Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

27/05/2016

Bērnības svētki


vairāk

27/05/2016

Vasaras brīvlaikā nekursēs autobuss

Līdz ar autobusu vadītāju atvaļinājumu, skolēnu brīvlaiku un plānotajiem autobusu remontdarbiem, no šī gada 6. jūnija NEKURSĒS autobuss maršrutā Stabulnieki – Dravnieki – Sīļukalns – Galēni – Meža Trūpi – Preiļi. Autobuss atsāks kursēt iepriekšminētajā maršrutā no 2016. gada 29. augusta.vairāk

27/05/2016

Riebiņu KC aicina pieteikties pašdarbības kolektīvos


vairāk

25/05/2016

Izlaidumi novada izglītības iestādēs

Riebiņu PII „Sprīdītis” – 27. maijā plkst. 15:30.

Riebiņu vidusskolas 12. klasei – 4. jūnijā plkst. 18:00.

Rušonas pamatskolā – 11. jūnijā plkst. 16.00.

Galēnu pamatskolā – 11. jūnijā plkst. 17.00.

Riebiņu vidusskolas 9. klasei – 11. jūnijā plkst. 18.00.

Dravnieku pamatskolā – 11. jūnijā plkst. 19.00.

Sīļukalna pamatskolā – 11. jūnijā plkst. 19.00.vairāk

25/05/2016

Aicinājums Maltas Trūpu kapsētas piederīgajiem

Lai uzlabotu telpas kvalitāti un iesaistītu iedzīvotājus, kas ar savu ieguldījumu veicinātu novada attīstību, iniciatīvu grupa „Maltas Trūpu kopiena” iesniedza projekta pieteikumu „Mēs – kapsētai” Riebiņu novada domes izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”. Projekta mērķis – uzstādīt jaunu žogu kapsētai. Riebiņu novada dome projektu atbalstīja ar maksimālo finansējumu EUR 600.00 apmērā. Lai projektu īstenotu pilnībā, aicinām Maltas Trūpu kapsētas piederīgos atbalstīt kapsētas labiekārtošanu finansiāli. Banka: Swedbank, konts: LV18HABA0551035530890 vai sazinoties personīgi: Arturs Vaivods, mob. 26757868; 26231416.vairāk

23/05/2016

Iedzīvotāji sāk īstenot pašvaldības mazo grantu projektus

2016. gada 12. maija ārkārtas domes sēdē apstiprināti Riebiņu novada domes mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” rezultāti Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2016. gadā. Riebiņu novada vietējās iniciatīvas grupas un biedrības tika aicinātas piedalīties projektu konkursā, izstrādājot projektus, kas veicina tūrisma, kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas  aktivitāšu popularizēšanu, un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.vairāk

23/05/2016

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2016. gadā

28. maijā plkst. 11:00 – Pieniņu katoļu draudzes kapsētā.

29. maijā plkst. 14:00 – Rutuļu kapsētā.

4. jūnijā plkst. 14:00 – Baltskaru kapsētā.

5. jūnijā plkst. 15:00 – Petrausku kapsētā.

11. jūnijā plkst. 12:00 – Kapenieku kapsētā.

11. jūnijā plkst. 14:00 – Bukšinu kapsētā.

11. jūnijā plkst. 14:30 – Sprindžu kapsētā.

12. jūnijā plkst. 15:00 – Sila kapsētā (Ondzuļos).

18. jūnijā plkst. 12:00 – Teilānu kapsētā.

18. jūnijā plkst. 14:00 – Saunas Vulānu kapsētā.

19. jūnijā plkst. 13:00 – Kristapiņu kapsētā.

19. jūnijā plkst. 15:00 – Kokoriešu kapsētā.

26. jūnijā plkst. 15:00 – Žogotu kapsētā.

2. jūlijā plkst. 13:00 – Riebiņu katoļu draudzes kapsētā.

2. jūlijā plkst. 13:00 – Solkas kapsētā.

3. jūlijā plkst. 12:00 – Rušonas kapsētā.

9. jūlijā plkst. 13:00 – Eikšas kapsētā ar svēto Misi.

9. jūlijā plkst. 14:00 – Krištobu kapsētā.

9. jūlijā plkst. 15:00 – Seiļu kapsētā.

16. jūlijā plkst. 15:00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.

23. jūlijā plkst. 13:00 – Ondzuļu kapsētā ar svēto Misi.

23. jūlijā plkst. 14:00 – Maltas Trūpu kapsētā.

23. jūlijā plkst. 14:00 – Antoņišku kapsētā.

23. jūlijā plkst. 15:00 – Eisāgu kapsētā.

24. jūlijā plkst. 15:00 – Baibu kapsētā.

24. jūlijā plkst. 15:00 – Gailīšu kapsētā.

30. jūlijā plkst. 14:00 – Opolūs kapsētā.

30. jūlijā plkst. 15:30 – Salenieku kapsētā.

6. augustā plkst. 14:00 – Silajāņu kapsētā.

6. augustā plkst. 14:00 – Pastaru kapsētā.

13. augustā plkst. 14:00 – Červoniku kapsētā.

20. augustā plkst. 14:00 – Trūpīšu kapsētā.

27. augustā plkst. 14:00 – Vidsmuižas kapsētā.vairāk

23/05/2016

Sludinājums par atklātu izsoli
Informējam, ka ar 2016. gada 17. maija domes sēdes lēmumu Nr. 15 (prot. Nr.8) apstiprināti rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeros atklātas izsoles noteikumi. Izsole notiks 2016. gada 16. jūnijā plkst. 10.00 Riebiņu novada domes kultūras centra Mazajā zālē, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. Interesentus aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem un kārtību šeit.

vairāk

20/05/2016

REIKI terapijas seanss


vairāk

18/05/2016

Latgales tradicionālā virtuve – lekcija pulcē daudz interesentus

17.maijā Preiļu Galvenās bibliotēkas telpās pulcējās daudz interesantu no visiem Latgales novadiem – gan tūrisma profesionāļi, gan Riebiņu vidusskolas pārstāvji, lai klausītos enerģiskās un iedvesmojošās Aglonas maizes muzeja saimnieces Vijas Kudiņas lekciju par Latgales tradicionālo virtuvi. Vija ir mūsu, Latgales, lepnums un īsta Latvju saimniece, kas godā un ciena mūsu senču tradīcijas un māca tās citiem. Tādēļ viņas lekcijā par Latgales tradīcijām ēdienu gatavošanā un bagātīgo dzīves pieredzi ar aizrautību klausījās gan vecāka gadu gājuma cilvēki, kas vēl atceras Vijas stāstījumā minēto, gan skolnieki, kam daudz kas bija jaunums un pārsteigums. Neatņemama Latgales tradicionālo ēdienu stāstījuma sastāvdaļa bija arī degustācija, kura pēc tik gardas runāšanas likās vēl gaidītāka.vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved