Notikumu kalendārs

    Augusts    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Semināri interesentiem

07.08.2020

Vakance - Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja amats

21.08.2020

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 

            Augstākā izglītība;

          Ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze pašvaldības iestādē;

          Izpratne par pašvaldības funkcijām;

            Prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;

          Labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;

   Labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;

          B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Galvenie pienākumi:

 

Organizēt pagasta teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu;

Aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšana teritorijā sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru, Valsts probācijas dienestu un novada sociālo dienestu;

Savas kompetences ietvaros veikt ceļu un pārvaldes ēkas uzraudzību, remontdarbu organizēšanu, ēkas ekspluatācijas nodrošināšanu atbilstoši normatīvajai bāzei;

Veikt sagādnieka pienākumus;

Pārraudzīt pagasta dzīvojamā fonda izmantošanu, nomas zemju apsaimniekošanu, nodrošināt līgumisko bāzi sadarbībā ar novada juristiem;

Pagasta teritoriālajā pārvaldē saņemto dokumentu aprites nodrošināšana, tajā skaitā izziņu izsniegšana, iesniegumu pieņemšana;

Materiālā atbildība par mazvērtīgo inventāru un pamatlīdzekļiem;

Darbs ar datu bāzēm un reģistriem;

Nekustamā īpašuma nodokļa, maksas pakalpojumu un nodevu iekasēšana;

Pārraudzīt un nodrošināt sadarbību ar Komunālās nodaļas strādniekiem un kurinātājiem;

Veic citus izpilddirektora vai priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus un norādījumus amata  kompetences ietvaros.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
  • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
  • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Mēs piedāvājam:

  • Atbildīgu un dinamisku darbu;
  • Darba algu 665,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Riebiņu novada domē pie sekretāres  Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 21. augusta plkst. 15.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

Lasīt vairāk...

Stabulnieku pagasta svētki

07.08.2020

RAIŅA MUZEJS JASMUIŽA AICINA UZ CEPĻA KURINĀŠANAS SVĒTKIEM

29.07.2020

 

Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna darbnīcā–ceplī Jasmuižā (Preiļu novads, Aizkalne) 7. un 8. augustā notiks ikgadējais keramikas cepļa kurināšanas pasākums. Šogad muzejs aicina ne tikai uz keramikas cepļa kurināšanu un atvēršanu, bet arī uz brīvdabas kino vakaru un tikšanos ar spēlfilmas “Piļsāta pi upis” radošo komandu.

 

Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna darbnīcā-ceplī 7. un 8. augustā notiks ikgadējais keramikas cepļa kurināšanas un atvēršanas pasākums. Cepli kurinās Tautas lietišķās mākslas studijas “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” dalībnieki. 7. augustā keramiķi ar saviem apdedzināšanai sagatavotajiem māla traukiem piepildīs cepli, un ap pusdienlaiku, sākot no plkst. 14.00, to iekurinās. Kamēr ceplis kurēsies, vakara gaitā būs iespēja aprunāties ar podniekiem, vērot cepļa kurināšanas procesu un vēlā vakarā – lielo liesmu. Cepļa kurināšanas pasākumu būs iespēja apmeklēt līdz pusnaktij.

 

7. augustā vakarā plkst. 20.30 noritēs tikšanās ar mākslinieci Ievu Jurjāni. Muzejā šobrīd aplūkojama izstāde “Negaidīti priekšmeti Raiņa un Aspazijas bibliotēkā”, kurā eksponētas mākslinieces Ievas Jurjānes ilustrācijas.

 

Savukārt plkst. 21.30 apmeklētāji aicināti uz brīvdabas kino vakaru Jasmuižas parkā, kur būs iespēja noskatīties režisora Viestura Kairiša spēlfilmu “Piļsāta pi upis” (“Pilsēta pie upes”), kas uz ekrāniem nonāca šī gada janvārī. Pirms filmas demonstrēšanas būs tikšanās ar tās režisoru Viesturu Kairišu, mākslinieci Ievu Jurjāni un galvenās lomas atveidotāju Dāvi Suharevski.

 

8. augustā plkst. 11.00 notiks keramikas cepļa atvēršana un svaigi apdedzināto, vēl karsto, krāšņi glazēto trauku izņemšana. Būs iespēja darbus arī iegādāties.

 

Pirms cepļa atvēršanas notiks viktorīna – jautājumi par muzeju, Latgales keramiku, tās tapšanas niansēm, vēsturi, formām, glazūrām. Par pareizām atbildēm – balvas. Viktorīnu vadīs podnieks un TLMS “Rēzeknes apriņķa podnieki” vadītājs Andris Ušpelis.

 

Par muzikālo noskaņu gādās Aizkalnes sieviešu vokālais ansamblis.

 

7. augusta pasākumos ieeja bez maksas.

 

Ieejas maksa 8. augustā keramikas cepļa atvēršanas pasākumā un muzejā – pieaugušajiem 2,00 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00 eiro.

 

Vairāk informācijas:

Solvita Kleinarte,

tālr.: 29487589, e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Pasākumus atbalsta: Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2020 un Aizkalnes tautas nams.

 

 

 

Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

 

 

Informāciju izplata:

Zane Grudule

Memoriālo muzeju apvienības sabiedrisko attiecību speciāliste

Kaļķu iela 24, Rīga, LV-1050

Lasīt vairāk...

Dabas skaitīšanā apsekoti jau 90% no plānotajām teritorijām

29.07.2020

 

Dabas skaitīšanā, ko 2016. gada izskaņā uzsāka Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde), dabas vērtību apzināšana jeb biotopu kartēšana ir veikta 90% no apsekojamās teritorijas. Un teju puse biotopu īpašnieku jau ir saņēmuši informāciju par viņu īpašumā esošajām dabas vērtībām.

 

Biotopu kartēšana šogad noslēdzas, bet kopsavilkums par pirmo visas Latvijas dabas vērtību inventarizāciju sešās biotopu grupās būs pieejamas nākamā gada otrajā pusē.

 

Visaptverošā Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu apzināšana ir visapjomīgākā no trim projekta aktivitātēm, ko iedzīvotāji visbiežāk asociē ar dabas skaitīšanu. Tas saistīts ar lielo iesaistīto personu loku, jo informatīvās vēstules par ekspertu apsekojumiem jau saņēmuši vairāk nekā 130 tūkstoši zemju īpašnieku ikvienā Latvijas novadā. Lai skaidrotu dabas skaitīšanas nepieciešamību, procesus, ieguvumus un sniegtu atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, ir aizvadīti semināri 65 pašvaldībās.

 

Vēstule par apsekojuma rezultātiem tiek sūtīta tikai tad, ja teritorijā ir konstatēts biotops. Zemes īpašnieks ir pirmais, kas uzzina dabas skaitīšanas rezultātus, pēc tam tie digitālā veidā tiek ievadīti dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (http://ozols.daba.gov.lv/pub), kur pieejami ikvienam interesentam.

 

Pateicoties dabas ekspertu vērīgumam un specifiskajām zināšanām, aizvadīto triju sezonu laikā ir atklātas četras līdz šim nezināmas alas, viens pilskalns, divas jaunas augu sugas, piecas jaunas sēņu, tostarp divas piepju sugas, piecas jaunas sūnu sugas, četras jaunas ķērpju sugas, divas jaunas lielās kosas atradnes un daudzu citus reto sugu jaunas atradnes.

 

Jau ceturto gadu visu triju aktivitāšu īstenošanu kopumā nodrošina ap 400 cilvēku. Jo līdztekus biotopu kartēšanai, to aizņemtās platības un kvalitātes noteikšanai pēc zinātniski pamatotiem kritērijiem, iegūto datu pārbaudei un zemju īpašnieku informēšanai, kā arī datu digitalizēšanai tiek veikta arī 25 esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu, kā arī 5 sugu aizsardzības plānu izstrāde.

 

No sākotnēji plānotajiem 20 ĪADT plāniem, kuru skaits pērn tika palielināts līdz 25 plāniem, 13 jau ir izstrādāti. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie atlikušajiem 12 plāniem, tostarp Gaujas un Ķemeru Nacionālajā parkā un Lubāna mitrājā. Visu teritoriju aktuālos biotopu datus un jauno, mūsdienām atbilstošo aizsardzības jeb apsaimniekošanas plānu gaida ne vien iedzīvotāji, bet arī pašvaldības. Jo dabas vērtību profesionāla apzināšana, izvērtējums un plānā iekļautie izspriestie priekšlikumi paver ceļu to ātrākai īstenošanai ar ES fondu atbalstu. Tādēļ Pārvalde aicina iedzīvotājus, pašvaldības un citus interesentus aktīvi iesaistīties plānu izstrādē, lai visi priekšlikumi tiktu analizēti savlaicīgi un konstruktīvi.

 

No pieciem sugu aizsardzības plāniem šobrīd ir izstrādāts plāns sugu grupai “Pūces”. Dīķa naktssikspārņa un sugu grupai “Roņi” plāns ir izstrādes finiša taisnē. Plānots, ka šie plāni līdz ar platausainā sikspārņa un sugu grupas “Dzeņi” plānu tiks izstrādāti līdz šī gada beigām.

 

Visas trīs dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” aktivitātes jāpaveic līdz 2023. gada 31. decembrim. Aktuālā informācija pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv un www.daba.gov.lv


Plašāka informācija:
Ilze Reinika
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas skaitīšanas vadītājas asistente
E-pasts – ilze.reinika@daba.gov.lv
www.skaitamdabu.gov.lv

Lasīt vairāk...

Vidsmuižas draudze īsteno projektu “Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve”

21.07.2020

 

Cilvēkam ir lemts izpalīdzēt Dievam pasaules pārvaldīšanā. Bez Dieva cilvēks nevar iztikt – tāpat kā bez dienišķās maizes. Bez Dieva mēs mirstam garīgi. Galēnos garīgās dzīves centrs ir Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca. Draudze kopš baznīcas pirmsākumiem (1743)  rūpējusies  par dievnama uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm un turpina to darīt arī šobrīd gan ar ziedojumiem, gan praktisku darbību.  Baznīcas telpu, dārza un stāvlaukuma uzkopšanas darbus veic draudzes locekļi, katrs ciems rindas kārtībā vienu mēnesi gadā rūpējas, lai dievnams būtu sakopts, uz altāriem atrastos ziedu pušķi, dārzā izravētas puķu dobes, nopļauts zālājs, rudenī – sagrābtas lapas, ziemā – notīrīts sniegs.

 

Baznīca katru dienu ir atvērta apmeklētājiem, ikviens var netraucēti nodoties lūgšanām sev pieņemamā laikā vai klusībā izbaudīt Dieva klātbūtni, dievnams ir pieejams un draudzīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tajā var iebraukt ar invalīdu ratiņiem, māmiņas savus mazuļus baznīcā ved bērnu ratiņos. Ik gadu Vidsmuižas baznīcu apmeklē ap 300 tūristu, 100 svētceļnieku no tuvākiem un tālākiem novadiem. Dievnamā notiek Latvijā slavenu ērģelnieku un koru koncerti, kāzas, kristības, bēres. Katru dienu notiek svētās Mises.

 

Šobrīd draudze prāvesta Aivara Kursīša vadībā  uzsākusi īstenot LEADER projektu Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000010 “Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve”.  Kopējās projekta izmaksas ir 24860.08 EUR, no tām ELFLA un Latvijas Valsts finansējums - 22374.07 EUR  un Riebiņu  novada domes līdzfinansējums - 2486,01 EUR. Žoga pārbūves darbus veic SIA “Rivi RV”. Projekta vadītājam prāvestam Aivaram Kursītim ir uzkrāta pieredze projektu īstenošanā, vadot vairākus būvniecības projektus citu dievnamu atjaunošanā, bet šobrīd viņa pieredze, zināšanas, degsme un enerģija lieti noder Vidsmuižā.

 

Kāpēc ir svarīgi pārbūvēt baznīcas žogu? Pirmais, ko ierauga cilvēks, apmeklējot dievnamu, ir žogs. Tas ir kā baznīcas dārza un dievnama etiķete. Savā simtgadu pastāvēšanas laikā Vidsmuižas baznīcas žogs ir cietis no vēja, lietus ūdeņiem un sniega, temperatūras maiņām un citiem ārējiem apstākļiem. Laika gaitā tas ir stipri nolietojies, radušās plaisas un iegruvumi, žoga jumta dakstiņi savu laiku ir nokalpojuši un nespēj paglābt žogu no mitruma postošās ietekmes. Vietām žoga stāvoklis jau ir tāds, ka var radīt apdraudējumu cilvēku drošībai, tas vienkārši vietām var sabrukt. Projekts ir iespēja veikt žoga pārbūves un atjaunošanas darbus.
Projekta mērķis ir veikt Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūvi, tādējādi saglabājot no sagrūšanas simtgadīgu kultūras pieminekli, veidojot pievilcīgu un drošu vidi dievnama apmeklētājiem, popularizējot baznīcu, Galēnus un visu Riebiņu novadu. Īstermiņa mērķis ir baznīcas žoga pārbūve, nomainot dakstiņu jumtiņu, salabojot bojātās vietas un sakārtojot žoga apkārtni. Ilgtermiņa mērķis ir saglabāt baznīcas ansambli kā vienotu kultūrvēsturisku objektu, sekmējot sakrālā tūrisma attīstību novadā. Projektā ieguldītais darbs vēl vairāk saliedēs draudzi un rosinās jaunām iniciatīvām. Tā kā šobrīd žogs atrodas tik nožēlojamā stāvoklī, ka nevis vairo apkārtējās vides pievilcību, bet drīzāk to bojā,  īstenojot projektu, situācija krasi mainīsies - tiks pārbūvēts žoga dakstiņu jumts, salabotas bojātās, izdrupušās vietas, atjaunoti ieejas vārti. Pie tiem tiks uzstādīts izgaismots ziņojumu dēlis ar draudzei aktuālu informāciju. Žogs kļūs aktīvs baznīcas dārza noformējuma elements, kas sniegs estētisku baudījumu, harmoniski iekļausies ainavā, būs pievilcīgs ikvienam dievnama apmeklētājam un kopā ar ēkām veidos vienotu baznīcas ansambli. Tas turpinās kalpot draudzei un būs kā apliecinājums Vidsmuižas draudzes locekļu dievbijībai un darba tikumam visā dievnama pastāvēšanas vēsturē.

 

Marta Binduka
 

Lasīt vairāk...

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi pamazām tuvojas noslēgumam

21.07.2020

 

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai.

 

Projektu mērķis -  nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 

Pabeigta projekta  Nr.18-03-A00702-000069 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve” realizācija, kura ietvaros tika veikta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 Riebiņu novada Rušonas pagasta pārbūve 0.68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 187516.13 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 110490,65 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 72313.33 EUR. Šim pašvaldības autoceļam ir uzklāts  melnais segums, kurš tika ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minēto pašvaldības autoceļa pārbūves darbus veica būvuzņēmējs: SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību SIA”Firma L4” un autoruzraudzību IK Metrs.

 

Video no objekta: https://youtu.be/ql_6H8GMJHw

 

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Izstāde R. Mūka muzejā

21.07.2020

Roberta Mūka muzejs Galēnos

 

Portretu studijas “Diegu Meistars” izstāde

 

Izstāde apskatāma: 13.07.2020. – 31.08.2020.

 

Saka – viss jaunais esot labi aizmirsts vecais. “Diegu meistara” radītie portreti ir pierādījums tam, kā no visiem pieejamas un labi pazīstamas lietas radīt unikālus darbus. Šajā stāstā galvenā loma ir diegu spolītēm, kuras izceltas gaismā un ir pierādījums tam, kā smalks pavediens var pārtapt mākslas darbā, kas, savukārt, kļūst par unikālu interjera sastāvdaļu, atdzīvinot fotogrāfiju vēl nebijušā veidā.

 

Vairāk informācijas par izstādes autoriem: https://diegumeistars.lv/

Lasīt vairāk...

Izstāde Riebiņu CB

21.07.2020

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme Riebiņu novadā

06.07.2020

 

Pēc trīs mēnešu piespiedu pārtraukuma izpilddirektori atkal klātienē satikās 3. jūlijā, šoreiz Latgales viducī – Riebiņu novada Rušonas pagastā, turklāt kuplā skaitā. Ceļu uz Rušonas pagasta atpūtas kompleksu “Silmalas”, kur notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme-seminārs, bija mērojuši ap pusotra simta izpilddirektoru.

 

Uzrunājot sabraukušos ciemiņus, Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis vēlēja viņiem ražīgu darbu pie novada lielākā ezera – Rušona. Pavisam Riebiņu novadā ir 32 ezeri, tāpēc izpilddirektoru sanāksmes darba kārtībā ļoti iederīgs bija jautājums par ūdeņu apsaimniekošanu un zivju resursu atjaunošanu. Bet pirms tā izpilddirektori noklausījās stāstījumus par jauno Administratīvās atbildības likumu, satiksmes drošību un gājēju pāreju ierīkošanas prasībām un šābrīža aktualitātēm pašvaldību dzīvē. Darba dienas ievadā Riebiņu novada izpilddirektors Juris Leicis iepazīstināja kolēģus ar novada vizītkarti un svarīgākajiem projektiem.

 

Attēlā: Ar Riebiņu novada domes administrācijas, kultūras centra, bibliotēkas un MJIC “Pakāpieni” telpām dienu pirms Riebiņu novada izpilddirektoru asociācijas sanāksmes iepazinās izpilddirektoru asociācijas valde.

 

LPIA Valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis un LPS padomniece Sniedze Sproģe informēja par iepriekšējā dienā LPIA Valdes sēdē lemto un citām aktualitātēm. Turpmākās tikšanās iecerētas klātienē, un nākamā reize būs 7. augustā Iecavā, kuras tēmai izvēlēts skats no malas, sabiedrībā zināmām personībām sniedzot savu vērtējumu par pašvaldībām beidzamajos desmit gados.

 

Sanāksmes-semināra darba kārtības galveno jautājumu – jauno Administratīvās atbildības likumu (AAL) analizēja un pieredzē dalījās Rīgas Pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes priekšnieks Lauris Kudiņš un Rēzeknes pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja un Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Margarita Voiciša.

 

Attēlā: Vairāk kā 150 izpilddirektori pulcējās uz sanāksmi-semināru gleznainā Rušonas ezera krastā.

 

“Latvijas Valsts ceļu” (LVC) satiksmes organizācijas inženieri Georgijs Savetovs un Niklāvs Lipiņš Riebiņu novadā bija ieradušies, lai pastāstītu par gājēju pāreju ierīkošanas prasībām un satiksmes drošību. Viņi minēja gan normatīvos aktus, kas to reglamentē, gan ilustrēja stāstījumu ar labajiem un sliktajiem piemēriem.

 

Attēlā: Lielu interesi Latvijas pašvaldību izpilddirektori sanāksmes noslēgumā izrādīja par publisko ūdeņu apsaimniekošanā izmantojamo aprīkojumu, kas pieejams Riebiņu novada kārtībniekiem, kas veic arī zivju inspektoru pienākumus.

 

Riebiņu novada Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele iepazīstināja ar novada pieredzi publisko ūdeņu apsaimniekošanā un zivju resursu atjaunošanā, kas plānveidīgi notiek jau vairāk nekā desmit gadus. Pašvaldībā strādā četri kārtībnieki, no kuriem divi veic arī zivju inspektoru pienākumus. Kontrolei iegādāts labs aprīkojums, galvenokārt ar Zivju fonda finansējuma palīdzību, ko izpilddirektori varēja apskatīt un aptaustīt.

 

 

 

LPS padomniece Sniedze Sproģe,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore Gunta Klismeta,

foto Riebiņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada bērniem būs nometne

06.07.2020

 

Riebiņu novada dome šī gada maijā iesniedza projekta “Vasaras nometne bērniem “Veselā miesā – vesels gars”” pieteikumu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursā NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”. Riebiņu novada dome ir saņēmusi iesniegtā projekta apstiprinājumu no Sabiedrības integrācijas fonda projekta īstenošanā.

 

Projekta mērķis ir noorganizēt vasaras nometni bērniem, tādejādi motivējot bērnus un jauniešus veidot draudzīgu vidi sev apkārt un sekmēt pozitīvu attieksmi sabiedrībā.

 

Projekta ietvaros tiks organizēta vasaras nometne “Veselā miesā – vesels gars” 25 Riebiņu novada daudzbērnu ģimeņu bērniem un maznodrošināto ģimeņu bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem. Nometnes galvenās aktivitātes tiks vērstas uz veselīgu dzīvesveidu, izglītojošām, sportiskām nodarbībām un radošām aktivitātēm. Nometnes galvenais uzsvars tiks likts uz veselīgu un harmonisku dzīvesveidu, izmantojot bērnu jogas nodarbības, fiziskās aktivitātes, radošas un intelektuālas spēles, aktivitātes, kā arī nodrošināt bērniem interesantu atpūtu no ikdienas un mācībām. Nometnes norises laiks ir paredzēts jūlija beigās.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6600,00, no tām Latvijas valsts budžeta finansējums ir EUR 4950.00, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1650.00. Sabiedrības integrācijas fonds ir finansējuma administrētājs.

 

Projekta īstenošana ir jāveic līdz 2020. gada 30. septembrim.

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Piesakies Vislatvijas “Elektronikas šķiratlonam” Riebiņu novadā un laimē balvas!

06.07.2020

 

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu un veikaliem “top!” šķirošanas kampaņā Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” aicina Riebiņu novada iedzīvotājus līdz 27. jūlijam pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. Piedaloties kampaņā, iedzīvotājiem būs iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu “top!” dāvanu kartes EUR 20 un EUR 30 vērtībā.

 

Pieteikties elektronikas izvešanai var, aizpildot reģistrācijas anketu šeit - https://ej.uz/elektronikas_skiratlons, zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv, norādot precīzu adresi, apjomu un kontaktinformāciju.

 

 

Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm notiks 5., 6. un 7. augustā, sākot no plkst.7:00, visas dienas garumā. Ņemot vērā Covid-19 dēļ noteiktās piesardzības prasības, elektronikas savākšana arī pēc ārkārtējā stāvokļa valstī notiek bezkontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai tās izvešanas dienā jābūt novietotai ārpus dzīvojamās ēkas un nožogotas teritorijas, SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem brīvi pieejamā vietā.

 

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī papildu var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus. Lai pieteiktu izvešanu adresē, minimālajam kopējam nodoto lietu svaram jābūt vismaz 30 kg.

 

Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai nolietotās elektropreces un baterijas un netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, būvniecības pārpalikumi, piemēram, logi, durvis, podi u.c..

 

Piedaloties “Elektronikas šķiratlonā” ikviens dalībnieks varēs pretendēt uz patīkamām un noderīgām balvām. Visi dalībnieki piedalīsies izlozē par veikala “top!” dāvanu karti EUR 20 vērtībā.  Savukārt tas, kurš akcijas laikā nodos lielāko elektrotehnikas apjomu, saņems veikala “top!” dāvanu karti EUR 30 vērtībā.

Lasīt vairāk...

6000 digitālo aģentu visā Latvijā gatavi palīdzēt apgūt e-pakalpojumus

06.07.2020

 

Programmas “Mana Latvija.lv Dari digitāli!” organizētajās digitālo aģentu mācībās divu gadu laikā piedalījušies 6000 cilvēku – bibliotekāri, skolotāji, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tiesu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un žurnālisti. Digitālie aģenti visā Latvijā ir gatavi sniegt padomu un palīdzēt e-pakalpojumu un dažādu digitālo rīku (eID karte, e-paraksts, e-adrese) lietošanā, lai ikviens, neatkarīgi no digitālajām prasmēm, spētu saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus elektroniski.

 

Kopumā programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli” digitālo aģentu mācībās piedalījušās 6000 personas, no kurām 1444 ir bibliotekāri, 1521 skolotāji, vairāk nekā 2603 valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, 376 tiesu darbinieki, 40 dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji un 16 žurnālisti. Valsts un pašvaldību iestāžu vidū visvairāk digitālo aģentu ir Tiesu administrācijā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, Valsts ieņēmumu dienestā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

“Digitālo aģentu mācības ir unikāls projekts, turklāt ne tikai Latvijas kontekstā. Šīs programmas ietvaros veicināta sabiedrības digitālo prasmju pilnveidošana ar tālejošu mērķi- pēc iespējas plašāk un dažādās sabiedrības grupās dalīties ar zināšanām, aicinot cilvēkus vairāk izmantot e-pakalpojumus  vai citus valsts piedāvātos digitālos rīkus ikdienas dzīves situāciju risināšanai,” programmas “Mana Latvijas.lv Dari digitāli!” laikā sasniegto vērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. “Jaunākajā Eiropas Komisijas Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) secināts, ka internetu Latvijā izmanto 84% iedzīvotāju, tomēr digitālā pratība sabiedrībā joprojām nav vienlīdzīga, tādēļ jo sevišķi kompetentu digitālo aģentu pieejamība ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas sabiedrības digitālo prasmju veicināšanā,” norāda J. Pūce.

 

Digitālie aģenti ir vēstneši, kuri ne tikai paši apguvuši un izmanto valsts iestāžu e-risinājumus dažādu dzīves situāciju risināšanā, bet palīdz tos izmantot arī citiem. Digitālais aģents vieglā un saprotamā veidā nodod informāciju sabiedrībai, tai skaitā konsultē par drošu interneta lietošanu, iedrošina un palīdz uzsākt valsts e-pakalpojumu lietošanu, lai persona aktuālo dzīves situāciju varētu atrisināt digitālā veidā, piemēram, ar bērna gaidīšanu un piedzimšanu saistītie jautājumi, dzīvesvietas maiņa, rīcība saslimšanas gadījumā u.c. Tāpat digitālie aģenti valsts pārvaldei iesaka veidus kā veiksmīgāk pilnveidot saziņu ar iedzīvotājiem.

 

“Digitālās zināšanas nav tikai e-pakalpojumi un ērtības, tā ir arī komunikācija starp paaudzēm un kopīgas valodas atrašanas ar bērniem un mazbērniem. Arvien vairāk senioru apzinās, ka, apgūstot digitālās lietas, viņi var kļūt komunikablāki un vairāk iekļauties sabiedrības norisēs,” tā par mācībām un digitālo prasmju apgūšanu saka Rīgas aktīvo senioru alianses pārstāve Ņina Priede. Viņa atzīst, ka seniori ir ļoti čakli “skolēni” un labprāt apgūst tehnoloģiju lietošanu, jo tas “palīdz tik ātri nenovecot”.

 

“Pēc dalības digitālo aģentu mācībās es saviem skolēniem stāstīju ne tikai par drošību internetā, bet arī par tādām ikdienišķām lietām, kā, piemēram, pieteikšanās Eiropas veselības apdrošināšanas kartei internetā. Jāsaka, ne vienam vien bija pārsteigums, cik daudz dažādu ikdienā aktuālu jautājumu var atrisināt ar elektronisko pakalpojumu starpniecību, neizejot no mājas vai mūsu gadījumā – skolas,” par savu pieredzi stāsta Bērzpils vidusskolas latviešu valodas skolotāja Lolita Kokoreviča.

 

 “Cilvēki ir tik pārsteigti, uzzinot, ko un cik daudz var izdarīt elektroniski! Pārbaudīt gaidāmās pensijas apmēru, deklarēt dzīvesvietu, noskaidrot par darba nespējas lapām, pat dati par mājdzīvniekiem pieejami elektroniski! Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tas ļoti palīdz ikdienā un mūsu klienti ir ārkārtīgi apmierināti, kad uzzina par šādām iespējām,” atklāj Latvijas Nedzirdīgo savienības sociālā rehabitoloģe Vita  Alksne.

 

Sev tuvāko iestādi, kurā pieejams digitālais aģents, var atrast Digitālo aģentu kartē, kas pieejama vietnē mana.latvija.lv. VARAM aicina stāstīt par digitālajiem aģentiem tuviniekiem, kolēģiem, kaimiņiem, kuri ikdienā neizmanto internetu vai dara to ļoti reti digitāli prasmju trūkuma dēļ. Tā kā digitālo aģentu tīkls ir ļoti plašs, palīdzību var saņemt daudzās pagastu bibliotēkās, pašvaldībās, to iestādēs, tas ir – pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Digitālie aģenti strādā arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros – tādi Latvijā izveidoti 91 pašvaldībā. Ikviens interesents, kas vēlas izmantot e-pakalpojumus, bet nejūtas pietiekoši drošs digitālajā vidē, var vērsties pēc padoma pie digitālā aģenta – viņi parādīs, pastāstīs, palīdzēs apgūt interneta lietošanu un iedrošinās digitāli risināt ikdienas dzīves situācijas.

 

Vietnē mana.latvija.lv pieejamas foto reportāžas no digitālo aģentu mācībām (sadaļā Galerijas), bet iedvesmojošus stāstus par e-vides apgūšanu video intervijās ar digitālajiem aģentiem vari skatīties Youtube.com.

Lasīt vairāk...

Latgales biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos

06.07.2020

 

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām paredzēts izsludināt 7 atklātus projektu konkursus pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šobrīd ir iespēja iesniegt pirmos projektus.

 

Šī gada 29. maijā tika izsludināts pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu konkurss vairākgadu stratēģiskajiem projektiem, kuru mērķis ir panākt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas konkrētās organizācijas darbības jomā, vienlaicīgi stiprinot demokrātijas kultūru vai cilvēktiesības Latvijā. Projektus tiešsaistē var iesniegt līdz 29. jūlija plkst. 14:00.

 

Kopš 19. jūnija līdz pat 2023. gada 28. februārim ir iespēja iesniegt rīcības projektu pieteikumus, kas paredzēti steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai.

 

Savukārt jūlijā ir paredzēts izsludināt pieteikšanos kapacitātes projektiem, ar mērķi uzlabot pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti Latvijā – varēs spēcināt cilvēkus un organizācijas, veidot sadarbības un tīkloties. Projektus var iesniegt tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv.

 

AIF mērķis ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana, tādēļ tiek atbalstītas Pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO).

 

AIF Latgales reģiona koordinators – konsultants Oskars Zuģickis skaidro: “PSO ir tās biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz sabiedrības labklājības celšanu. Latvijā ir vairāk kā 24 000 biedrības un nodibinājumi (no tām 2083 Latgalē (uz 06.05.2020.)), bet ne visas no tām ir pilsoniskās organizācijas – dažas pēc savas būtības ir kooperatīvās sabiedrības, citas veidotas, lai piesaistītu resursus kādu iestāžu vai uzņēmumu darbam, citas būtu atbilstošākas reliģiskas organizācijas statusam, un tā varētu turpināt. Nevaldības organizācijas (tā mēdz saukt biedrības un nodibinājumus starptautiski) Latvijā ir daudz un dažādas, bet AIF vērš uzmanību tām organizācijām, kurās cilvēki darbojas pēc pašu iniciatīvas, un ir atbildīgi un gatavi līdzdarboties mūsu kā sabiedrības dzīves veidošanā nekaitējot citiem.”

 

Interesentu un projektu pieteicēju informēšanai un izglītošanai tiek organizēti pasākumi, tai skaitā, tiešsaistes semināri, kurus var aplūkots Fonda mājaslapā vai youtube.com kanālā.

 

Jaunumiem var sekot līdzi sociālā tīkla Facebook lapā: www.facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds

 

Tāpat ir pieejamas bezmaksas konsultācijas pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Latgalē informācijas punkts atrodas Daugavpilī. Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš. Kontakti: oskars@nvoc.lv; 26565858.

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds  ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Programmu administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs.

 

Papildu informācijai: Oskars Zuģickis, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, tālrunis: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

Lasīt vairāk...

Ārkārtējās situācijas ietekmēto seku mazināšanai NVA aicina darba devējus pieteikties bezdarbnieku nodarbināšanai, saņemot darba algu subsīdiju

02.07.2020

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties algu subsīdiju atbalstam. Tā ir iespēja darba devējiem nodarbināt NVA reģistrētos bezdarbniekus, saņemot subsīdiju darba algai pirmajos trīs nodarbinātības mēnešos. Atbalstam var pieteikties no 2020.gada 1. jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

„Algu subsīdiju atbalsta pasākuma” ietvaros darba devējs trīs mēnešu laikā saņems dotāciju darba algai 50% apmērā no nodarbinātajam bezdarbniekam noteiktās mēneša darba algas (līdz 430 eiro mēnesī), kā arī, lai Covid-19 pandēmijas laikā mazinātu inficēšanās riskus, NVA finansēs individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi (līdz 50 eiro vienam bezdarbniekam).

 

Subsidētajās darba vietās būs iespēja nodarbināt bezdarbniekus, kuri nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā vai arī iepriekš nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros.

 

Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu izveidi, darba devējam būs pienākums nodarbināt bezdarbnieku ne mazāk kā trīs mēnešus arī pēc Algu subsīdiju atbalsta pasākumaīstenošanas beigām.

 

Pieteikties algu subsīdiju darbavietu izveidei var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas.

 

Kā darba devējam pieteikties algu subsīdiju darbavietu izveidei?

 

  1. solis:

Jāreģistrē vakance NVA. Lai saņemtu darba algas subsīdiju atbalstu, vakancei jābūt reģistrētai vismaz 10 kalendārās dienas pirms pieteikuma atbalsta saņemšanai iesniegšanas.

 

  1. solis:

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā „Darba devējiem””Algu subsīdijas atbalsta pasākums”. Aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas darbavieta. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 

Algu subsīdiju atbalsta pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros.

 

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā „Darba devējiem””Algu subsīdijas atbalsta pasākums” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā „Kontakti”.

Lasīt vairāk...

Būs finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai Latgalē

02.07.2020

 

 

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāk īstenot projektu “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021”. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mācības esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, kā arī piešķirts finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai.

 

Jau šī gada vasarā tiks izsludināts projektu konkurss, sniedzot finansiālu atbalstu kopienu iniciatīvu īstenošanai līdz 3 tūkstošiem eiro vienam projektam ar mērķi nodrošināt dažādu grupu iesaisti projekta īstenošanā, veicinot sadarbību, mazinot stereotipus un stiprinot vietējo kopienu attīstību, kopīgi radot risinājumus problēmsituācijām. Kā atzīst biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” koordinators O.Zuģickis: “Man prieks, ka ar British Council atbalstu, DNVOAC ir radījis jaunu finanšu instrumentu Latgales aktīvajiem iedzīvotājiem to iniciatīvām. Ir būtiski, lai ikkatrs iedzīvotājs apzinās savas iespējas Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, tādēļ aicinu reģiona iedzīvotājus piedalīties mācībās un iegūt gan jaunas prasmes un iemaņas, gan saņemt finansējumu vietējo kopienu stiprināšanai.”

 

Lai realizētu savas idejas, projektu pieteikumu iesniedzējiem būs obligāti jāpiedalās tiešsaistes mācībās. Tiešsaistes mācības esošajiem un topošajiem kopienu līderiem norisināsies no 2020. gada 21. līdz 24. jūlijam, katru dienu, no plkst. 14:00 līdz 16:00, lai palīdzētu dalībniekiem saskatīt dažādību kā būtisku resursu un vērtību kopienas attīstībai un atpazīt esošos izaicinājumus kopienā un rast tiem ilgtspējīgus risinājumus pozitīvām pārmaiņām. Mācības motivēs dalībniekus uzdrošināties realizēt savas idejas, izceļot dažādību kā vērtību Latgales reģionā. Treneri – Valters Melderis un Kristīne Ļeontjeva – palīdzēs izskaidrot, kā aktīvi iesaistīties kopienas procesos un padarīt ikviena kopienas locekļa dzīvi labāku. Aicinām ikvienu, kas vēlas radīt pozitīvas pārmaiņas savās kopienās (pagastā, novadā vai reģionā) pieteikties apmācībām līdz 2020. gada 13. jūlijam, aizpildot pieteikuma formu šeit: https://bit.ly/AktivasKopienas. Apstiprinātajiem dalībniekiem tiks nosūtīta informācija un video pamācība, kā pieslēgties apmācībām tiešsaistē, tādēļ nav nepieciešamas zināšanas vai pieredze dalībai tiešsaistes apmācībās.

 

Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja, ar prieku mudina topošos kopienu līderus pieteikties projektam “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021”, kas ir lieliska iespēja ikvienam savā kopienā veikt pozitīvas pārmaiņas, sadarbojoties ar parteriem un mentoriem, veicināt jaunu ideju ģenerēšanu un to realizēšanu kopienu attīstībai.

 

Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus projektu pieteikumus, pēc apmācībām no 2020. gada 27. jūlijam līdz 11. augustam tiks sniegtas konsultācijas par pieteikuma formas aizpildīšanu un projekta idejas atbilstību nolikumam. Apstiprinātie projekti tiks paziņoti augusta beigās un tos varēs īstenot no 2020. gada 1. septembra.

 

Jau šī gada rudenī būs otrs apmācību cikls 4 dienu garumā un tā dalībniekiem arī būs iespēja saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai. Savukārt novembrī – ja ierobežojumi tiks atcelti – projekta īstenotāji tiksies klātienē uz forumu, lai dalītos savā pieredzē un rastu idejas jaunām iniciatīvām.

 

Projekts “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021” ir tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

 

Informācijai:

Projekta vadītājs Oskars Zuģickis

oskars@nvoc.lv

Lasīt vairāk...

Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā

01.07.2020

 

Otrdien, 30. jūnijā, atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs tikai attālināti.

 

Jaunas mācību iespējas

Attālināto mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 23 izglītības iestādes. Šajā kārtā izglītības programmu piedāvājums tiek paplašināts ar iepriekš nebijušu iespēju izvēlēties kādu no interesējošām izglītības programmām arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā.

 

Tāpat kā iepriekš, arī attālinātām mācībām pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.

 

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Saskaņā ar 2020. gada 16. jūnijā valdībā apstiprinātajiem noteikumu grozījumiem, tagad katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi mācīties var tika vienā izglītības programmā. Mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies attālināto mācību kārtā, sāksies 2020. gada jūlijā un augustā.

 

Šoreiz mācības tikai attālināti

“Latvijas iedzīvotāju profesionālā pilnveide un kompetenču paaugstināšana, reaģējot uz aktuālajām tautsaimniecības vajadzībām, ir būtisks krīzes seku mazināšanas un ekonomikas atveseļošanas pasākums. Apstākļos, kad mācību norise klātienē ir ierobežota, šajā kārtā iedzīvotājiem ir sarūpēta iespēja apgūt kompetences attālinātā formā. Mācoties attālināti, ir vairāki ieguvumi -  laikā, kad samazinājušies ienākumi, attālinātām mācībām nav nepieciešami ceļa izdevumi, un laiks, kas citādi būtu jāpatērē, dodoties uz savu mācību vietu. Šoreiz nav jāmeklē tuvākā izglītības iestāde ar vajadzīgo mācību piedāvājumu,” norāda VIAA direktore Dita Traidās.

 

Lai motivētu strādājošos mācīties, projektā lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs.

 

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

 

Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem 81 VIAA sadarbības pašvaldībā. Mācību pieteikumu var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju.

 

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, nepieciešamajiem digitālajiem rīkiem un programmatūru attālināto mācību kārtā, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

 

Iesaistījušies 26 tūkstoši strādājošo

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau četras pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 26 028 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 22 000 izglītošanos jau pabeiguši. 32% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 20% - vecumā virs 50 gadiem. 31% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

 

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk gandrīz 47 miljonus eiro.

 

Papildu informācija:

 

Alise Bērziņa
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785462
e-pasts: alise.berzina@viaa.gov.lv

Lasīt vairāk...

Mūzikas studija aicina pievienoties

30.06.2020

Reģionālo maršrutu pieturās uzsākta vienota satura un dizaina autobusu kustības sarakstu izvietošana

30.06.2020

 

Ir uzsākta jauno – vienotas informācijas un dizaina – reģionālo maršrutu autobusu kustības sarakstu plākšņu izvietošana pieturās. Tādējādi turpmāk pasažieriem būs pieejama visa aktuālā informācija par reisiem, kuros konkrētā pietura ir iekļauta. Plānots, ka visās reģionālo maršrutu autobusu pieturās tiks izvietoti vairāk nekā 9000 jaunu kustības sarakstu. Sākotnēji tie tiks uzstādīti Vidzemē, bet visu plākšņu nomaiņu paredzēts veikt līdz 2021. gada beigām.

 

Līdz ar jauno kustības sarakstu plākšņu uzstādīšanu pasažieri varēs ērtāk plānot savu braucienu, jo tajās tiks attēlota informācija par maršrutiem, kuros konkrētā pietura iekļauta; būs norādīts visu autobusu, kas konkrētajā pieturā apstājas, izbraukšanas laiks no šīs pieturas, kā arī sezonalitāte un nedēļas dienas, kurās reisi tiek izpildīti; būs norādīti reisi, kuros kursē personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgoti autobusi, kā arī reisi, kas tiek izpildīti tikai pēc pieprasījuma, piesakot iepriekš. Tāpat neskaidrību gadījumā pasažieri varēs sazināties ar pārvadātāju vai Autotransporta direkciju, jo kustības saraksta plāksnē būs norādīta aktuālā kontaktinformācija.

 

Šobrīd jau ir uzstādītas 160 kustības sarakstu plāksnes Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Burtnieku, Valkas, Beverīnas un Strenču novadā. Sākotnēji attiecīgās plāksnes tiks uzstādītas visā Vidzemes reģionā, pēc tam tās turpinās izvietot pieturās Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionā, bet pēc tam – Rīgas reģionā.

 

Līdz šim par kustības sarakstu izveidi un uzstādīšanu atbildīgi bija pasažieru pārvadātāji, kā rezultātā to saturs un dizains būtiski atšķīrās. Lai pasažieriem informāciju būtu vieglāk uztvert un tā būtu ērti pieejama, Autotransporta direkcija uzņēmās iniciatīvu izveidot vienota satura un dizaina kustības sarakstus un veikt pirmreizēju attiecīgo sarakstu plākšņu saražošanu un uzstādīšanu. Savukārt pēc tam izmaiņu gadījumā informāciju pēc noteiktā standarta aktualizēs pārvadātājs.

Lasīt vairāk...

Lai saņemtu maksājumus, zāle jānopļauj un jānovāc. Smalcināt nedrīkst!

30.06.2020

 

Viens no nosacījumiem, lai par zālāju platībām varētu saņemt atbalsta maksājumus – zeme ir atbilstoši jāapsaimnieko un jākopj. Lauku atbalsta dienests atgādina, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.

 

Nedrīkst zālāju smalcināt vai nopļauto zāli atstāt vālos uz lauka. Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību maksājumi netiks piešķirti un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija, t.i., tiks samazināts maksājums.

 

Ja veic smalcināšanu un smalcināto zāli atstāj uz lauka, tad augi ar sasmalcināto biomasu saņem lielu barības vielu daudzumu, kas var būtiski manīt veģetāciju un samazināt zālāja bioloģisko daudzveidību. Savukārt ja zāles smalcināšanu veic vēlu, veģetācijas sezonas beigās, šāda zāle veido kūlas slāni, kas ne tikai samazina bioloģisko daudzveidību, bet arī rada risku, ka pavasarī iespējama paaugstināta ugunsbīstamība.  Ja zālāji atrodas palienēs, nopļautā un atstātā biomasa palu laikā var tikt aiznesta, tomēr ūdens to var sanest vienkopus, piemēram, upju līkumos, tādējādi veicinot to aizaugšanu.

 

Svarīgi ievērot arī termiņus. 15.augusts ir pēdējais datums, kad atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem. Pēdējais datums, kad jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), zālāji tiek izmantoti biškopībā nektāra vākšanai un ārstniecības augu vākšanai, ir 15. septembris.

 

Ja zāle tiek novākta no lauka, to satinot ruļļos, tad jāatceras, ka ruļļi līdz nākošajai saimniekošanas sezonai ir jānovāc no lauka. Ja tie ir atstāti uz lauka, tad par platību, kur tie atrodas, maksājumu saņemt nevar.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 29420515

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi