Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

01/09/2014

Sveicam Zinību dienā!


vairāk

29/08/2014

Aktuāla informācija cūku turētājiem, kuri nobarojamās cūkas tur pašpatēriņam un to skaits saimniecībā nepārsniedz 10

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” http://likumi.lv/doc.php?id=259877 un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas cūku audzētāju asociācijas izstrādātajām vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un audzē mājas cūkas pašpatēriņam un kuru novietnēs nobarojamo cūku skaits nepārsniedz 10, jāievēro sekojoši biodrošības pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos savā saimniecībā.vairāk

28/08/2014

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas aktivitātes septembrī

Literārās izstādes, dzejas dienai veltīti pasākumi un citas Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā gaidāmās aktivitātes septembrī. vairāk

26/08/2014

Darba drošibas seminārs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko izglītojošu semināru, kura tēma - lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana (darba aizsardzības prasības lauku uzņēmējiem). Vairāk info skatīt šeit.vairāk

26/08/2014

Finanšu piesaistes iespējas
Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs.

vairāk

25/08/2014

Apmeklēs novada izglītības iestādes un norisināsies pedagogu konference
Šī gada 27. augustā Riebiņu novada domes vadība, speciālisti, deputāti, izglītības iestāžu vadītāji un pārvalžu vadītāji apmeklēs visas novada izglītības iestādes, lai iepazītos ar izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. Bet jau nākamajā dienā - 28. augustā norisināsies novada izglības iestāžu pedagogu konference "Ziedi vārdos un darbos".
Izglītības iestāžu apmeklējuma grafiks un konferences darba kārtība.

vairāk

22/08/2014

Divu automašīnu izsoles
Riebiņu novada dome 2014. gada 9. septembrī rīko sev piederošā kustama īpašuma-  automašīnas Hyundai H-1 un automašīnas Hyundai Sonata izsoli.

vairāk

22/08/2014

Nekustamo īpašumu izsoles
Riebiņu novada dome 2014. gada 30. septembrī rīko divu nekustamo īpašu izsoles.

vairāk

22/08/2014

Tiek rīkotas cirsmu izsoles
Riebiņu novada dome 2014. gada 16. septembrī plkst. 10.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 103. kab. rīko cirsmu izsoles.

vairāk

21/08/2014

Aicina apmeklēt Preiļu novada svētkus


vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved