Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

31/07/2015

Jau rīt - NOVADA SVĒTKI!

1. un 2. augustā izskanēs Riebiņu novada svētki.

Jau no paša rīta bērni un jaunieši tiek aicināti plkst. 10.00 uz Riebiņu centrālo bibliotēku piedalīties konkursā „Cik labi es pazīstu Riebiņu novadu?” Bet visas dienas garumā notiks „Selfijotava” – šobrīd tik populārā selfijošana grāmatu sabiedrībā.

Tikmēr no plkst. 12.00 līdz 18.00 novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Pakāpieni" aicina uz radošajām darbnīcām, dažādām āra aktivitātēm un iemūžināt sevi kādā interesantā fotogrāfijā, izmantojot „Foto stūrītis” pakalpojumus.

Tajā pašā 1. augustā, novada iedzīvotāji un viesi aicināti plkst. 18.30 pulcēties uz svētku atklāšanu – novada iestāžu un pašdarbības kolektīvu dalībnieku svētku gājienu uz Riebiņu parka estrādi, kur plkst. 19.00 sāks skanēt tautas mākslas un mūzikas koncerts, kā arī notiks konkursa „Sakoptākā sēta Riebiņu novadā 2015 „Mazs bij' tēva novadiņis, bet diženi turējās”” laureātu apbalvošanu.

Vakara turpinājumā koncertu sniegs brāļi Auzāni un Jersikas orķestris, bet noslēgumā – zaļumballe.

Tikmēr 2. augustā ikviens tiek aicināts apmeklēt Riebiņu novada svētku ietvaros jātnieku sacensības SIA „Trīs vītolu staļļi” sacensību laukumā. Sacensību pārtraukumā uzstāsies pašdarbības kolektīvi.

Lai jauka kopā būšana Riebiņu novada svētkos!

 vairāk

30/07/2015

Bezmaksas transports uz Riebiņu novada svētku koncertu

Riebiņu novada dome organizē bezmaksas braucienu uz Riebiņu novada svētku koncertu Riebiņu parkā šī gada 1. augustā.

Plkst. 17.00 Sīļukalna pag. Griģi – Riebiņi (J. Skroderis);

Plkst. 17.30 Sīļukalna KN – Riebiņi (J. Betlers);

Plkst. 17.45 Sīļukalna KN – Riebiņi (J. Skroderis);

Plkst. 17.40 Galēni pag. terit. pārv. – Riebiņi (J. Sondors);

Plkst. 17.50 Stabulnieku pag. terit. pārv. – Riebiņi (J. Betlers);

Plkst. 17.30 Silajāņi pag. terit. pārv. – Riebiņi (O. Gvozdevs);

Plkst. 17.45 Kotļarova – Riebiņi (O. Gvozdevs);

Plkst. 17.30 Rušonas pag. Aglonas stacija – Riebiņi (J. Laizāns).


Pēc svētku koncerta noslēguma autobusi kursēs atpakaļ visos iepriekšminētajos maršrutos.vairāk

29/07/2015

Labdarības bumbu rallijs 2015


Labdarības bumbu rallija ideja ir pērkot biļeti par 2 EUR vai 3 par 5 EUR saņem savu unikālo bumbas numuru, kas ļauj tās īpašniekam izcīnīt balvu. Rallija starts tiek dots un visas numurētas bumbas tiek no viena maisa iebērtas upē, nejaušā secībā, un rallija finišs notiks speciāli izveidota koridorā upē. Bumba ir finišējusi, kad tā pārpeldējusi pāri noteiktajai finiša līnijai vai sasniegusi noteiktu punktu. Pirmās finišējošās bumbas saņem balvas no atbalstītājiem. Labdarības bumbu rallijs paredzēts, ka notiks Preiļu novadu svētku ietvaros. Iegūtie līdzekļi tiek novirzīti labdarībai – Jauniešu ideju projektu konkursam un tā ietvaros atbalstāmajām iedzīvotāju iniciatīvām Viduslatgales pārnovadu fonda teritorijā: Riebiņu, Aglonas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas novadā.

vairāk

29/07/2015

Daudzbērnu ģimenēm iespēja saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Novada trīs un vairāk bērnu ģimenēm, ja bērns mācās Riebiņu novada izglītības iestādēs, vecumā no pirmsskolas līdz 9. klasei ir iespēja saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei  EUR 15.00 apmērā, uzsākot jauno mācību gadu. Lai saņemtu pabalstu, lūgums iesniegt iesniegumus novada pagastu sociālajām darbiniecēm.vairāk

27/07/2015

Žurnāliste no Kanādas: „Latgalē dzīvo sirsnīgi cilvēki, kas ļoti mīl savu darbu!”

No 23. jūlija līdz 25. jūlijam Latgales reģionā viesojās Kanādas ceļojumu izdevuma „Euphoria” redaktore Sylvie Berthiaume. Ceļojuma mērķis bija iepazīt Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu, lai vēlāk dalītos ar iegūto pieredzi ar saviem lasītājiem.vairāk

26/07/2015

Aktivitātes novada svētku ietvaros


vairāk

02/07/2015

Iespēja pieteikties piecu dienu psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem, kurus skārusi diagnoze vēzis
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” jau septīto gadu nodrošina psihosociālās rehabilitācijas nometnes „Spēka Avots” cilvēkiem, kuri saskārušies ar diagnozi „vēzis”! Psihosociālās rehabilitācijas programmas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem rast atbildes uz jautājumu – kā kvalitatīvi dzīvot tālāk pēc vēža? Tāpēc ikviens, kas saskāries ar diagnozi - onkoloģisku saslimšanu, tiek aicināts pieteikties uz kādu no rehabilitācijas programmā „Spēka Avots”.

vairāk

01/07/2015

Uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumiem „Lielais Pelēčāres purvs”, „Jašas – Bicānu ezers”, „Rušonas ezera salas”

Uzsākot dabas aizsardzības plānu izstrādi tiek organizētas informatīvās sanāksmes: dabas lieguma „Lielais Pelēčāres purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme notiks šī gada 9. jūlijā plkst. 11.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads); dabas lieguma „Jašas – Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme notiks šī gada 9. jūlijā plkst. 13.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads un dabas lieguma „Rušona ezera salas” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme notiks šī gada 9. jūlijā plkst. 14.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads).vairāk

01/07/2015

Noslēdzies Riebiņu novada domes projekts Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/043 „Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam”

Riebiņu novada dome un Valsts reģionālās attīstības aģentūra aizvadītā gada oktobrī noslēdza vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam” īstenošanu. Projekts tika īstenots Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.vairāk

01/07/2015

Puķu draugu saiets Alūsknē
Alūksnes novada skaistāko dārzu iepazīšana, floristu plenēra darbu izstāde, Alūksnes novada mākslinieku darbu izstāde "Ziedi sajūtās", Alūksnes novada amatierkolektīvu, mūziķu, dziedātāju muzicēšana un koncertēšana, amatnieku, pašvaldības iestāžu, Malēniešu skolas dalībnieku aktivitātes. Plašāk lasiet http://aluksne.lv/pukudraugi/index.html

vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved