Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

27/02/2015

Tikšanās ar fotoizstādes autoru


vairāk

27/02/2015

Apstiprināts projekts „Jauniešu deju kolektīvs „Strūga” – sava laika tautas dejas mākslas tēla atspulgs”

 

 

2014. gada oktobrī Riebiņu novada dome iesniedza projekta „Jauniešu deju kolektīvs „Strūga” – sava laika tautas dejas mākslas tēla atspulgs” pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.vairāk

27/02/2015

Automašīnas izsole
Riebiņu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnu VW Caravelle ar reģistrācijas numuru AR9099. Izsoles sākumcena ir EUR 4980,00. Pievienotās vērtības nodoklis ir ieskaitīts cenā. Kustamās mantas izsole notiks 2015. gada 26. martā Riebiņu novada domes kabinetā Nr.3, Saules 8, Riebiņos, plkst. 10.00.

vairāk

26/02/2015

Bezmaksas seminārs 3. martā Galēnos un Riebiņos
Aicinām apmeklēt informatīvu semināru par Preiļu VRG vietējās attīstības stratēģijas 2009–2013 izvērtēšanu un nākamā plānošanas perioda 2014-2020 galvenajām aktivitātēm, kas notiks 3. martā Galēnos un Riebiņos. Uz semināru aicinām projektu īstenotājus - kopienu pārstāvjus, mājražotājus, uzņēmējus, pašvaldību darbiniekus un ikvienu interesentu, kam interesē līdzekļu piesaiste savas apkaimes attīstībai, uzņēmējdarbības uzsākšanai un pilnveidošanai. Esiet aktīvi, mēs jūs gaidīsim jo jūsu idejas mums ir svarīgas!Plašāk informāciju skatīt šeit.

vairāk

25/02/2015

Izsludināts Riebiņu novada domes MAZO GRANTU projektu konkurss 2015!Padarīsim labāku, interesantāku, veselīgāku novada iedzīvotāju dzīvi, sakārtosim Riebiņu novada vidi, kā arī palīdzēsim saglabāt un popularizēt mūsu novada kultūrvēsturi, tādēļ raksti projektu, iesniedz līdz šī gada 10. aprīlim Riebiņu novada domē un saņem pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 600 savas idejas īstenošanai!

vairāk

24/02/2015

Iepazīsti kaimiņu, Lieldienas gaidot
Biedrība "Preiļu Sieviešu klubs" aicina uz projekta "Iepazīsti kaimiņu"diskusiju pasākumu 28. februārī plkst. 11.00 Kooperatīva ielā 6, Preiļos (NVO centā). Plašāk informāciju skatīt šeit. Darba kārtība.

vairāk

24/02/2015

Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas vai izaicinājumi?

27. februārī aicinām uz diskusiju „Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas un izaicinājumi”, kas notiks plkst. 13:00 – 16:00 Krāslavas Kultūras nama ēkā (Rīgas iela 26, Krāslava). Diskusijā tiks apspriestas šādas tēmas: sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju nodarbinātība; kā Labklājības ministrijas izstrādātā koncepcija „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” veicinās sociālās uzņēmējdarbības atpazīstamību un attīstību Latgalē; sociālo uzņēmumu veidošana un to attīstības perspektīvas Latgalē.vairāk

23/02/2015

Uz ledus atrasties ir bīstami; VUGD aicina pieskatīt savus mājdzīvniekus

Daudzviet Latvijā ūdenstilpnes jau ir brīvas no ledus, tomēr vietām ūdenstilpnes klāj trausls un plāns ledus. VUGD brīdina, ka šobrīd atrasties uz ledus ir ārkārtīgi bīstami ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem. Ņemot vērā siltos laikapstākļus, turpinās strauja ledus kušana. Vietās, kur ūdeni klāj ledus, tas ir trausls, ļoti plāns un nevienmērīgs. Krasta līnijas daudzviet jau ir brīvas no ledus.vairāk

23/02/2015

7. martā Galēnos notiks florbola turnīrs


Sacensību nolikums.vairāk

23/02/2015

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, ņemot vērā pavasara šķīdoņa laiku, kā arī, lai novērstu autoceļu bojājumus.vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved