Plašāk par dūmu detektoriem un to uzstādīšanu lasiet: www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/5573-par-dumu-detektoriem

 

Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani uz tālruņa numuru 112!

 

Plašākai informācijai:

Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Lasīt vairāk...

Aicinām piedalīties pētījumā par administratīvi teritoriālo reformu

11.01.2021

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Vadības zinātnes maģistra studiju programmas studente Guna Malinovska savā maģistra darbā veic pētījumu par administratīvi teritoriālo reformu.

Ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālā reforma lielākā vai mazākā mērā ietekmēs ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīvi, tāpēc lūdzu Jūsu atbalstu pētījuma tapšanā.

 

Lūgums ovada iedzīvotājiem piedalīties pētījumā  Ikviena novada iedzīvotāja viedoklis ir svarīgs!

 

Aptauja ir pieejama ŠEIT (ja nevar atvērt saiti, tad izmantojiet https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB-KcaRUfVxPnzqC5A9LOWedQcljeU-vBf1u5FYWNvwJeHOw/viewform?usp=sf_link )

 

Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā. Pētījuma laikā netiks iegūti un apstrādāti Jūsu personas dati.

 

Jau iepriekš pateicos par ieguldīto laiku un sapratni!

 

Ar cieņu

Guna Malinovska

guna.malinovska@gmail.com

Lasīt vairāk...

Silajāņos iedzīvotāji atjauno gājēju celiņu

06.01.2021

 

Silajāņu pagasta iniciatīvu grupas dalībnieki 2020. gada rudenī ar Riebiņu novada domes finansiālu atbalstu Mazo grantu projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros realizēja projektu “Gājēju celiņa atjaunošana Silajāņu ciematā”.

 

Vecais gājēju celiņš, kas atrodas uz divām pašvaldībai piederošām zemes vienībām, un kas ierīkots pašā Silajāņu centrā aptuveni pirms 40 gadiem, jau sen kļuvis par neatņemamu ciemata ainavas sastāvdaļu. Iedzīvotāji to izmanto, lai no autobusa pieturas varētu droši un ērti nokļūt līdz pagasta teritoriālajai pārvaldei un līdz savai dzīvesvietai. Tāpat celiņu izmanto individuālie nūjotāji un pastaigu cienītāji.

 

Silajāņos nav parka, uz kuru var aiziet pastaigā, nav dabas objektu, kas piesaista tūristus, taču sakopta vide ciemata centrā noteikti rada vēlēšanos izbaudīt lauku mieru un palielina tā pievilcību apmeklētājiem, tāpēc projekta ietvaros tika veikti infrastruktūras labiekārtošanas darbi un teritorijas sakārtošana, atjaunojot gan fiziski, gan morāli novecojušu, ar sūnām apaugušu, daudzviet labotu gājēju tiltiņu, kā arī uzstādot tā tuvumā koka soliņu.

 

Lai rekonstruētu un ainaviski pilnveidotu esošo gājēju celiņu un blakusteritoriju, tika nomainītas ietves vecās betona plāksnes pret jaunām 70 metru garumā, tiltiņa vecie koka dēlīši nomainīti pret jauniem.

 

 

Atjaunotu celiņu var izmantot ikviens Silajāņu iedzīvotājs, ikviens viesis, jo celiņš stiepjas gar valsts ceļu pa liepu aleju, kas savieno Silajāņu autobusa pieturu ar pagasta teritoriālo pārvaldi, ar bibliotēku, ar ceļu, ko izmanto gājēji, lai nokļūtu līdz savu māju pagalmiem, tāpēc iedzīvotāju ērtībai bija svarīgi saglabāt esošo gājēju celiņu, un celiņa atjaunošana izmainīja apkārtējo ainavu, kļuva sakopta un droša dēļ pārvietošanās.

 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 998.33, no kuriem pašvaldības finansējums – EUR 600.00, bet pašu finansējums un brīvprātīgais darbs – EUR 398.33.

 

Projekta vadītāja

I. Sparāne

Lasīt vairāk...

Noslēdzies Nordplus Junior programmas projekts

06.01.2021

Dravnieku pamatskola (LV) kopā ar projekta partneriem Riebiņu vidusskolu (LV) un Puka skolu (EE) veiksmīgi īstenojuši Nordplus Junior programmas projektu “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē” (The significant role of fish in our lives), projekta Nr. NPJR-2019/10139.

 

Šī projekta mērķis bija paplašināt skolēnu zināšanas par vietējos ūdeņos dzīvojošajām zivīm, saprast dabas resursu nozīmi un lomu ikdienā, kā arī apzināties ar tiem saistītos ikviena pienākumus un atbildību. Tā kā šis ir starptautisks projekts, darba valoda galvenokārt bija angļu valoda. Skolēniem tā bija lieliska iespēja pārbaudīt savas prasmes un zināšanas, pilnveidot tās un gūt starptautisku pieredzi darbā ar kaimiņvalsts projekta partneriem.

 

Projekta laikā tika īstenotas 2 mobilitātes aktivitātes katrā no projekta dalībvalstīm, kā arī dažādi pasākumi un konkursi projektā iesaistīto Latvijas un Igaunijas skolu un novadu mērogā. Ņemot vērā neparasto situāciju saistībā ar Covid-19, visas projekta aktivitātes sākot ar 2019. gada pavasari tika jo īpaši rūpīgi plānotas un pielāgotas atbilstoši jaunajiem apstākļiem un ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, tādējādi radot vienlīdz drošu un patīkamu laika pavadīšanas vidi kopīgo projekta mērķu sasniegšanai.

 

Projekta noslēgumā tika izdots sienas kalendārs 2021. gadam ar projekta laikā notikušo pasākumu un aktivitāšu bildēm, kuru autori ir paši projekta dalībnieki. Kalendārs iespiests SIA “Latgales druka” un to saņēmušas ne tikai abu partneru valstu projekta grupas, bet arī mūsu galvenie atbalstītāji, ar kuru palīdzību tika organizētas un veiksmīgi īstenotas projektā plānotās aktivitātes. Atskatoties uz aizvadīto projekta periodu, patiess prieks un gandarījums par kopīgi paveikto darbu un realizētajām idejām, gūtajiem iespaidiem, jaunām zināšanām un pieredzi, kā arī neaizmirstami būs kopā pavadītie brīži un piedzīvotais.

 

 

Projekts tika īstenots ar Ziemeļu Ministru padomes finansējumu un Riebiņu novada pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu. Ziemeļu Ministru padomes projekta finansējums EUR 6520,00 piešķirts Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas “Mobilitātes aktivitātes” klašu apmaiņas (Nordplus Junior Mobility activity, Class exchange) ietvaros. Projekta realizēšanas termiņš – no 2019. gada augusta līdz 2020. gada decembrim (līdz ar Covid-19 infekcijas izplatību projekta īstenošanas periodam tika piešķirts pagarinājums).

 

Paldies visiem projekta entuziastiem, aktīvajiem dalībniekiem un saprotošajiem atbalstītājiem.

 

Vairāk informācijas pieejams projekta partneru skolu un projekta mājas lapā: https://nordplusfishproject.weebly.com/

 

Projekta vadītāja

Arnita Znotiņa

Lasīt vairāk...

BIOR veiks Latvijas upju inventarizāciju

06.01.2021

 

Valsts zinātniskā institūta "BIOR" vadošie pētnieki uzsākuši darbu pie Latvijas upju ierindošanas prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā. Kopumā plānots inventarizēt 19 tūkstošus kilometru Latvijas upju.Šobrīd, sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālistiem, tiek veidots upju saraksts un visas Latvijas upes tiks sadalītas vienu kilometru garos posmos. Par katru upes posmu datubāzē tiks iekļauta pieejamā informācija, piemēram, upes kritums, gultnes substrāts, zemes izmantošanas veids upes krastā. Pētnieki plāno apkopot informāciju par aptuveni 19 tūkstošiem posmu.Latvijas upju inventarizācija nepieciešama, lai novērtētu upju nozīmi zivju sugu aizsardzībā un faunas daudzveidībā, kā arī saimnieciski izmantojamo zivju resursu saglabāšanā. Šāda datu bāze nodrošinātu zinātniski pamatotu upju apsaimniekošanas pasākumu plānošanu un palielinātu upju atjaunošanas pasākumu efektivitāti.Pirms Latvijas upju inventarizācijas darba uzsākšanas vadošie "BIOR" pētnieki, sadarbībā ar upju apsaimniekošanā iesaistītajām organizācijām, kā arī individuālajiem upju apsaimniekošanas ekspertiem un entuziastiem veica priekšizpēti un apzināja  vērtīgākās zivju sugas. Tāpat tika noteikti nozīmīgākie upju novērtēšanā izmantojamie dati un to avoti.Par Latvijas upēs nozīmīgākajām zivju sugām tika atzītas ceļotājzivis (lasis, taimiņš, upes nēģis u.c.), citas lašveidīgās zivis (alata un strauta forele), kā arī citas zivis, kuras uzturas salīdzinoši strauji tekošos ar skābekli bagātos ūdeņos. Nozīmīgākie šo sugu stāvokli ietekmējošie faktori ir upju kritums, gultnes substrāts un ūdens temperatūra, kā arī upēs esošie aizsprosti, mazo HES ekspluatācija, upju iztaisnošana un bebru aktivitātes.


Upju inventarizāciju plānots pabeigt līdz šā gada vasarai, pēc tam "BIOR" pētnieki izveidos publiski pieejamu upju sarakstu, kurā tiks apskatīti un uzskaitīti efektīvākie apsaimniekošanas pasākumi. Pieejamais saraksts ļaus racionāli izmantot pieejamos finanšu līdzekļus, lai veiktu upju atjaunošanu, balstītu uz zinātniski pamatotiem lēmumiem.Pētījumu valsts zinātniskais institūts "BIOR"  īsteno Latvijas Vides aizsardzības fondu projekta "Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā" ietvaros.Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" ir viens no lielākajiem zinātniskajiem institūtiem Baltijā un vadošais pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses jomā. Institūts, balstoties uz inovatīvām pētniecības metodēm, rada praktiski pielietojamas zināšanas tādās jomās kā sabiedrības un vides veselība, pārtika, zivsaimniecība un veterinārmedicīna.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior"
Sabiedrisko attiecību vadītāja
 

Lasīt vairāk...

“Vilkvālēs” dzimst jaunas idejas!

06.01.2021

 

Riebiņu novada domes “Uzņēmēju grantu konkursa 2020” ietvaros tika piešķirts finansējums projektam “Kokapstrādes iekārtu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai inovatīvu produktu ražošanai”.

 

Projekta mērķis – uzsākt un īstenot uzņēmējdarbību, radot jaunus un inovatīvus produktus, tādējādi nodrošinot uzņēmējdarbības attīstību un ienākuma līmeņa celšanos. Riebiņu novada Stabulnieku pagasta Cepernieku “Vilkvālēs” notika projekta aktivitāšu īstenošana.

 

 

Projekta ietvaros tika iegādātas iekārtas, lai varētu īstenot plānotās aktivitātes: kopējošā koka virpa, biezumēvele, skaidu nosūcējs, ekscentriskā slīpmašīna, asināšanas iekārta un 4 līmspiedes. Kopējās projekta izmaksas ir  EUR 2400,00, no tiem līdzfinansējums EUR 400,00 apmērā, kas tika segts no saviem līdzekļiem.

 

 

Pamazām tiek uzsākta netradicionālu interjera un dizaina priekšmetu gatavošana, virpotu trauku un sīko kokizstrādājumu gatavošana, izmantojot epoksīdsveķus un dabas materiālus. Nākotnē tiek plānota uzņēmējdarbības paplašināšanās. Paldies Riebiņu novada domei par piešķirto atbalstu.

 

Projekta īstenotājs

V. Gudļevskis

Lasīt vairāk...

COVID-19 testam var pieteikties "BIOR" testēšanas punktos Rīgā un Latgalē

04.01.2021

 

Ņemot vērā, ka tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas vienotais Covid-19 analīžu pieteikšanās tālrunis  8303, iedzīvotājus, kuriem nepieciešams veikt COVID-19 testu, aicinām zvanīt uz valsts institūta "BIOR" testēšanas punktiem.

Lai pieteiktos COVID-19 testam, aicinām iepriekš zvanīt uz tālruni 28369560 vai sūtīt SMS. Tāpat COVID-19 testēšanai ir iespēja pieteikties elektroniski mājas lapā www.bior.lv aizpildot pieteikšanās formu vai sūtot pieteikumu uz e-pastu covid@bior.lv.

 

COVID-19 paraugu noņemšana tiek nodrošināta divos testēšanas punktos Rīgā Lejupes ielā 3, Rēzeknē Liepu ielā 33 un Daugavpilī Varšavas ielā 24.

 

Valsts zinātniskais institūts "BIOR" ir vadošais pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centrs Baltijā. Institūts, balstoties uz inovatīvām pētniecības metodēm, rada praktiski pielietojamas zināšanas tādās jomās kā sabiedrības un vides veselība, pārtika, zivsaimniecība un veterinārmedicīna.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Dimante

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior"

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Lasīt vairāk...

2021. gada 1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts

04.01.2021

 

2021. gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus[1] var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

 

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi:

 

Visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš – 23. datums.

 

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā mainās kārtība, kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai[3]. Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa automātiski tiek sadalīta un novirzīta samaksai – atbilstoši tiem nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš ir iestājies. Vispirms tiek segtas senākās saistības (FIFO princips). Līdz ar to maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai maksājums segtu noteiktu saistību, obligāti ir jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav piešķirti saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.

 

Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas ir samaksāti un kādas ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs pieejama jauna sadaļa “Maksājumu un nomaksas stāvoklis”.

 

Pārejas posmā 2021.gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai kārtībai.

 

Lai uzsāktu darbu ar vienoto kontu, VID veic apjomīgus modernizācijas darbus, līdz ar to var būt īslaicīgi traucēta VID IS pieejamība.

 

Ar plašāku informācija par vienoto nodokļu kontu varat iepazīties tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu konts”.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēlēties tēmu “Vienotais nodokļu konts”.

 

[1] Muitas maksājumu samaksas kārtība un konti nemainās. Vienotajā nodokļu kontā tos plānots ieskaitīt, sākot ar 2023. gadu.

[2] Pašnodarbinātas personas ziņojums, kas jāsniedz saimnieciskās darbības veicējam, autoratlīdzības saņēmējam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, kuri nodokļus maksā paši.

Lasīt vairāk...

Rimšu ģimene no Galēnu pagasta saņem valsts prezidenta apsveikumu Ziemassvētkos

23.12.2020

 

Par stabilu Rīgas pils tradīciju kopš Latvijas valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras laikiem ir kļuvusi svētku egles iedegšana kopā ar dižģimenēm no visiem Latvijas novadiem un pilsētām Rīgas pils laukumā. Egles iedegšanas pasākumā piedalās katra novada labākās, stiprākās, kuplākās un radošākās daudzbērnu ģimenes, par kurām Valsts prezidents ir saņēmis atsauksmju vēstules no novadu pašvaldībām.

 

 

Ņemot vērā esošo situāciju valstī, ģimenes no visas Latvijas šogad nepiedalījās svētku egles iedegšanā Rīgas pils laukumā klātienē, taču saņēma valsts prezidenta Egila Levita apsveikumu un dāvanas, tostarp arī Rimšu ģimene no Galēnu pagasta. Nodot sveicienus tika uzticēts Riebiņu novada domes priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim, kas sveicot Rimšu ģimeni pie svētku egles Riebiņos, novēlēja veselību un sirdsmieru Ziemassvētkos, norādot, ka Riebiņu novads lepojas ar atsaucīgo, radošo, dziedošo un talantīgo Rimšu ģimeni.

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

R. Naglis 

Lasīt vairāk...

Izveidots ceļvedis pacientiem, kas slimo ar Covid-19 un ārstējas mājās

23.12.2020

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina uz e-apmācību

22.12.2020

 

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektroniskās apmācības moduli "Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju", kas ikvienam interesantam ir pieejams e-pakalpojumu vietnē http://e-apmaciba.nva.gov.lv (autorizācija ar portāla Latvija.lv starpniecību).

 

Elektroniskais mācību modulis darba meklētājiem tiešsaistē ļaus apgūt darba meklēšanas metodes, iemācīs, kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā noteikt prioritātes, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, lai darbs būtu atrasts. Tagad iemācīties efektīvi meklēt darbu var jebkurš interesents attālināti, ja vien pieejams internets.

 

Elektroniskās apmācības modulis "Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju" sastāv no trim sadaļām: "Darba meklēšana", "Laika plānošana" un "Stresa vadība". Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektroniskās apmācības moduli "Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju" un turpināt darba meklējumus, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus!

Lasīt vairāk...

Uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai tiks sakārtots vēl viens objekts

22.12.2020

 

Riebiņu novada dome realizē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”, kur Preiļu novada dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu novada dome kā projekta sadarbības partneris.

 

Projekta vispārējais mērķis ir Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

 

      

 

      

Attēlos: autoveļa Nr. 1 Polkorona - Voveri esošās situācijas fotofiksācijas

 

Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Riebiņu novada Stabulnieku pagastā esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Veicot Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona – Voveri km 0.650 – 2.720 ceļa infrastruktūras uzlabošanu, tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruktūru. Rezultātā tiks veicināta vietējās uzņēmējdarbības attīstība, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu lauku teritorijās. Projekta rezultātā tiks izveidotas jaunas darba vietas, paplašināts uzņēmējiem pieejamo pakalpojumu klāsts un sakārtota publiskā infrastruktūra.

 

Projekta plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam mērķim un SAM 5.6.2. mērķim. Projekta kopējās izmaksas – EUR 400 000.00, no kurām ERAF ir EUR 340 000.00, valsts budžeta un pašvaldību finansējums – EUR 60 000.00.

 

Projekta sasniedzamo rādītāju vērtības – tiks atjaunota 3.50 ha liela degradētā teritorija Riebiņu novadā, izveidotas jaunas 5 darba vietas un EUR 340 000.00 komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

 

Projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši. 

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts ceļa posms Nr.1 Polkorona – Voveri km 0.650 - 2.720 garumā. Kopējā garumā 2,07 km.

 

Projekta ietvaros tiks veikta caurteku un ūdens novades sistēmas sakārtošana: sakārtojot meliorācijas sistēmu un iztīrot novadgrāvjus ceļa blakus teritorijā. Uz ceļa posma paredzēts  Polkorona –Voveri 0.650-2.720 asfaltbetona segums. Tiks uzlabots ceļa tehniskais stāvoklis, paaugstināts satiksmes drošība un komforts, samazinās ceļu uzturēšanas darbu apjomi, ļaus nodrošināt drošu piekļūšanu teritorijā esošajiem īpašumiem un ražošanas uzņēmumiem, tā veicinot ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un pārējās teritorijas attīstību, kā arī vienkāršojot ceļa uzturēšanas darbus.

 

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

Ja rodas kādi jautājumi par ceļu uzturēšanu vai ekspluatāciju, lūgums sazināties ar Riebiņu novada ceļu būvinženieri Andri Bilzēnu (t. 29453676).

 

 

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

 

Lasīt vairāk...

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi turpināsies arī 2021. gadā

22.12.2020

 

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. 

 

Projektu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 

Pašvaldība informē, ka autoceļu pārbūves darbi 2021. gadā paredzēti Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļam Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58, kas tiks veikti  projekta Nr. 19-03-A00702-000078 “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58 pārbūve” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada Galēnu pagasta grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. Projektā paredzēts veikt Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58 pārbūvi 0,58 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 108 401,03, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 57 791,43 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 50 609,60. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA “Rēzeknes meliorators”, līgumcena – EUR 95 829,13 ar PVN 21%, būvuzraudzību veic SIA ”RoadLat”, kur līgumcena ar PVN 21% ir EUR 8451,85, projektēšanu un autoruzraudzību veic IK Metrs par līgumcenu EUR 4120.05 ar PVN 21%.

           

Uz doto brīdi objektā Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58 ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz 2021. gada 1. aprīlim.

 

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

           

Ja rodas kādi jautājumi par ceļu uzturēšanu vai arī ekspluatāciju lūgums sazināties ar Riebiņu novada ceļu būvinženieri Andri Bilzēnu (t. 29453676).

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

 
Lasīt vairāk...
Visi jaunumi