Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

04/08/2015

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"".vairāk

04/08/2015

Kapitāla daļu izsole
Riebiņu novada dome 3. septembrī 2015. gadā plkst. 11:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederošo 92 568 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca”, vienotais reģistrācijas numurs 4000324476 kapitāla daļu izsoli ar augšupejošu soli.

vairāk

04/08/2015

Atkārtota nekustamā īpašuma izsole
Riebiņu novada dome 2015. gada 3. septembrī plkst. 10.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša nekustamā īpašuma „SŪNAS” atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

vairāk

03/08/2015

Vakance - skolotājs logopēds darbam Riebiņu novada izglītības iestādēs
Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina skolotāju logopēdu darbam Riebiņu novada izglītības iestādēs uz noteiktu laiku.

vairāk

03/08/2015

Jau sestdien pludmales volejbola finālturnīrs vīriešu un sieviešu komandām

Finālā A grupā sacentīsies vīriešu komandas: Vilcāns/Šarkovskis(1); MIX(3); Dinamo(6) un BN(8). B grupā: For Fun(2); Rušona(4); LMS(5) un Viagra(7). 

vairāk

29/07/2015

Labdarības bumbu rallijs 2015


Labdarības bumbu rallija ideja ir pērkot biļeti par 2 EUR vai 3 par 5 EUR saņem savu unikālo bumbas numuru, kas ļauj tās īpašniekam izcīnīt balvu. Rallija starts tiek dots un visas numurētas bumbas tiek no viena maisa iebērtas upē, nejaušā secībā, un rallija finišs notiks speciāli izveidota koridorā upē. Bumba ir finišējusi, kad tā pārpeldējusi pāri noteiktajai finiša līnijai vai sasniegusi noteiktu punktu. Pirmās finišējošās bumbas saņem balvas no atbalstītājiem. Labdarības bumbu rallijs paredzēts, ka notiks Preiļu novadu svētku ietvaros. Iegūtie līdzekļi tiek novirzīti labdarībai – Jauniešu ideju projektu konkursam un tā ietvaros atbalstāmajām iedzīvotāju iniciatīvām Viduslatgales pārnovadu fonda teritorijā: Riebiņu, Aglonas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas novadā.

vairāk

29/07/2015

Daudzbērnu ģimenēm iespēja saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Novada trīs un vairāk bērnu ģimenēm, ja bērns mācās Riebiņu novada izglītības iestādēs, vecumā no pirmsskolas līdz 9. klasei ir iespēja saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei  EUR 15.00 apmērā, uzsākot jauno mācību gadu. Lai saņemtu pabalstu, lūgums iesniegt iesniegumus novada pagastu sociālajām darbiniecēm.vairāk

27/07/2015

Žurnāliste no Kanādas: „Latgalē dzīvo sirsnīgi cilvēki, kas ļoti mīl savu darbu!”

No 23. jūlija līdz 25. jūlijam Latgales reģionā viesojās Kanādas ceļojumu izdevuma „Euphoria” redaktore Sylvie Berthiaume. Ceļojuma mērķis bija iepazīt Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu, lai vēlāk dalītos ar iegūto pieredzi ar saviem lasītājiem.vairāk

02/07/2015

Iespēja pieteikties piecu dienu psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem, kurus skārusi diagnoze vēzis
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” jau septīto gadu nodrošina psihosociālās rehabilitācijas nometnes „Spēka Avots” cilvēkiem, kuri saskārušies ar diagnozi „vēzis”! Psihosociālās rehabilitācijas programmas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem rast atbildes uz jautājumu – kā kvalitatīvi dzīvot tālāk pēc vēža? Tāpēc ikviens, kas saskāries ar diagnozi - onkoloģisku saslimšanu, tiek aicināts pieteikties uz kādu no rehabilitācijas programmā „Spēka Avots”.

vairāk

01/07/2015

Uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumiem „Lielais Pelēčāres purvs”, „Jašas – Bicānu ezers”, „Rušonas ezera salas”

Uzsākot dabas aizsardzības plānu izstrādi tiek organizētas informatīvās sanāksmes: dabas lieguma „Lielais Pelēčāres purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme notiks šī gada 9. jūlijā plkst. 11.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads); dabas lieguma „Jašas – Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme notiks šī gada 9. jūlijā plkst. 13.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads un dabas lieguma „Rušona ezera salas” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme notiks šī gada 9. jūlijā plkst. 14.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads).vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved