Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

17/10/2014

Izvirzīsim novada iedzīvotājus apbalvojumamTuvojoties 18. novembrim, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu. Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai kā ierasts var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

vairāk

16/10/2014

CSDD eksāmens velosipēdistiem


vairāk

15/10/2014

Uz laiku nedarbojas tālruņu numuri!

Riebiņu novada dome informē, ka tehnisku iemeslu dēļ uz laiku nedarbojas tālruņu numuri: 65323365, 654324377, 65324378, 65324379, 65324381. Lai sazinātos ar pašvaldību un domes speciālistiem, lūgums zvanīt pa tālruņa numuru 65324376 vai sūtīt informāciju pa faksu 65324375, vai sazināties ar elektroniska pasta palīdzību riebini@riebini.lv. Atvainojiet par sagādātajām neērtībām!vairāk

14/10/2014

Pieejami jaunākās grāmatas "Zaļās lapas Preiļi 2014/2015" bezmaksas eksemplāri

Jaunākās grāmatas "Zaļās lapas Preiļi 2014/2015" bezmaksas eksemplārus iedzīvotāji var saņemt sākot no 2014.gada 11.oktobra Preiļu 1. pasta nodaļā un Aglonas pasta nodaļā.

vairāk

14/10/2014

Kastīrē notiks 2. Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijās "Es kopienā un pasaulē"
Turpinot stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas un risināt kopienām aktuālos jautājumus, tiek organizētas diskusijas, lai ar mazo lauku NVO pārstāvjiem no Latvijas reģioniem dalītos pieredzes stāstos un meklētu risinājumus cerīgai savas kopienas nākotnei globālā pasaulē. Šī gada 27. augustā Rušonas pagasta Kastīrē notiks 2. Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijās "Es kopienā un pasaulē". Sīkāk informāciju skatīt šeit.

vairāk

14/10/2014

Pašvaldība par brīvu cenu pārdod automašīnu


Riebiņu novada dome pārdod par brīvu cenu, kas nav zemāka par mantas nosacīto cenu, sev piederošo kustamo mantu - automašīnu Hyundai Sonata. Automašīnas cena - EUR 3000,00. Papildus informācija saņemama, zvanot novada domes izpilddirektota vietniekam J. Leicim (tālr. 29376691).

vairāk

13/10/2014

Darbību uzsāk biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””
Apvienojoties vairākām Preiļu un Riebiņu novadu ģimenēm, šī gada septembra sākumā tika nodibināta biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””. Biedrības pamatfunkcija ir sniegt motivējošu, izglītošu atbalstu ģimenēm, pilnveidot bērnu un jauniešu attīstošo vidi, jo biedrības galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, jaunās ģimenes un jaunās māmiņas.

vairāk

13/10/2014

Noslēgusies projekta par kapsētu labiekārtošanu realizācija
Riebiņu novada dome informē, ka ir realizēts projekts „Riebiņu novada kapsētu teritoriju labiekārtošana”. Kopumā divdesmit vienā novada kapsētā tika veikti dažādi labiekārtošanas darbi.

vairāk

10/10/2014

Projekta ietvaros iegādāts materiāltehniskais nodrošinājums zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanai Riebiņu novada ezeros

Ir īstenots Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” projekts Nr. 2.6 „Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Riebiņu novada ezeros”.

vairāk

08/10/2014

Vakance – izglītības psihologs

Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā izglītības psihologu. Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu iesniegt personīgi Riebiņu novada domē vai sūtīt pa pastu vai e-pastu riebini@riebini.lv līdz 31.10.2014. Adrese: Riebiņu novada dome, Saules 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novads, LV – 5326.vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved