Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

27/11/2014

Informatīvs seminārs par projektu izstrādi

Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" (DNVOAC) 15.decembrī izsludinās LR Kultūras ministrijas regrantēto Latgales mazo projektu konkursu, kura mērķis veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu Latgales plānošanas reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, kā arī atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas. Lai informētu Latgales nevalstiskās organizācijas par programmu un tās  nosacījumiem "DNVOAC" reģionā rīkos  informatīvus seminārus: Riebiņos - 9. decembrī plkst. 10.00. Semināra programmavairāk

27/11/2014

Koncerts Riebiņu KC


vairāk

27/11/2014

Informatīvs seminārs Riebiņu vidusskolā "ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!"
Šī gada 9. decembrī Riebiņu vidusskolā notiks informatīvs seminārs  "ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!" Kā lektori pasākumā piedalīsies Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti un citu biznesa atbalsta institūciju pārstāvji. Dalība pasākumā ir bez maksas. Aicinām ikvienu, kurš vēlas uzzināt par uzņēmējdarbību, tās uzsākšanu un veidošanas principiem.

vairāk

21/11/2014

28. novembrī - Riebiņu novada sporta vakara


vairāk

21/11/2014

Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos notiks no 2014.gada 8.decembra līdz 2015. gada 15. janvārim.

vairāk

21/11/2014

Mākslas terapijas nodarbības


vairāk

14/11/2014

Konkurss "Gada brīvprātīgais"
No 4. oktobra līdz 3. novembrim Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadu biedrības un nodibinājumi varēja iesniegt savus pieteikumus  biedrības „Preiļu NVO centrs” rīkotajam konkursam „Gada Brīvprātīgais”.

vairāk

14/11/2014

Starp zinošākajiem devītklasniekiem - Riebiņu vidusskolas audzēknis Jānis Kokins
Šodien 103 devītklasnieki - laikraksta "Diena" konkursa devīto klašu skolēniem "Kas notiek?" uzvarētāji - svin uzvarētāju dienu Rīgā, kura tiek atklāta ar vizīti pie Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa. Pavisam konkursā, kurš notika 14. novembrī,  piedalījās 10340 Latvijas skolu devītklasnieku.

vairāk

12/11/2014

LR Proklamēšanas gadadienā pasniegs novada Atzinības rakstus un augstāko apbalvojumu – Riebiņu novada GODA PILSONIS

Šī gada 11. novembrī Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēdē tika apstiprināti novada iedzīvotāji, kas LR Proklamēšanas 96. gadadienas svētku koncertā Riebiņu kultūras centrā svinīgi saņems novada Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 70 apmērā.

vairāk

10/11/2014

Ziedo Krištobu kapsētas labiekārtošanai
Aicinām ziedot līdzekļus Krištobu kapsētas labiekārtošanai. Līdzekļus ir iespējams pārskaitīt biedrības "Patmalnieki", reģ. Nr. 40008194950, Swedbank norēķinu kontā LV18HABA0551039173046.

vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved