Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

01/10/2014

Pašvaldība par brīvu cenu pārdod automašīnu


Riebiņu novada dome pārdod par brīvu cenu, kas nav zemāka par mantas nosacīto cenu, sev piederošo kustamo mantu - automašīnu Hyundai Sonata. Automašīnas cena - EUR 3000,00. Papildus informācija saņemama, zvanot novada domes izpilddirektota vietniekam J. Leicim (tālr. 29376691).

vairāk

01/10/2014

„Olimpiskā diena 2014” arī Riebiņu novadā

26. septembrī mūsu novadā pirmo reizi notika sporta pasākumi, kas veltīti „Olimpiskajai Dienai – 2014”. Šīs idejas autors ir Latvijas Olimpiskā komiteja. Viņi nodrošināja balvu komplektu un Olimpiskā sūtņa dalību galvenajā pasākumā. Mums paveicās, jo jau laicīgi atcerējāmies ka tāds ir blakus – Riebiņu vidusskolas absolvents, Latvijas čempions handbolā, atsaucīgs un talantīgs sportists Artūrs Meluškāns.

vairāk

30/09/2014

Finanšu piesaistes iespējas, konkursi, semināri
Informējam par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs.


vairāk

26/09/2014

NVO aktualitāšu kalendārs
Biedrība "Preiļu NVO centrs" projekta "Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados" ietvaros sagatavojusi NVO aktualitāšu kalendāru.

vairāk

24/09/2014

Bibliotēkas aktivitātes oktobrī
Aicinām iepazīties ar Riebiņu novada centrālās bibliotēkas aktivitātēm oktobrī. Spied šeit.

vairāk

24/09/2014

Svecīšu vakari (ir izmaiņas!!!)
Svecīšu vakari Riebiņu novadā 2014. gadā. Skatīt šeit.

vairāk

24/09/2014

Miķeļdienas balle Stabulniekos


vairāk

23/09/2014

Bezmaksas seminārs uzņēmējiem

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar VAS Latvijas Attīstības finanšu institūciju ALTUM 2014. gada 1. oktobrī  plkst. 11.00 Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvā) rīko bezmaksas semināru „Aktuālās valsts atbalsta programmas uzņēmējiem”. Lektore - VAS Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum Rēzeknes filiāles vadītāja Vita Pučka. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26636243.vairāk

19/09/2014

Riebiņu novada dome realizē projektu „Meža dienas 2014” ietvaros

Riebiņu novada dome piedalījās un guva atbalstu projektu konkursā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta „Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” Meža dienu 2014 norises nodrošināšanai, kur projekta finansētājs – Meža attīstības fonds. Latvijas sabiedrība „Meža dienās 2014” tiek aicināta turpināt aizsākto tradīciju – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu.

vairāk

18/09/2014

Informācija par īpašumu izsoli
Riebiņu novada dome veic zemes vienību atsavināšanu un veic grozījumus nekustā īpašuma izsoles noteikumos.

vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved