Atrašanās vieta vairāk info

Jaunumi

03/10/2016

Nominantu izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta saņemšanai

Kā katru gadu, tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai kā ierasts var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:
1.      iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu,
2.      iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu, kā arī kādā nominācijā.


Iesniegumus līdz 2016. gada 31. oktobrim plkst. 17:00 var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e – pastu rolands.naglis@riebini.lv ar norādi „Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta saņemšanai”.vairāk

20/10/2016

Kā novērst ugunsgrēku rašanos mājokļos


vairāk

19/10/2016

Riebiņu novada dome realizē projektu „Meža dienas 2016” ietvaros


Riebiņu novada dome piedalījās un guva atbalstu projektu konkursā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” Meža dienu 2016 norises nodrošināšanai, kur projekta finansētājs – Meža attīstības fonds. Latvijas pašvaldības Meža dienās 2016 uzsāk jaunu tradīciju trīs gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
vairāk

18/10/2016

Lauksaimnieku balle 22. oktobrī Riebiņu KC


vairāk

17/10/2016

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.vairāk

14/10/2016

Konkurss „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2016”

No šī gada 10. oktobra Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu jau trešo gadu organizē konkursu „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2016”. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, veicināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.vairāk

13/10/2016

Lūgšanu brokas Riebiņu KC


vairāk

13/10/2016

Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji papildina zināšanas un apkopo sezonas rezultātus

Latgales reģiona  tūrisma asociācija Ezerzeme, sadarbībā ar LIAA Tūrisma departamentu un Latgales pašvaldībām, oktobrī un novembrī tūrisma uzņēmējiem, speciālistiem un interesentiem organizē ikgadējo mācību semināru  ciklu, kas šoruden noritēs ar saukli „Veiksmes atslēga-mūsu pašu rokās!”vairāk

05/10/2016

17. oktobrī plkst. 10.00 Riebiņu novada Kultūras centra Mazajā zāle notiks apmācības “Brīvprātīgais darbs no A līdz Z”

Dalība apmācībās Tev sniegs iespēju labāk iepazīt sevi un citus, realizēt savas idejas un potenciālu, iepazīt brīvprātīgo darbu un tā sniegtās iespējas, gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas, interesanti un noderīgi pavadīt laiku, strādājot komandā un atsevišķi. Lektore: Nataļja Demjaņenko, Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”.vairāk

03/10/2016

Rudenīgs konkurss "Apceļo dzimtās vietas"!

Karjeras nedēļa ietvaros no 10.-14.oktobrim Preiļu un Riebiņu novada TIC piedāvā aizraujošu konkursu 1.-12.klašu skolēniem.vairāk

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved