Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

31/10/2014

Izvirzīsim novada iedzīvotājus apbalvojumam

Tuvojoties 18. novembrim, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu. Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai kā ierasts var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

vairāk

29/10/2014

Anita Kažemāka: "Mana ikdiena, darbs, hobijs, profesija viss kopā ir sports "

Mana ikdiena, darbs, hobijs, profesija viss kopā ir sports. Ar sportu uz Tu jau esmu kopš pirmās klases un to, ka es varu sasniegt vairāk, man parādīja Riebiņu vidusskolas sporta skolotāja Mārīte Pokšāne. Lai arī savas lielās sporta gaitas sāku ar soļošanu un „aizsoļojos” līdz Pasaules Čempionātam, tad tagad, jau vairāk kā gadu esmu nomainījusi soļošanu pret skriešanu.

vairāk

29/10/2014

Konkurss "Gada brīvprātīgais"
Biedrība „Preiļu NVO centrs” aicina nevalstiskā sektora (biedrību un nodibinājumu) pārstāvjus izvirzīt savus kandidātus konkursam „GADA BRĪVPRĀTĪGAIS Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas novados”. Konkurss tiek rīkots projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2014. Pieteikumus var iesniegt līdz 3. novembrim. Konkursa nolikums publicēts šeit, sīkāka informācija pa tālruņiem 26636243 (Ineta) vai 29287410 (Artis).

vairāk

27/10/2014

Teātru saiets Galēnos


vairāk

27/10/2014

Apstiprināts Riebiņu novada domes projekts Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/043 „Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam”Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir apstiprinājusi Riebiņu novada domes projektu „Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam”.vairāk

27/10/2014

Trīs pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Riebiņu novada dome 2014. gada 28. novembrī plkst. 10.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (zemes vienība 0,2228 ha un ēkas) „Latgales iela 13” izsoli ar augšupejošu soli.vairāk

27/10/2014

Ielaisti zivju mazuļi Eikša ezerā


Zivju fonda projekta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros tika realizēts projekts Nr.1.56. „Zivju resursu krājumu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta Eikša ezerā”.vairāk

23/10/2014

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” īstenošana tuvojas noslēgumam


Riebiņu novada Riebiņu ciemā noslēdzas Eiropas Savienības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” realizācija. Projektu ir atbalstījusi Vides ministrija, sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

vairāk

22/10/2014

Seminārs Riebiņu novada jauniešiem


vairāk

16/10/2014

CSDD eksāmens velosipēdistiem


vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved