Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

09/10/2015

Riebiņu novada Stabulnieku pagastā tiek labiekārtotas un sakārtotas biedrības “Atspulgs L” telpas
Saņemot finansiālu atbalstu no nodibinājuma „Latvijas Kopienu iniciatīvas fonds”, īstenojot projektu programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai” Riebiņu novada biedrība „Atspulgs L” ir uzsākusi kopienas centra telpu sakārtošanas un labiekārtošanas darbus.

vairāk

08/10/2015

Plenērs "Māksla vieno" Riebiņos no 27. - 30. oktobrim


vairāk

07/10/2015

Lielā Pateicības balle


vairāk

06/10/2015

Izvirzīsim novada iedzīvotājus apbalvojumam


Kā katru gadu, tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.vairāk

06/10/2015

Riebiņu novada pagastos notiks sanāksmes par lauku ceļu attīstību


Riebiņu novada dome oktobra sākumā rīko novada iedzīvotāju un uzņēmēju sanāksmes, kuru laikā tiks lemts par to, kuru pašvaldības grants ceļu rekonstrukciju nepieciešams iekļaut Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Apspriedes laikā tiks pārrunāti atlases kritēriji, pēc kuriem tiks izvēlēti pašvaldības ceļi rekonstrukcijai un pārskatīts prioritāro ceļu saraksts.vairāk

05/10/2015

Jaunumi Riebiņu CB oktobrī
vairāk

30/09/2015

Latgales plānošanas reģions izsludina konkursu reģiona uzņēmējiem


No šī gada 1.oktobra Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu organizē konkursu „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2015”. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, veicināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.vairāk

29/09/2015

Ar mākslas starpniecību tiks nojauktas robežas


Biedrība „Riebiņu novada attīstības biedrība” ir guvusi atbalstu Latgales NVO projektu programmas 2015 ietvaros un pašlaik realizē projektu „Māksla vieno jeb nojaucam robežas ar mākslas palīdzību”.vairāk

29/09/2015

RSIC jaunumi
Aicinām iepazīties ar jaunākajām ziņām par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs.

vairāk

28/09/2015

A. Jaunsleinis un L. Straujuma paraksta LPS un MK vienošanās-domstarpību protokolu

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) dome pirmdien, 28. septembrī, apstiprināja LPS un Ministru kabineta vienošanās-domstarpību protokolu, kuru LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Ministru prezidente Laimdota Straujuma domes sēdes laikā arī parakstīja.vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved