Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

22/12/2014

Bērnu eglīte Galēnos


vairāk

22/12/2014

Koncerts Galēnu KN


vairāk

19/12/2014

IGO koncerts


vairāk

19/12/2014

Roberta Mūka muzejs iegūst jaunu veidolu
Galēnu Kultūrvēstures biedrība īsteno Lauku atbalsta dienesta apstiprinātu projektu „Mums nav lemts pazust no šī laika un telpas – tikai mainīties” (R. Mūks.), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības startēģiju īstenošanas teritorijā”.

vairāk

17/12/2014

Tuvojas izskaņai 2014. gada darbības programmas īstenošana

Jau otro gadu biedrība „Preiļu NVO cetrs” īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansētu projektu „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” (Finansēšanas līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2014).vairāk

17/12/2014

Piesakiet pretendentus Latgales kultūras gada balvai "Boņuks 2014"
Aicinām novada iedzīvotājus pieteikt pretendentus Latgales kultūras gada balvai "Boņuks 2014". Konkursa nolikums un pieteikuma anketa.

vairāk

17/12/2014

Izmaiņas sociālajā jomā 2015. gadā

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2015.gadā.vairāk

12/12/2014

Sprindžu ģimene no Galēniem un citas Latvijas ģimenes iededz Ziemassvētku egli kopā ar Valsts prezidentu


11. decembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš un Dace Seisumas kundze kopā ar 18 ģimenēm no Latvijas pilsētām un novadiem iededza Ziemassvētku egli Rātslaukumā pie prezidenta rezidences, Melngalvju nama.

vairāk

12/12/2014

28. decembrī Ziemassvētku volejbola turnīrs


Sacensību NOLIKUMSvairāk

11/12/2014

Stājušies spēkā grozījumi likumā "PAR ZEMES PRIVATIZĀCIJU LAUKU APVIDOS”
Līdz ar likuma grozījumiem, pašreizējais regulējums papildināts ar jaunu pantu par Latvijas Zemes fondu, kas nacionālā līmenī veicinās lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību, pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.

vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved