Notikumu kalendārs

    Novembris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

NVA piedāvā darba meklētājiem jaunu e-mācību moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”

21.11.2019

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) izstrādāja jaunu elektroniskās apmācības moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, kas darba meklētājiem, autorizējoties ar portāla Latvija.lv starpniecību, tagad ir pieejams NVA e-pakalpojumu vietnē: http://e-apmaciba.nva.gov.lv.

 

Lai veiksmīgi atrastu piemērotu darbu, ļoti svarīgi ir neapjukt un, darbu meklējot, rīkoties maksimāli efektīvi, zināt, kas, kā un kādā secībā jādara. Mūsu jaunais e-mācību modulis darba meklētājiem tiešsaistē ļaus apgūt darba meklēšanas metodes, iemācīs, kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā noteikt prioritātes, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, lai darbs būtu atrasts. Tagad iemācīties efektīvi meklēt darbu var jebkurš interesents attālināti, ja vien pieejams internets,” skaidro NVA direktore Evita Simsone.

 

Elektroniskās apmācības modulis “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” sastāv no trim sadaļām: “Darba meklēšana”, “Laika plānošana” un “Stresa vadība”. Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas. Mācību vielas apguves ilgums ir 5 akadēmiskās stundas. Lai nokārtotu pārbaudes testu, pareizi jāatbild vismaz uz 30% jautājumu.

 

E-apmācības modulis “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” ir izstrādāts NVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, lai veicinātu bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū.

 

Darba meklējumos ir vērts izmantot arī iepriekš izstrādātos NVA e-pakalpojumus, tostarp elektronisko mācību moduli „Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”, kā arī darba meklētāja rokasgrāmatu ”Ceļā uz darbu: soli pa solim”, kurā tiek sniegti noderīgi padomi, kā, piemēram, pareizi sagatavoties darba pārrunām, kā ģērbties, dodoties uz darba interviju, kā prezentēt sevi sarunā ar darba devēju, kā neapjukt un turpināt darba meklējumus, ja ir saņemts darba devēja atteikums. Daudziem lietotājiem visdažādākajās dzīves situācijās noderēs arī mūsu e-mācību moduļa „Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” piedāvātās zinības,” atgādina NVA direktore Evita Simsone.

Lasīt vairāk...

LM izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019”

20.11.2019

 

Labklājības ministrija (LM) no 2019. gada 19. novembra līdz 8. decembrim izsludina pieteikumu iesniegšanu pretendentu izvirzīšanai konkursam „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019”.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi. 

Pieteikumus pretendenta izvirzīšanai Konkursa nominācijās tiek aicinātas iesniegt pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības, komersanti, plānošanas reģioni, profesionālās organizācijas, biedrības un nodibinājumi. 

Pretendenti var tikt izvirzīti apbalvošanai šādās nominācijās:

1)    “ Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019”
Pieteikuma anketa elektroniski aizpildāma: www.visidati.lv/aptauja/1505949523/
2)    “Labākais sociālais darbinieks 2019”
Pieteikuma anketa elektroniski aizpildāma: www.visidati.lv/aptauja/1505982159/
3)    “Gada notikums sociālajā darbā 2019”
Pieteikuma anketa elektroniski aizpildāma: www.visidati.lv/aptauja/1505991600/

Nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019” pieteikumu par pasākumu, projektu un citu nozīmīgu notikumu var pieteikt arī tā īstenotājs.

 

Pēc iesniegto pieteikumu izvērtēšanas Konkursa žūrijas komisijā, Labklājības ministrijas tīmekļvietnē www.lm.gov.lv laikā no 2019.gada 2.janvāra līdz 31.janvārim tiks organizēts iedzīvotāju balsojums par pieciem labākajiem pretendentiem nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019”, nominācijā “Labākais sociālais darbinieks 2019” un nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019”.

 

Par katru pretendentu žūrijas komisijas balsojums nominācijās “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019”, “Labākais sociālais darbinieks 2019”, “Gada notikums sociālajā darbā 2019” veidos 50% no kopējā punktu skaita un iedzīvotāju balsojums 50% no kopējā punktu skaita. Konkursa balvu saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu skaitu katrā no nominācijām.

 

Papildus ir izveidota nominācija “Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2019”, kurai pretendentus, kuri snieguši būtisku ieguldīju sociālā darba attīstībā Latvijā, izvirzīs un novērtēs Konkursa žūrijas komisijas locekļi.

 

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Konkursa uzvarētāju apbalvošana tiks organizēta 2020.gada martā.

 

Ar detalizētāku Konkursa norises kārtību un kritērijiem var iepazīties: Konkursa "Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019" nolikums 

 

Lasīt vairāk...

Vokālo ansambļu draugu sadziedāšanās Stabulniekos

23.11.2019

Vakarēšana ar etnogrāfisko ansambli

22.11.2019

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai: līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

14.11.2019

 

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.

 

 

Nomaksāt nodokli iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

 

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

 

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Lasīt vairāk...

Onkoloģisko slimību profilakse

14.11.2019

Teātra izrāde Stabulnieku KN

30.11.2019

Fiziskās aktivitātes Riebiņu novadā

05.11.2019

Kā sarunāties par digitālo tehnoloģiju lietošanu, lai izvairītos no pārpratumiem

04.11.2019

 

Arvien biežāk šķietami harmoniskas ģimenes attiecības satricina digitālās tehnoloģijas. Viedierīču lietošana kļuvusi par vēl vienu tēmu, kurā vecākiem un jauniešiem ir grūtības rast kopīgu valodu. Samsung Skola nākotnei veiktā aptauja* liecina, ka 39% Latvijas jauniešu nav pārliecināti, ka citi ģimenes locekļi nepublicēs sociālajos tīklos jaunieša foto bez viņa piekrišanas un katram trešajam jaunietim ir bijis kauns par vecāku komentāru viņa sociālo tīklu profilā. Tas viss būtu vienkārši novēršams, ja ģimenē notiktu sarunas par digitālo tehnoloģiju lietošanu.  

 

“Mūsdienās viedierīces ir ļoti noderīgas un pat nepieciešamas, tomēr vecākiem nereti neizdodas veiksmīgi organizēt to jēgpilnu un atbildīgu lietošanu. Strīdi starp vecākiem un bērniem par šo tēmu nereti noslēdzas ar savstarpēju neuzticību un drastiskiem aizliegumiem. Paaudžu domstarpības nav retums, jo vecāku un bērnu izpratne par brīvā laika pavadīšanas veidiem atšķiras – patlaban dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, turpretī vecāki uzauga bez viedierīču klātbūtnes,” saka bērnu un pusaudžu psihoterapijas speciālists un “Skolēna digitālais IQ” izglītojošo materiālu līdzautors Nils Sakss Konstantinovs.

 

“Mūsu pieredze rāda, ka bērniem un vecākiem ir atšķirīgas vēlmes attiecībā uz viedo tehnoloģiju lietošanu. Bērni vēlētos, lai vecāki tiem atļautu reģistrēties sociālajos tīklos, neliktu interneta piekļuves paroles un tik bieži nezvanītu, savukārt vecāki vēlētos, lai bērni vairāk tiem uzticētos un stāstītu par savām digitālajām gaitām, tostarp informētu par sarakstēm ar svešiniekiem un citām aizdomīgām situācijām. Dažādās vajadzības un vēlmes pastiprina nepieciešamību pēc aktīvas savstarpējās komunikācijas un kopīgi izstrādātiem noteikumiem, citādi konflikti ir neizbēgami,” norāda Samsung skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

 

Domājot par ģimenes digitālo veselību, ieteicams pārrunāt sekojošos jautājumus:

 

1. Cik ilgs ir viedierīču laiks izklaidēm un darbam vai mācībām? Ir būtiska atšķirība, vai viedierīces tiek izmantotas jēgpilni (piem., jaunu prasmju apgūšanai, informācijas meklēšanai) vai atpūtai (piem., Instagram skrollēšanai). Katram ģimenes loceklim viedierīcē pavadītais laiks un mērķis var atšķirties, tāpēc izvērtējiet katru gadījumu. Eksperti iesaka ievērot zelta proporciju – 80% darbam un 20% atpūtai.

 

2. Kuros brīžos nav vēlams lietot viedierīces? Vai ir konkrēts laiks, kad viedierīces izmantot nedrīkst? Varbūt jums ir svarīgi, ka viedierīces netiek lietotas ēdienreizes laikā vai kopīgi skatoties filmu? Vienojieties par reizēm, kad telefoni tiek atstāti otrajā plānā.

 

3. Kādi ir sociālo tīklu lietošanas noteikumi? Bērniem vajadzētu izstāstīt par sociālo tīklu drošības un labas uzvedības pamatnoteikumiem, turpretī vecākiem nenāktu par sliktu uzklausīt, kā bērni vēlētos, lai jūs uzvedaties sociālajos tīklos, īpaši, ja tas ietekmē viņus.

 

4. Kuros gadījumos bērnam jāziņo par problēmu tiešsaistē, un kad vecākiem jāiesaistās problēmas atrisināšanā? Pārrunājiet potenciālās situācijas un rīcības plānu, lai bērnam nerasots sajūta, ka vecāki iejaucas viņa privātajā telpā, bet vecākiem būtu drošības sajūta, ka ar bērnu viss ir kārtībā.

 

“Paradumus nav viegli mainīt, bet to var izdarīt, ja ģimene to mēģina kopā, kā komanda. Ja kādam paslīd kāja, tad pārējie atbalsta un palīdz. Taču tiklīdz ir skaidri uzrakstīts, kas ir jādara un par ko esam kopīgi vienojušies, ir daudz vieglāk sasniegt mērķi,” secina “Skolēna digitālais IQ” projekta vēstnesis Ansis Klintsons.

 

Par Samsung Skolu nākotnei

 

Samsung Skola nākotnei ir “Samsung Electronic Baltics” sociālā iniciatīva, kuras ietvaros jau trešo gadu tiks realizēta programma “Skolēna digitālais IQ”. Tā tapusi sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas ekspertiem, un programmas mērķis ir veicināt jēgpilnāku digitālo tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas dzīvē, mācībās un arī nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv bez maksas pieejama ikvienam. Programmas partneri ir Latvijas Drošāka interneta centrs, LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Rīgas Skolēnu dome un digitālo risinājumu aģentūru “Cube”.

 

Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv

Iespēja uzzināt jaunāko: https://www.facebook.com/DigitalaisIQ/


Plašāka informācija:

Egle Tamelīte

Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā

Tālr.: + 370 9414575

E-pasts: e.tamelyte@samsung.com

 

* Aptauju veica Samsung Skola nākotnei sadarbībā ar Mindscan 2019. gada jūnijā un jūlijā, aptaujājot 500 respondentus vecumā no 14 - 18 gadiem.

Lasīt vairāk...

Noskaidroti konkursa "Mūzu mazais pārgājiens 2019" laureāti

04.11.2019

 

 

Ir noskaidroti konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2019” laureāti. Uzvarētāji 1.- 4. klašu grupā - Riebiņu vidusskolas 2. klase (audzinātāja LĪGA JERMOLOVIČA), 3.a (audzinātāja SOLVITA VOLONTE) un 3.b klase (audzinātāja INNA ZENOVJEVA). Apbalvošanas pasākums notiks 14. novembrī plkst. 11.00 Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”. Liels paldies skolotājām par spēju mudināt, ieraudzīt un izzināt! Vairāk info lasi šeit.

Lasīt vairāk...

Aktualitātes Riebiņu CB novembrī

31.10.2019

Līdaku mazuļi ielaisti Salmeja un Kaučera ezerā

31.10.2019

 

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2019. gadā ir realizēts vēl viens projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā – “Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Salmeja un Kaučera ezerā” pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekts ir realizēts ar mērķi veikt Salmeja un Kaučera ezera zivju resursu pavairošanu, ielaižot līdaku mazuļus, makšķernieku lomu uzlabošanai un zivju barības ķēdes līdzsvara saglabāšanai. Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Salmeja ezerā 10 000 līdaku mazuļi un Kaučera ezerā 4 000 līdaku mazuļi.

 

Attēlā: Salmeja un Kaučera ezerā kopā ir ielaisti 14 000 līdaku mazuļi.

 

Projekta rezultātā ir palielināts zivju krājumus Salmeja un Kaučera ezerā, līdz ar to ir radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņos. Tāpat veicināta Salmeja un Kaučera ezeru apsaimniekošanas attīstība Riebiņu novadā. Papildinot zivju resursus Riebiņu novada Salmeja un Kaučera ezerā, tika radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi. Projekts ir atbilstošs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” izstrādātajām rekomendācijām zivju resursu mākslīgās atražošanas plānam 2017. – 2020. gadam, 3. rīcības virzienam.

 

Projekta kopējā summa –  EUR  4065,60, kur Valsts zivju fonda atbalsts ir EUR 3400.00 un pašvaldības finansējums – EUR 665.50 apmērā.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Eikša un Zolvas ezerā ielaisti zandarta zivju mazuļi

31.10.2019

 

Ar  Valsts Zivju fonda atbalstu 2019. gadā Riebiņu novada dome ir realizējusi 2 projektus zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā: ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā” un ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekti ir realizēti ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada Eikša un Zolvas ezerā, līdz ar to veidojot vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Eikša ezerā – 5000 zandartu mazuļi un Zolvas ezerā – 30 000 zandartu mazuļi.

 

Attēlā: Novada kārtībnieki, kas ir atbildīgi arī par zivju resursu uzraudzību uz novada ezeriem, piedalās zandarta mazuļu ielaišanā.

 

Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu novada Eikša un Zolvas ezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

 

Projekta ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā”  kopējā summa ir EUR 1270.50, kur Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 1070.00 un pašvaldības finansējums – EUR 200.50.

 

Projekta ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” kopējā summa ir EUR 7623.00, kur Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 6400.00 un pašvaldības finansējums – EUR 1223.00 apmērā.

 

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits, bet ieviestā licencēta makšķerēšana dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem.

 

Projektu īstenošanas rezultētā ir veikts ieguldījums Eikša un Zolvas ezeru apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Dievkalpojumu kārtība novembrī Riebiņu un Vydsmuižas draudzē

31.10.2019

 

Dievkalpojumu kārtība novembrī Riebiņu draudzē un Vydsmuižas drauzē. Svētās mises par mirušajiem novembrī Vydsmuižas draudzē.

Lasīt vairāk...

Par starppilsētu maršruta nr.7893 Daugavpils-Preiļi-Viļāni grozījumu uzsākšanu

31.10.2019

 

Latgales plānošanas reģions informē, ka ir saņēmis VSIA “Autotransporta direkcija” 2019.gada 29.oktobra vēstuli 6.7/1964, kurā direkcija informē par to, ka tiek veikti grozījumi maršrutā Nr. 7893 Daugavpils-Preiļi-Viļāni reisā Nr. 13. Reisa kustības sarakstā veiktas izmaiņas, lai Riebiņu vidusskolas un Galēnu pamatskolas skolēni paspētu pēc stundām uz autobusu. Mainīti autobusu atiešanas no pieturām, kas reisā ir aiz Preiļu AO unpienākšanas laiks galapunktā “Viļānos” no 15.48 uz 16.03. Izmaiņas stājas spēkā ar 01.11.2019. Kustību saraksts.

Lasīt vairāk...

Kultūras pasākumi novadā novembrī

30.10.2019

Visi jaunumi