Notikumu kalendārs

    Maijs    

Novads

Pašvaldība

Tūrisms

Galerija

Jaunumi

Iegādāts specializētais autotransports Riebiņu novada Sociālā dienesta vajadzībām

26.05.2017

 

Riebiņu novada dome pērnā gada maijā iesniedza projekta pieteikumu biedrības „Preiļu rajona partnerība” atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros – projektu Nr. 16-03-AL21-A019.2201-000002 „Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada domes sociālā dienesta vajadzībām”. Sākotnēji projektus vērtēja biedrība „Preiļu rajona partnerība”, pēc tam Lauku atbalsta dienests (LAD). 2016. gada 31. oktobrī Riebiņu novada dome saņēma apstiprinājumu no LAD projekta īstenošanā.

 

Projekta mērķis ir iegādāties specializētu autotransportu Riebiņu novada sociālā dienesta vajadzībām, tādejādi nodrošinot pensijas vecuma personu un cilvēku ar īpašām vajadzībām nogādāšanu uz sociālās aprūpes vai veselības aprūpes un citām iestādēm, uzlabojot sociālo situāciju novadā, kā arī attīstot jaunu sociālo pakalpojumu Riebiņu novadā.

 

Par specializētā autotransporta piegādi, pērnā gada novembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Auto Welle”.  Specializēto autotransportu piegādāja 2017. gada 19. maijā. Tas ir aprīkots gan ar nestuvēm gulošu cilvēku pārvadāšanai, gan ar ratiņkrēslu, kā arī ar tam atbilstošajiem drošības stiprinājumiem cilvēku vešanai. Autotransporta aizmugures nodalījumā ir saliekama uz pusēm profilēta rampa klientu ievešanai automašīnā.

 

 

Specializētā autotransporta pakalpojums sniegs palīdzību personai iekļūt un izkļūt no transportlīdzekļa, dzīvesvietas, ārstniecības un citas iestādes; nodrošinās personas un tā pavadoņa transportēšanu uz vai no slimnīcām, izmeklējumiem; nodrošinās personas gaidīšanu pie dzīvesvietas, ārstniecības un citām iestādēm, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā tiks nodrošināta personas drošība.

 

Riebiņu novadā šī ir inovācija, jauna pakalpojuma ieviešana, kas veicinās sociālo aizsardzību un veselības aprūpi Riebiņu novadā. Specializētais autotransports uzlabos sociālā dienesta sniegto pakalpojumu kvalitāti un uzlabos pašvaldības funkciju veikšanu sociālajā nozarē.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 44 961.00, no tām attiecināmās izmaksas – EUR 20 000.00, no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums – EUR 18 000.00.

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Lasīt vairāk...

Informācija vēlētājiem

26.05.2017

 

2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumāVēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. 

 

Riebiņu novadā darbosies 6 vēlēšanu iecirkņi: iecirknis Nr. 715 – Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes ēka, kultūras nams; iecirknis Nr. 718 – Riebiņu novada domes ēka; iecirknis Nr. 720 – Rušonas pamatskola; iecirknis Nr. 722 – Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes ēka, kultūras nams; iecirknis Nr. 723 – Sīļukalna pagasta kultūras nams un iecirknis Nr. 724 – Stabulnieku kultūras nams.

 

Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš. 31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00; 1. jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00; 2. jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

 

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

 

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. 3. jūnija vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģistrēts savā iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šī gada 5. martā). Lai informētu vēlētājus par iecirkni, kurā jābalso, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde no 22. līdz 24. martam katram vēlētājam uz deklarētās dzīvevietas adresi nosūtīja paziņojumu par vēlēšanām. Paziņojums nav balsošanas dokuments, tam ir tikai informatīva nozīme. Ja paziņojums nav saņemts vai ir nozaudēts, noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni var arī internetā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā vai pa tālruni 67049999 (darba dienās no pulksten 8.00 līdz 20.00, vēlēšanu dienā, 3.jūnijā - no pulksten 7.00 līdz 22.00).

 

Visas ziņas par deputātu kandidātu sarakstiem, to programmas ir pieejamas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv. Sīkāku informāciju iespējams uzzināt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Lasīt vairāk...

Izlaidumi novada izglītības iestādēs

01.06.2017

 

Riebiņu PII „Sprīdītis” – 1. jūnijā plkst. 16.00.

Rušonas pamatskolā – 9. jūnijā 18.00.

Riebiņu vidusskolā 9. klases izlaidums – 9. jūnijā plkst. 18.00.

Galēnu pamatskolā – 10. jūnijā plkst. 18.00

Dravnieku pamatskolā – 10. jūnijā plkst. 19.00.

Riebiņu vidusskolā 12. klases izlaidums – 17. jūnijā plkst. 17.00.

Lasīt vairāk...

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2017. gadā (informācija tiks papildināta)

25.05.2017

 

27. maijā plkst. 15.00 – Mazo Prikuļu kapsētā.

28. maijā plkst. 14.00 – Rutuļu kapsētā.

28. maijā plkst. 15:00 – Petrausku kapsētā.

3. jūnijā plkst. 12:00 – Kapenieku kapsētā.

3. jūnijā plkst. 14:00 – Baltskaru kapsētā.

10. jūnijā plkst. 11.00 – Pieniņu katoļu draudzes kapsēta (plkst. 10:00 sv. Mise Pieniņu baznīcā).

10. jūnijā plkst. 14:00 – Bukšinu kapsētā.

10. jūnijā plkst. 15:00 – Sprindžu kapsētā.

11. jūnijā plkst. 15:00 – Sila kapsētā (Ondzuļos).

17. jūnijā plkst. 12:00 – Teilānu kapsētā.

17. jūnijā plkst. 14:00 – Saunas Vulānu kapsētā.

17. jūnijā plkst. 15:00 – Kokoriešu kapsētā.

18. jūnijā plkst. 12:00 – Krištapiņu kapsētā.

1. jūlijā plkst. 13:00 – Riebiņu katoļu draudzes kapsētā (plkst. 11:00 sv. Mise Riebiņu baznīcā).

1. jūlijā plkst. 13:00 – Solkas kapsētā.

2. jūlijā plkst. 12:00 – Rušonas kapsētā.

8. jūlijā plkst. 13:00 – Eikšas kapsētā ar svēto Misi.

8. jūlijā plkst. 14:00 – Krištobu kapsētā.

15. jūlijā plkst. 14:00 – Opolūs kapsētā.

15. jūlijā plkst. 15:30 – Salenieku kapsētā.

15. jūlijā plkst. 15:00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.

22. jūlijā plkst. 13:00 – Seiļu kapsētā.

22. jūlijā plkst. 13:00 – Ondzuļu kapsētā ar svēto Misi.

22. jūlijā plkst. 14:00 – Maltas Trūpu kapsētā.

22. jūlijā plkst. 14:00 – Antoņišku kapsētā.

22. jūlijā plkst. 15:00 – Eisāgu kapsētā.

23. jūlijā plkst. 14:30 – Baibu kapsētā.

23. jūlijā plkst. 15:00 – Gailīšu kapsētā.

5. augustā plkst. 14:00 – Pastaru kapsētā.

12. augustā plkst. 14:00 – Trūpīšu kapsētā.

19. augustā plkst. 14:00 – Červoniku kapsētā.

26. augustā plkst. 15:00 – Vidsmuižas kapsētā.

Lasīt vairāk...

NVA aicina darba devējus līdz 31.maijam pieteikties subsidēto darba vietu izveidei

25.05.2017

 

Līdz 31.maijam Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs darba devēji var pieteikties subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) un Eiropas Savienības (ES) fondu projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, saņemot ESF finansiālu atbalstu un subsidētajās darba vietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus.

 

ESF projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" ietvaros tiek nodarbināti ilgstošie bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, to vidū arī bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem un bezdarbnieki ar apgādājamiem, bezdarbnieki ar invaliditāti, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu. Savukārt ES fondu projekta "Jauniešu garantijas" ietvaros subsidētās darba vietas tiek veidotas jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri bez darba ir vismaz 6 mēnešus vai jauniešus, kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju vai beiguši pilna laika izglītības programmas apguvi ne vēlāk kā pirms diviem gadiem un vēl nav ieguvuši pirmo pastāvīgo algoto darbu, jauniešiem ar invaliditāti, kā arī jauniešiem, kuri ieguvuši bēgļa vai alternatīvās personas statusu.  

 

Pieteikties subsidēto darba vietu izveidei NVA filiālēs var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

Izveidojot subsidēto darba vietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devēji saņem dotāciju nodarbināto bezdarbnieku un darba vadītāju atalgojumam, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darba vieta izveidota bezdarbniekiem ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. 

 

Detalizētāka informācija par pasākumiem, to nosacījumiem un dotāciju apmēriem, kā arī par filiālēm, kurās var pieteikt subsidēto darba vietu izveidi bezdarbniekiem, izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā "Darba devējiem" → „Pasākums noteiktām personu grupām”.

 

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei?

 

1. solis: 
Jāizdrukā pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā "Darba devējiem"→ „Pasākums noteiktām personu grupām

 

2. solis: 
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

 

3.solis: 
 

Līdz 2017.gada 31.maijam aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot subsidēto darba vietu, vai jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja pieteikums ir apstiprināts ar drošu elektronisko parakstu.

 

Informācija par pasākumu un darba devēju pieteikumu pieņemšana NVA Preiļu filiālē :

Raiņa bulvāris 19, Preiļi 9. kabinetā, tālrunis 65314022

Rīgas iela 77, Līvāni ( 3. stāvs) 2.kabinetā, tālrunis 65314042

Lasīt vairāk...

Rekordliels dalībnieku skaits pavasara krosā ar Anitu Kažemāku Riebiņos

24.05.2017

 

Lieliska atmosfēra, brīnišķīgi laikapstākļi – visu priekšnosacījumi, lai brīvdienas Riebiņos tiktu aizvadītas sportiskā gaisotnē. Jau trešo gadu pēc kārtas notika „Pavasara kross ar Anitu Kažemāku”. 20. maijā pie Riebiņu vidusskolas pulcējās sportisti no Preiļiem, Līvāniem, Ludzas, Viļāniem, Vārkavas, Feimaņiem, Rušonas, Vaboles un Rīgas.

 

Šogad esam arī sasnieguši dalībnieku skaita pieaugumu – kopumā 123 sportisti stājās uz starta līnijas. Skrējiens notika pa Riebiņu ielām, takām un celiņiem, iekļaujot gan zemes ceļu, gan pļavas taciņas, gan asfaltu un bruģi. Sportisti startēja trīs dažādās distancēs 1000m, 3000m un 6000m atbilstoši savai vecuma grupai.

 

Lai pēc finiša sportisti uzņemtu iztērētas ogļhidrātu rezerves, par to bija parūpējies SIA „Preiļu Siers”, tādēļ katram finišētājam tika sieriņš „Mazulis”. Arī siltie laika apstākļi mūs lutināja, bet par atveldzēšanos finišā parūpējas Venden ūdens.

 

Sportisti tika apbalvoti vecuma grupās un saņēma sarūpētās balvas no Adidas Latvija, bet kopvērtējuma labākajiem dāvanu kartes no veikala 42KM, kā arī īpaša dizaina medaļas un diplomus, ko sarūpēja Riebiņu novada dome.

 

6000 m kopvērtējuma uzvarētāji – Jeļizaveta Puzāne un Pēteris Trubačs, 3000 m kopvērtējuma uzvarētāji – Izle Borbale un Rainers Trubačs un 1000 m kopvērtējuma uzvarējāti Rebeka Kalniņa un Markuss Kušarovs. Ģimenes stafetē ātrākā bija Kaļvas ģimene, kas saņēma Guntara Ormaņa piemiņas balvu.

 

Pēc sacensībām Riebiņu vidusskolas pavāres parūpējas par garšīgu putru un tēju. Bet lai diena būtu vel aktīvāka, tika noskaidroti arī precīzākie soda metienu uzvarētāji.

 

Jāpiebilst, ka ar šī gada skrējiena sacensību rezultātiem var iepazīties pašvaldības vietnē http://riebini.lv/lv/sidemenu/nozares/sports/sacensibu-nolikumi un aplūkot fotogrāfijas http://riebini.lv/lv/sidemenu/foto-un-video-galerija/2017-gads

 

Paldies Riebiņu vidusskolas skolēniem par aktīvu iesaistīšanos, veicot organizatoriskos darbus. Paldies laika tiesnešiem Gundaram Upeniekam un Skaidrītei Vulānei. Paldies sekretariātam. Un paldies idejas autoriem un pasākuma līdzautoriem Mārītei Pokšanei un Rolandam Naglim. Tiekamies jau nākošgad!

 

Ar cieņu,

Anita Kažemāka

Lasīt vairāk...

Sāksies akcija „Apceļosim Latvijas pilis un muižas"

02.05.2017

 

No 2017. gada 1. maija līdz 28. oktobrim Latvijas Piļu un muižu asociācija aicina ikvienu piedalīties akcijā "Apceļosim Latvijas pilis un muižas", viesojoties 68 pilīs vai muižās, lai iepazītu piļu un muižu saimnieciskās un radošās dzīves lomu, kā arī lomu valstiskuma veidošanā.

 

Akcijā var piedalīties ikviens interesents, kurš būs apceļojis vismaz 5 no 68 pilīm un muižām, kuras piedalās akcijā, un saņēmis atzīmi par viesošanos savā akcijas dalībnieka kartē. Aktīvākie 50 piļu un muižu apceļotāji saņems ielūgumu uz balli Jaunpils pilī 2017. gada 25. novembrī, kā arī var piedalīties citu balvu izlozē.

 

Pirmo reizi akcija, kas aicina iepazīt Latvijas pilis un muižas, notika 2000. gadā. Šogad tajā piedalīsies arī Lūznavas muiža, kura 1. maijā aicina saņemt akcijas dalībnieka karti un pirmo zīmogu, šajā dienā iepazīstot muižu bez maksas. Akcijas norisi Latvijā atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

 

Akcijas noteikumi

1. Lai kļūtu par akcijas dalībnieku (turpmāk - apceļotājs), ir jāsaņem apceļotāja karte (turpmāk - karte) un jāsāk ceļot! Karti var lejupielādēt vietnē www.pilis.lv un izdrukāt vai saņemt jebkurā pilī un muižā, kas piedalās akcijā.

2. Apceļotāji, kuri būs viesojušies vismaz 5 no 68 pilīm un muižām, saņemot par to atzīmi savā kartē,  iedalīsies piļu un muižu dāvāto balvu izlozē. Aktīvākie 50 apceļotāji saņems ielūgumu uz balli Jaunpils pilī 2017. gada 25. novembrī. Vienāda rezultāta gadījumā tiks veikta izloze.

3. Apceļotāji, kuri būs iepildījuši degvielu vismaz 20 EUR vērtībā jebkurā no DUS "VIRŠI-A", saņemot ar to atzīmi savā kartē, papildus vēl piedalīsies degvielas karšu izlozē.

4. Ierodoties ar karti jebkurā no akcijas pilīm vai muižām, tā pēc apmeklējuma jāiesniedz atzīmēšanai. Atzīmi - zīmodziņu vai uzlīmi - saņem apceļotāji, kas ir samaksājuši ieejas maksu un/vai iepazīstas ar pili vai muižu. Rūpīgi pārbaudiet, vai atzīme ir veikta!

5. Lai piedalītos balvu izlozē un/vai saņemtu ielūgumu uz balli Jaunpils pilī, karte ar vismaz 5 (piecām) atzīmēm līdz 2017. gada 28. oktobrim (ieskaitot) jāiesniedz jebkurā pilī vai muižā, kas piedalās akcijā, vai līdz 2017. gada 3. novembrim (pasta zīmogs) jānosūta Latvijas Piļu un muižu asociācijai uz adresi: Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011. Katrs apceļotājs var iesūtīt tikai vienu karti.

6. Katras kartes nosūtītājs var saņemt tikai vienu ielūgumu. Bērni līdz 10 gadiem uz balli var doties kopā ar vecākiem.

7. Pirms ceļojat, aicinām rūpīgi iepazīties ar piļu un muižu piedāvājumu un darba laikiem!

Lejupielādēt akcijas dalībnieka karti, apskatīt apceļojamo vietu sarakstu, kā arī plašāk iepazīt Latvijas pilis un muižas var Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājaslapā: pilis.lv

Galēnu muiža, kas ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis, piedalās šajā akcijā. Galēnu, Goļānu jeb Vidusmuiža celta 18. gs., bet vēlāk vairākkārtīgi pārbūvēta. Tā ir viena no plašākajām Latgalē. Muižas apbūve veidota historisma stilā. Muižas kompleksā ir plaša saimniecības ēku apbūve, kuras iekļauj gan dzīvojamās ēkas, gan saimniecības ēkas - kūtis, staļļus, kalpu māju klētis un sarga mājiņas. Saimniecības ēkas grupējas ap saimniecības pagalmu. Muižaskungu mājas priekšā atrodas regulāra plānojuma parks. Parku aptver koku alejas, bet tā vidusdaļā sausi bastioni imitē bastiona nocietinājumus. Parkā aug 14 eksotisku koku un krūmu sugas un tie ir aizsargājami valsts nozīmes dabas objekti.

 

Publiskai apskatei Galēnu muiža pieejama visu laiku (no ārpuses). Iekšpusi apmeklēt aizliegts, avārijas stāvokļa dēļ. Nostāstus un leģendas uzzināsiet, kā arī akcijas dalībnieka zīmodziņu saņemsiet Roberta Mūka muzejā Galēnos (Skolas iela 11c, Galēni), iepriekš sazinoties ar muzeja vadītāju pa telefonu 26822989, e-pasts: rmmg@inbox.lv .

Lasīt vairāk...

Riebiņu novada dome izsludina konkursu atbalsts uzņēmējdarbībai "Attīstība Riebiņiem".

02.06.2017

 
Riebiņu novada dome izsludina konkursu atbalsts uzņēmējdarbībai "Attīstība Riebiņiem". Konkursa norises laiks ir no 2017. gada 20. aprīļa līdz 2017. gada 2. jūnijam.
Konkursa NOLIKUMS
Lasīt vairāk...
Visi jaunumi