Notikumu kalendārs

    Novembris    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Balle Galēnos

16.11.2019

NVA aicina darba devējus pieteikties atbalstam bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai

11.11.2019

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus līdz 19.novembrim pieteikties atbalstam, ja darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku ar invaliditāti nodibinātas uz nenoteiktu laiku. NVA piedāvā atbalstu:'

  1. Bezdarbnieka ar invaliditāti darba vietas aprīkošanai. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, bet ne vairāk kā 711 eiro vienas darba vietas pielāgošanai. Darba vietas novērtēs NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš sniegs rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
  2. Ikmēneša dotācijai darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemto bezdarbnieku ar invaliditāti. Dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī. Atbalstu nodrošina pirmo vai pirmos divus darba tiesisko attiecību mēnešus.

 

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējam līdz 19.novembrim ir jāiesniedz pieteikums tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota darba vieta personai ar invaliditāti. Lai saņemtu atbalstu, pieteikums NVA jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar bezdarbnieku ar invaliditāti. Detalizētāka informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem” .

 

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteikties arī bezdarbnieks ar invaliditāti, ja darba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti) vai atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem). Detalizētāka informācija pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Klientiem”.

 

Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā nodarbinātības pasākuma ““Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku”” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.

Lasīt vairāk...

Bezmaksas transports uz LR proklamēšanas svētku koncertu Riebiņu KC

06.11.2019

 

Riebiņu novada dome organizē bezmaksas braucienu uz LR proklamēšanas gadadienas svētku koncertu Riebiņu KC 2019. gada 18. novembrī šādos maršrutos:

 

Maršruts Nr. 1 (A. Osmanis)

Vieta

Laiks

 

Aglonas st.

16:30

 

Kastīre

16:40

 

Kategrade

16:50

 

Gailīši 2

16:55

 

Gailīši

17:00

 

Riebiņi

 

 

 

Maršruts Nr. 2 ( J. Betlers)

Vieta

Laiks

Dravnieki

16:00

Vilciņi

16:10

Grīgi

16:25

Sīļukalns

16:40

Galēni

16:55

Zeimuļi

17:00

Soboļevka

17:05

Lomi-Bortnieki

17:10

Ceperi

17:15

Stabulnieki

17:20

Riebiņi

 

 

 

 

Maršruts Nr. 3 (J. Litaunieks)

Vieta

Laiks

Silajāņi

17:30

Kotļerova

17:40

Riebiņi

 

 

 

Plkst. 22.00 minētajos maršrutos autobusi kursēs atpakaļ. Jautājumu gadījumu zvanīt pa tālruni 22845766 (A. Lepers).

Lasīt vairāk...

Fiziskās aktivitātes Riebiņu novadā

05.11.2019

Kā sarunāties par digitālo tehnoloģiju lietošanu, lai izvairītos no pārpratumiem

04.11.2019

 

Arvien biežāk šķietami harmoniskas ģimenes attiecības satricina digitālās tehnoloģijas. Viedierīču lietošana kļuvusi par vēl vienu tēmu, kurā vecākiem un jauniešiem ir grūtības rast kopīgu valodu. Samsung Skola nākotnei veiktā aptauja* liecina, ka 39% Latvijas jauniešu nav pārliecināti, ka citi ģimenes locekļi nepublicēs sociālajos tīklos jaunieša foto bez viņa piekrišanas un katram trešajam jaunietim ir bijis kauns par vecāku komentāru viņa sociālo tīklu profilā. Tas viss būtu vienkārši novēršams, ja ģimenē notiktu sarunas par digitālo tehnoloģiju lietošanu.  

 

“Mūsdienās viedierīces ir ļoti noderīgas un pat nepieciešamas, tomēr vecākiem nereti neizdodas veiksmīgi organizēt to jēgpilnu un atbildīgu lietošanu. Strīdi starp vecākiem un bērniem par šo tēmu nereti noslēdzas ar savstarpēju neuzticību un drastiskiem aizliegumiem. Paaudžu domstarpības nav retums, jo vecāku un bērnu izpratne par brīvā laika pavadīšanas veidiem atšķiras – patlaban dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, turpretī vecāki uzauga bez viedierīču klātbūtnes,” saka bērnu un pusaudžu psihoterapijas speciālists un “Skolēna digitālais IQ” izglītojošo materiālu līdzautors Nils Sakss Konstantinovs.

 

“Mūsu pieredze rāda, ka bērniem un vecākiem ir atšķirīgas vēlmes attiecībā uz viedo tehnoloģiju lietošanu. Bērni vēlētos, lai vecāki tiem atļautu reģistrēties sociālajos tīklos, neliktu interneta piekļuves paroles un tik bieži nezvanītu, savukārt vecāki vēlētos, lai bērni vairāk tiem uzticētos un stāstītu par savām digitālajām gaitām, tostarp informētu par sarakstēm ar svešiniekiem un citām aizdomīgām situācijām. Dažādās vajadzības un vēlmes pastiprina nepieciešamību pēc aktīvas savstarpējās komunikācijas un kopīgi izstrādātiem noteikumiem, citādi konflikti ir neizbēgami,” norāda Samsung skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

 

Domājot par ģimenes digitālo veselību, ieteicams pārrunāt sekojošos jautājumus:

 

1. Cik ilgs ir viedierīču laiks izklaidēm un darbam vai mācībām? Ir būtiska atšķirība, vai viedierīces tiek izmantotas jēgpilni (piem., jaunu prasmju apgūšanai, informācijas meklēšanai) vai atpūtai (piem., Instagram skrollēšanai). Katram ģimenes loceklim viedierīcē pavadītais laiks un mērķis var atšķirties, tāpēc izvērtējiet katru gadījumu. Eksperti iesaka ievērot zelta proporciju – 80% darbam un 20% atpūtai.

 

2. Kuros brīžos nav vēlams lietot viedierīces? Vai ir konkrēts laiks, kad viedierīces izmantot nedrīkst? Varbūt jums ir svarīgi, ka viedierīces netiek lietotas ēdienreizes laikā vai kopīgi skatoties filmu? Vienojieties par reizēm, kad telefoni tiek atstāti otrajā plānā.

 

3. Kādi ir sociālo tīklu lietošanas noteikumi? Bērniem vajadzētu izstāstīt par sociālo tīklu drošības un labas uzvedības pamatnoteikumiem, turpretī vecākiem nenāktu par sliktu uzklausīt, kā bērni vēlētos, lai jūs uzvedaties sociālajos tīklos, īpaši, ja tas ietekmē viņus.

 

4. Kuros gadījumos bērnam jāziņo par problēmu tiešsaistē, un kad vecākiem jāiesaistās problēmas atrisināšanā? Pārrunājiet potenciālās situācijas un rīcības plānu, lai bērnam nerasots sajūta, ka vecāki iejaucas viņa privātajā telpā, bet vecākiem būtu drošības sajūta, ka ar bērnu viss ir kārtībā.

 

“Paradumus nav viegli mainīt, bet to var izdarīt, ja ģimene to mēģina kopā, kā komanda. Ja kādam paslīd kāja, tad pārējie atbalsta un palīdz. Taču tiklīdz ir skaidri uzrakstīts, kas ir jādara un par ko esam kopīgi vienojušies, ir daudz vieglāk sasniegt mērķi,” secina “Skolēna digitālais IQ” projekta vēstnesis Ansis Klintsons.

 

Par Samsung Skolu nākotnei

 

Samsung Skola nākotnei ir “Samsung Electronic Baltics” sociālā iniciatīva, kuras ietvaros jau trešo gadu tiks realizēta programma “Skolēna digitālais IQ”. Tā tapusi sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas ekspertiem, un programmas mērķis ir veicināt jēgpilnāku digitālo tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas dzīvē, mācībās un arī nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv bez maksas pieejama ikvienam. Programmas partneri ir Latvijas Drošāka interneta centrs, LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Rīgas Skolēnu dome un digitālo risinājumu aģentūru “Cube”.

 

Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv

Iespēja uzzināt jaunāko: https://www.facebook.com/DigitalaisIQ/


Plašāka informācija:

Egle Tamelīte

Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā

Tālr.: + 370 9414575

E-pasts: e.tamelyte@samsung.com

 

* Aptauju veica Samsung Skola nākotnei sadarbībā ar Mindscan 2019. gada jūnijā un jūlijā, aptaujājot 500 respondentus vecumā no 14 - 18 gadiem.

Lasīt vairāk...

Tiks pasniegti Atzinības raksti un piešķirts apbalvojums Riebiņu novada GODA PILSONIS

04.11.2019

 

Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēdē 29.10.2019. tika nolemts apbalvot ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 75 Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinībās 13 novada iedzīvotājus un piešķirt novada augstāko apbalvojumu - Riebiņu novada GODA PILSONIS R. Mūka muzeja vadītājai un Latvijas Lepnums 2016 balvas ieguvējai nominācijā “Novadnieks” MARTAI BINDUKAI – par mūža ieguldījumu, nesavtīgi darbojoties izglītības un kultūras jomā, inovatīvu un radošu pieeju Galēnu pagasta kultūrvēsturiskās vides sakārtošanā, piesaistot projektu finansējumu. 

 

Lasīt vairāk...

LR proklamēšanas svētku koncerts "Caur sidraba birzi"

18.11.2019

Noskaidroti konkursa "Mūzu mazais pārgājiens 2019" laureāti

04.11.2019

 

 

Ir noskaidroti konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2019” laureāti. Uzvarētāji 1.- 4. klašu grupā - Riebiņu vidusskolas 2. klase (audzinātāja LĪGA JERMOLOVIČA), 3.a (audzinātāja SOLVITA VOLONTE) un 3.b klase (audzinātāja INNA ZENOVJEVA). Apbalvošanas pasākums notiks 14. novembrī plkst. 11.00 Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”. Liels paldies skolotājām par spēju mudināt, ieraudzīt un izzināt! Vairāk info lasi šeit.

Lasīt vairāk...

Aktualitātes Riebiņu CB novembrī

31.10.2019

Līdaku mazuļi ielaisti Salmeja un Kaučera ezerā

31.10.2019

 

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2019. gadā ir realizēts vēl viens projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā – “Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Salmeja un Kaučera ezerā” pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekts ir realizēts ar mērķi veikt Salmeja un Kaučera ezera zivju resursu pavairošanu, ielaižot līdaku mazuļus, makšķernieku lomu uzlabošanai un zivju barības ķēdes līdzsvara saglabāšanai. Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Salmeja ezerā 10 000 līdaku mazuļi un Kaučera ezerā 4 000 līdaku mazuļi.

 

Attēlā: Salmeja un Kaučera ezerā kopā ir ielaisti 14 000 līdaku mazuļi.

 

Projekta rezultātā ir palielināts zivju krājumus Salmeja un Kaučera ezerā, līdz ar to ir radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņos. Tāpat veicināta Salmeja un Kaučera ezeru apsaimniekošanas attīstība Riebiņu novadā. Papildinot zivju resursus Riebiņu novada Salmeja un Kaučera ezerā, tika radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi. Projekts ir atbilstošs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” izstrādātajām rekomendācijām zivju resursu mākslīgās atražošanas plānam 2017. – 2020. gadam, 3. rīcības virzienam.

 

Projekta kopējā summa –  EUR  4065,60, kur Valsts zivju fonda atbalsts ir EUR 3400.00 un pašvaldības finansējums – EUR 665.50 apmērā.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Eikša un Zolvas ezerā ielaisti zandarta zivju mazuļi

31.10.2019

 

Ar  Valsts Zivju fonda atbalstu 2019. gadā Riebiņu novada dome ir realizējusi 2 projektus zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā: ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā” un ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekti ir realizēti ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada Eikša un Zolvas ezerā, līdz ar to veidojot vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Eikša ezerā – 5000 zandartu mazuļi un Zolvas ezerā – 30 000 zandartu mazuļi.

 

Attēlā: Novada kārtībnieki, kas ir atbildīgi arī par zivju resursu uzraudzību uz novada ezeriem, piedalās zandarta mazuļu ielaišanā.

 

Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu novada Eikša un Zolvas ezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

 

Projekta ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā”  kopējā summa ir EUR 1270.50, kur Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 1070.00 un pašvaldības finansējums – EUR 200.50.

 

Projekta ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” kopējā summa ir EUR 7623.00, kur Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 6400.00 un pašvaldības finansējums – EUR 1223.00 apmērā.

 

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits, bet ieviestā licencēta makšķerēšana dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem.

 

Projektu īstenošanas rezultētā ir veikts ieguldījums Eikša un Zolvas ezeru apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Dievkalpojumu kārtība novembrī Riebiņu un Vydsmuižas draudzē

31.10.2019

 

Dievkalpojumu kārtība novembrī Riebiņu draudzē un Vydsmuižas drauzē. Svētās mises par mirušajiem novembrī Vydsmuižas draudzē.

Lasīt vairāk...

Par starppilsētu maršruta nr.7893 Daugavpils-Preiļi-Viļāni grozījumu uzsākšanu

31.10.2019

 

Latgales plānošanas reģions informē, ka ir saņēmis VSIA “Autotransporta direkcija” 2019.gada 29.oktobra vēstuli 6.7/1964, kurā direkcija informē par to, ka tiek veikti grozījumi maršrutā Nr. 7893 Daugavpils-Preiļi-Viļāni reisā Nr. 13. Reisa kustības sarakstā veiktas izmaiņas, lai Riebiņu vidusskolas un Galēnu pamatskolas skolēni paspētu pēc stundām uz autobusu. Mainīti autobusu atiešanas no pieturām, kas reisā ir aiz Preiļu AO unpienākšanas laiks galapunktā “Viļānos” no 15.48 uz 16.03. Izmaiņas stājas spēkā ar 01.11.2019. Kustību saraksts.

Lasīt vairāk...

Kultūras pasākumi novadā novembrī

30.10.2019

Mamogrāfijas izmeklējums Riebiņos

23.11.2019

 

2019. gada 23.novembrī PĀRBAUDI KRŪTIS! Aicinām uz mamogrāfijas izmeklējumu!

 

 

 

 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

 

 

Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:

1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros  sievietēm ar speciālām  Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm-  izmeklējumu veic BEZ MAKSAS.

2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta iemaksa - EUR 2,85).

 

 

Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!

Mobilā mamogrāfa izbraukums Riebiņos notiks 2019. gada 23. novembrī.

 

Atrašanās vieta:

Riebiņu novada dome,

Saules iela 8, Riebiņi,

no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00.

 

Tālrunis uzziņām: 26458044.

Lasīt vairāk...

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” balsojuma līderi Latvijā: Olaines un Smiltenes novads, Daugavpils pilsēta

29.10.2019

 

Turpinās iedzīvotāju balsošana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” pirmajā kārtā. Noskaidroti iedzīvotāju balsojuma līderi uz 29. oktobri. Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Vidzemes, Latgales  plānošanas reģionos vadībā ir Grobiņas, Ozolnieku, Olaines, Smiltenes un Preiļu novadu pašvaldības. Starp pilsētu pašvaldībām līdere ir Daugavpils pilsēta.

 

Vietnē www.vietagimenei.lv ir jauninājums – ikviens var aplūkot informāciju ar balsojuma starprezultātiem un uzzināt balsojuma līderus. Vēl līdz 4. novembrim iedzīvotāji aicināti nobalsot un sniegt viedokli par, viņuprāt, draudzīgākajām pašvaldībām ģimenēm ar bērniem Latvijā. Lai nobalsotu, jāatver tīmekļvietne www.vietagimenei.lv,  jāautorizējas ar sociālo tīklu kontu vai e-pastu, uz kuru kā atļauja balsot tiek atsūtīta saite balsošanai. Savu balsi var piešķirt vienai līdz trim pašvaldībām. Starprezultāti turpat internetvietnes sākumlapā pieejami ikvienam interesentam arī pirms balsojuma veikšanas. Rezultāti vietnē tiek atjaunoti ik pēc 10 minūtēm.

 

Patlaban norisinās konkursa pirmā kārta, kurā tiek izvērtēti pašvaldību iesniegtie administratīvie dati (60 % no 1. kārtas vērtējuma), dzimstības dati (10 % no 1. kārtas vērtējuma), kā arī tiek ņemts vērā iedzīvotāju individuālais vērtējums – balsojums (20 % no 1. kārtas vērtējuma), un pašvaldību līdzdalība konkursa informatīvajā kampaņā (10 % no 1. kārtas vērtējuma).

 

Video ar konkursa starprezultātiem: ej.uz/balsojuma_starprezultati

 

Jau ziņots, ka 2019. gadā konkurss norit trīs kārtās. Vērtēšana tiek veikta piecās pašvaldību grupās – Kurzemes plānošanas reģiona grupa, Latgales plānošanas reģiona grupa, Rīgas plānošanas reģiona grupa, Vidzemes plānošanas reģiona grupa un Zemgales plānošanas reģiona grupa.  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 16. decembrī svinīgā pasākumā. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām šogad ir 115 000,00 eiro. Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.        

 

Konkursu atbalsta: plašākais pakomātu tīkla nodrošinātājs Baltijā “Omniva”, ģimenes uzņēmums “ViKrEm”, Latvijas vecāku organizācija “mammamuntetiem.lv”, CSDD Rīgas Motormuzejs, “Atsaucīgo māmiņu forums”, mīlētākais saldumu zīmols “Laima”, bērnu rotaļu laukumu izgatavotājs SIA “Jūrmalas Mežaparki”, mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējs “TELE2”.               
 

Vairāk informācijas par konkursu: www.vietagimenei.lv.

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisinās jau trešo gadu, un tā mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Tīmekļvietnē  www.vietagimenei.lv ikviens var iepazīties ar pašvaldību sniegto informāciju par to daudzveidīgajām iespējām, piedāvājumiem un atbalstu ģimenēm ar bērniem.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Vārpiņa

VARAM

Reģionālās politikas departamenta vecākā eksperte

E-pasts: ilze.varpina@varam.gov.lv

 

 

Papildu informācija:

Ilze Aizsila           

NORDS PORTER NOVELLI

projektu vadītāja

Tel.: +371 27330607

E-pasts: ilze.aizsila@porternovelli.lv

 

 

 

 

 

Lasīt vairāk...
Visi jaunumi